О газете | Архив номеров | Архив статей | Поиск      

Освіта впродовж життя


#18-19 от 27.08.2010

Сьогодення, яке відзначається мінливістю у всіх сферах людської діяльності, вимагає безперервної освіти від активних його творців.

Нам пощастило. Ми, співробітники Харківського обласного науково-методичного інституту безперервної освіти, змогли розширити межі традиційної вищої освіти, яка ще нещодавно задовольняла як суспільні, так і особисті потреби. Ми стали студентами магістратури НТУ «ХПІ» зі спеціальності «Педагогіка вищої школи» на кафедрі педагогіки і психології управління соціальними системами, яку очолює доктор педагогічних наук, професор О. Г. Романовський – людина, котра має не лише високі наукові надбання, а й є визначним громадським діячем, тонким політиком.

Ми із задоволенням брали участь в інтерактивному навчальному процесі на заняттях професорів О. С. Пономарьова і З. О. Черваньової. Нам цікаво було навчатися у доцентів І. В. Синельник та О. А. Ігнатюк, багато знань з ІКТ ми змогли почерпнути для практичної діяльності від О. В. Квасник, мали змогу систематизувати і підняти на вищий рівень свої знання з педагогічного контролю з викладачем А. В. Долгарєвим. А з якою вдячністю ми будемо згадувати нашого куратора – доцента О. М. Касьянову. Вона не лише створила умови для опанування нами секретів фаху педагога вищої школи, а й віддавала стільки своєї енергії, що допомагало нам самоорганізовуватися і долати всі труднощі. Її педагогічна майстерність допомагала нам успішно навчатися і захистити випускні магістерські роботи.

Висока професійно-педагогічна культура, духовність, гуманістична спрямованість педагогів забезпечила нам умови для усвідомлення своєї неповторності, допомагала визначити рівень своєї компетентності, сформулювати цілі саморозвитку та накреслити шляхи самоствердження.

Педагоги, підтримуючи суверенітет кожного з нас, подавали зразок взаєморозуміння і взаємоповаги, формували ауру людської культури. Ми мали змогу відчути свій потенціал, збагатитися інтелектуально, духовно і морально. Нам – педагогам з досвідом роботи в андрагогічній сфері – було створено умови для самовдосконалення як педагогів вищої школи безперервної освіти – сучасні системи задоволення суспільних потреб у компетентному мобільному педагогові, педагогові-гуманісту.

І. Волкова, О. Гезей, О. Марінушкіна, А. Остапенко, Л. Пужайчереда, В. Сідорчук, Н. Сосницька, Ю. Чуйко,
випускники магістратури 2010 р. спеціальності «Педагогіка вищої школи», співробітники Харківського обласного науково-методичного інституту безперервної освіти

Разработка, поддержка и наполнение: лаборатория информационно-поисковых систем НТУ "ХПИ" © 2004 — 2019


Яндекс.Метрика

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара Національний університет цивільного захисту України Народная украинская академия Харківський національний автомобільно-дорожній університет Національний фармацевтичний університет Національний гірничий університет