О газете | Архив номеров | Архив статей | Поиск      

На шляху до Болонського процесу


[Професор О. Голоскоков, голова конкурсної комісії]
#2 от 25.01.2006

Підведено підсумки конкурсу бакалаврських робіт – 2005

Уже дев’ять років наш університет, прагнучи до входження в європейський освітній простір, готує випускників за багатоступеневою системою, що включає ступені бакалавра, спеціаліста, магістра. Зараз працівники вищої школи турбуються про пристосування підготовки бакалаврів до потреб власного ринку. Про це йшлося, зокрема, на регіональній нараді „Вища школа України: її проблеми і завдання”, яка відбулася в нашому університеті 31 жовтня 2005 року.

Однією із складових успішної підготовки є конкурс бакалаврських робіт, який вказує на успіхи та недоліки студентів і викладачів. В університеті використовуються дві форми робіт: випускна бакалаврська робота та випускний бакалаврський проект. Ці роботи різняться за формою та змістом, тому цього року комісія проводила конкурс за двома напрямками.

Щорічний конкурс бакалаврських робіт, які були захищені в червні–липні 2005 року, оголосив результати. Цього року на розгляд комісії було подано 114 робіт і проектів з 16 факультетів. Призові місця розподілилися так: перше місце присуджено 15-ом (8 проектам та 7 роботам), друге місце – 13-ом (7 проектам, 6 роботам), третє місце – 20-ом (13 проектам, 7 роботам).

Конкурсна комісія відзначила актуальність, складність та різноманітність задач (космічна техніка, нафтогазодобувна техніка, автоматизоване проектування та ін.), використання сучасних програмних комплексів та оригінальних програм, перспективу на практичне використання (роботи пов’язані з госпдоговірною тематикою кафедр) і в цілому високий рівень виконання робіт та проектів. Наприклад, на конкурс була представлена робота Катерини Біленко (ЕМ-41), присвячена розробці системи кондиціонування повітря в головному корпусі НТУ „ХПІ”. За результатами розрахунків, виконаних на належному науковому та технічному рівні, обрано тип кондиціонерів, які можуть бути встановлені в приміщенні корпусу. Робота Катерини Біленко отримала третє місце і може бути впроваджена.

Доцент С.В. Малихін висловив свою думку з приводу розподілу призових місць:

– Відкинувши роботи слабкі та ті, що мають багато зауважень, я вважаю, що переможцями конкурсу слід вважати: проект – С. Бутко (ФТ-31), його робота підготовлена до публікації, а також є впровадження результатів на підприємстві; серед науково-дослідних робіт – Д. Мельниченко (ФТ-11а), уже зараз є три публікації.

Не обійшлося без помилок. Професор кафедри економічного аналізу та обліку Р.Ф. Смоловик зазначила:

– До помилок та недоліків, які найчастіше зустрічаються, можна віднести той факт, що окремо пишеться розділ „Вступ” для організаційно-економічної частини проекту, а цього не повинно бути, бо економічна частина і бакалаврська робота – один документ з економічним обґрунтуванням мети та задач. Вони повинні бути в одному, загальному вступі на початку роботи, що виконується.

Узявши до уваги усі побажання щодо ліквідації недоліків, конкурсна комісія видала рекомендації для подальшого проведення конкурсу: розробити нормативні документи з виконання робіт і проектів окремо; замінити розділ з економіки на технічно-економічне обґрунтування роботи чи проекту; підвищити вимоги до оформлення робіт і проектів та ін.

Разработка, поддержка и наполнение: лаборатория информационно-поисковых систем НТУ "ХПИ" © 2004 — 2021


Яндекс.Метрика

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара Національний університет цивільного захисту України Народная украинская академия Харківський національний автомобільно-дорожній університет Національний фармацевтичний університет Національний гірничий університет