О газете | Архив номеров | Архив статей | Поиск      

#5-6 от 16.03.2004

Проблемы высшей школы

Контакт есть понимание различий
[Коллектив кафедры межкультурной и деловой коммуникации]

Это высказывание французского философа Тейяра де Шардена впрямую относится к теме нашей статьи. А статья посвящена одной из новых кафедр нашего университета, которыми НТУ "ХПИ" пополняется ежегодно. 2 февраля 2004 г. - день рождения кафедры межкультурной и деловой коммуникации, заведующая кафедрой - профессор, д.ф.н. Е.И. Горошко.

Нужен международный сертификат ECDL? Приходите в НТУ "ХПИ"!
[Учебный центр "Харьков Онлайн"]

Первая в Украине презентация Европейской программы сертификации компьютерных знаний (ECDL) состоялась в НТУ "ХПИ" в ноябре минувшего года.

Студенту - 2004. Разом з німецькими партнерами
[І. Гаєвий]

Свій перший навчальний рік провадить Німецький технічний факультет НТУ "ХПІ" ("Політехнік" №19-20, 2003 р.). Він був створений минулого року з метою здійснення підготовки і перепідготовки спеціалістів з вищою освітою з використанням досвіду провідних університетів Німеччини.


Болонский процесс

Дистанционное образование - важная составляющая Болонского процесса

После обретения независимости Украина заявила о приверженности принципам открытого общества, стремлении интегрироваться в мировое сообщество. Основой для такого движения все в большей степени становится открытое образование и его наиболее эффективная форма - дистанционное обучение.

Єдність освіти і науки - стратегічний чинник Болонського процесу
[Професор А. Марченко, проректор з наукової роботи]

Досвід економічно розвинутих країн світу доводить, що освіта і наука є одними з головних чинників забезпечення динамічного розвитку держави, конкурентоспроможності її економіки, поліпшення якості життя суспільства. Бурхливий розвиток високих технологій, отримання значних фінансових прибутків від практичного впровадження цих технологій підсилюють пріоритетність освіти і науки, фактично змінюючи їх статус: від важливих галузей до основних функцій держави.

Ми спроможні слідувати принципам Хартії
[Професор Л. Товажнянський, ректор Національного технічного університету "ХПІ"]

"Народи і держави мають, як ніколи раніше, усвідомити роль, яку університети будуть покликані зіграти в суспільстві, що змінюється і стає усе більш інтернаціональним", - сказано в Великій Хартії Університетів, що започаткувала Болонський процес. Зараз, коли цей процес, спрямований на формування Європейського простору вищої освіти, зближення її цілей, стандартів, моделей, охопив більшість європейських країн, і Україна має намір вступити до нього, ми повинні довести, що українські університети спроможні слідувати принципам Хартії.

Подготовка гуманитарно-технической элиты в свете всеевропейского Болонского процесса
[Профессор А. Романовский, проректор по учебной работе и перспективному развитию]

Процессы европейской интеграции охватывают сегодня многие сферы жизнедеятельности человека, в том числе и образование.

страницы: 1, 2, 3, 4

Разработка, поддержка и наполнение: лаборатория информационно-поисковых систем НТУ "ХПИ" © 2004 — 2021


Яндекс.Метрика

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара Національний університет цивільного захисту України Народная украинская академия Харківський національний автомобільно-дорожній університет Національний фармацевтичний університет Національний гірничий університет