О газете | Архив номеров | Архив статей | Поиск      

Учебный процесс
На повестке дня «вечные» темы статья с фото
[Доцент Н. Годзь]
#23-24 от 03.12.2009
Пятый межвузовский семинар «Философская проблема человека и смысл его существования».
Професійний сержант – майбутнє армії статья с фото
[Підполковник А. Лозко]
#23-24 от 03.12.2009
У Військовому коледжі НТУ «ХПІ» ведеться підготовка за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» за спеціальністю «Адміністрація у військових підрозділах (рота, батальйон)». Термін навчання у коледжі – 2,5 роки, ліцензійний обсяг – 150 осіб. Цього року на навчання прийнято вже 25 майбутніх сержантів для сухопутних, морських, ракетних військ.
Ігрове курсове проектування
#22 от 17.11.2009
Згідно з вимогами кваліфікаційних характеристик випускників вони повинні у своїй освіті поєднувати відповідні знання та певні вміння, серед яких найважливішими є навички самостійної, організаційної та колективної діяльності, а також комунікаційні, креативні тощо
Адміністративний менеджмент: управлінці – у владу!
[Доцент С. Резнік]
#15 от 11.06.2009
З 2000 року в НТУ «ХПІ» було створено першу в Україні кафедру педагогіки та психології управління соціальними системами. Специфіка кафедри та концептуальна основа її функціонування полягає в тому, що сучасний фахівець для здійснення ефективної професійної діяльності має володіти на високому рівні психолого-педагогічними знаннями про успішну взаємодію та спілкування з людьми.
Диплом магістра з педагогіки вищої школи - крок у майбутнє!
[Колектив кафедри педагогіки і психології управління соціальними системами.]
#15 от 11.06.2009
Незаперечною є думка, що суспільно-політичний, соціально-економічний розвиток України як самостійної держави кардинально змінює роль фахівців з вищою освітою. Тому особливе місце належить педагогам, що працюють у вищих навчальних закладах, як високо компетентним і всебічно освіченим фахівцям, що здійснюють професійну підготовку майбутніх кадрів для різних галузей суспільного виробництва.
Перспективы специальности «Психология»
#15 от 11.06.2009
Задача психологии – максимальное использование возможностей человека. Наша программа обучения студентов-психологов имеет практическую направленность и акцент на психологию управления социальными системами.
Психология в техническом вузе? ДА!!! статья с фото
#15 от 11.06.2009
Психология обрела возможность развиваться свободно, существенно расширила свое научное пространство, успешно интегрировалась в мировую психологию. В современных интенсивных условиях человеческий фактор приобретает решающее значение.
страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51

Разработка, поддержка и наполнение: лаборатория информационно-поисковых систем НТУ "ХПИ" © 2004 — 2019


Яндекс.Метрика

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара Національний університет цивільного захисту України Народная украинская академия Харківський національний автомобільно-дорожній університет Національний фармацевтичний університет Національний гірничий університет