О газете | Архив номеров | Архив статей | Поиск      

Болонский процесс
Сучасний університет – проектний підхід до організації роботи згідно з положеннями європейських кваліфікаційних рамок» статья с фото
[О. Каніщева, к. т. н., доцент кафедри інтелектуальних комп’ютерних систем]
#3 от 28.02.2014
Таке стажування проводила в листопаді 2013 року у м. Лодзь фундація Central European Academy Studies and Certification (CEASC) (Республіка Польща) у співпраці з польським Університетом Інформатики (WSIiU) та Центром Європейських Фондів (BFE).
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ И МЕНЕДЖЕРСКОЕ АНГЛОЯЗЫЧНОЕ ТЕРМИНОВЕДЕНИЕ
[Методический отдел]
#22-23 от 14.11.2007
Cеминар по совершенствованию методики преподавания в ВУЗах в рамках Болонского процесса
Напрямки підвищення якості менеджмент освіти в НТУ «ХПІ»
[П. Перерва, декан ЕК факультету, О. Гаврись, декан БФ факультету]
#3-4 от 14.02.2006
Сьогоднішні ринкові умови вимагають від вузів нового ставлення до якості підготовки студентів та наукових кадрів. Нещодавно такі словосполучення, як «Болонський процес», «європейська освіта» були відомі лише вузькому колу фахівців – науковцям. Та приєднання України до Болонської конвенції – вже історичний факт, і наступним кроком вищих навчальних закладів є забезпечення гідної конкурентоспроможної якості вітчизняної освіти.
Нове покоління навчальних планів в умовах входження України до Болонського процесу статья с фото
[С. Землянська]
#3-4 от 14.02.2006
Науково-методична конференція з таким порядком денним, що відбулася 1 лютого в нашому університеті, мала на меті обговорення загальних вимог і розробку заходів щодо створення нового покоління навчальних планів, які розробляються у зв’язку із закінченням п’ятирічного терміну чинних навчальних планів та приєднанням України до Болонського процесу.
На шляху до Болонського процесу
[Професор О. Голоскоков, голова конкурсної комісії]
#2 от 25.01.2006
Уже дев’ять років наш університет, прагнучи до входження в європейський освітній простір, готує випускників за багатоступеневою системою, що включає ступені бакалавра, спеціаліста, магістра. Зараз працівники вищої школи турбуються про пристосування підготовки бакалаврів до потреб власного ринку. Про це йшлося, зокрема, на регіональній нараді „Вища школа України: її проблеми і завдання”, яка відбулася в нашому університеті 31 жовтня 2005 року.
Сертификат ECDL – Ваш путь к успеху и процветанию
#8 от 04.04.2005
Европа вступает в новую эпоху, которая получила название “Век знаний”. Столь высокое значение, придаваемое знаниям и образованности граждан, означает пересмотр традиционных представлений об обучении, работе и жизни в целом и выдвигает на первый план обучение в течение всей жизни как условие обеспечения успешного перехода к обществу, основанному на знаниях.
Дипломы бакалавров – 2004
[Профессор А. Голоскоков, председатель комиссии ]
#5 от 01.03.2005
Один из основных тезисов Болонской декларации – наличие двухступенчатой структуры образовательно-квалификационного уровня. Наш университет, выполняя это требование, еще в 1996 году начал многоступенчатую подготовку, включающую степени бакалавра и магистра.
страницы: 1, 2, 3

Разработка, поддержка и наполнение: лаборатория информационно-поисковых систем НТУ "ХПИ" © 2004 — 2021


Яндекс.Метрика

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара Національний університет цивільного захисту України Народная украинская академия Харківський національний автомобільно-дорожній університет Національний фармацевтичний університет Національний гірничий університет