О газете | Архив номеров | Архив статей | Поиск      

#3-4 от 14.02.2006

Дистанционное образование

Дистанционное обучение – необходимость и реальность
[Профессор Л. Товажнянский, ректор НТУ «ХПИ, профессор В. Кравец, проректор]
Быстрое формирование информационного общества, сопровождающееся широким распространением информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) во всех сферах общественной и частной жизни, само создает для населения совершенно новые возможности использования образовательных технологий, ранее доступных лишь относительно узкому кругу лиц преимущественно в передовых образовательных учреждениях.
Проблемна лабораторія дистанційного навчання
[В. Кухаренко, професор кафедри технічної кріофізики]
Практичний досвід дистанційного навчання, що з 1999 року ведеться в Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут», показав, що ДО може забезпечити високу якість навчання, а також те, що в Україні є всі можливості для розвитку дистанційного освітнього ринку.
Створити нормативно-правову базу
[Професор В. Заруба, декан факультету управління бізнесом]
З 1997 року у складі факультету управління бізнесу (ФУБ) працює 3 навчально-консультаційних центри (НКЦ): у містах Чернівці, Тростянець Сумської області та Торез Донецької області. У цих центрах навчається близько 1000 студентів за заочною формою навчання, а заняття проводять викладачі нашого університету. Завдяки існуванню НКЦ у Тростянці та Торезі отримали дипломи спеціалістів близько 300 молодих людей. Багато з них за браком коштів іншої можливості здобути вищу освіту не мали.
Вам поможет ЦДО
[Профессор А. Сук, директор Центра дистанционного образования НТУ «ХПИ»]
Центр дистанционного образования НТУ «ХПИ» (ЦДО) был создан в 2002 году для того, чтобы дистанционное обучение (ДО) из перспективной инновационной педагогической технологии превратилось для студентов университета в такую же привычную форму обучения, как очная и заочная.
Використання інформаційно-телекомунікаційних технологій
[В. Щетинін, начальник Центру новітніх інформаційних технологій]
Комп’ютерний парк університету складає нині майже дві з половиною тисячі персональних комп’ютерів, більшість з яких підключено до університетської комп’ютерної мережі. Вона включає понад 60 кафедральних та факультетських локальних мереж, розташованих у 26 навчальних корпусах, у тому числі й віддалених, а також кілька десятків серверів, які містять інформаційні ресурси найрізноманітнішої направленості: навчальні та контролюючі програми, дистанційні курси, офіційний веб-сайт університету, тематичні веб-сайти тощо.
Преимуществ больше
[Доцент О. Серая, к. т. н.]
Как и многие другие кафедры НТУ «ХПИ», наша – экономической кибернетики и маркетингового менеджмента (ЭКММ) – вот уже несколько лет принимает активное участие в разработке дистанционных курсов.
Дистанционные курсы по экологии
[Профессор В. Шапорев, зав. каф. ХТПЭ]
Кафедра химической техники и промышленной экологии (ХТПЭ) активно включилась в реализацию дистанционного обучения студентов Изюмского учебно-консультативного центра. При этом для обеспечения доступа студентов к учебному процессу через сеть Internet используются компьютерные классы Центра дистанционного образования НТУ «ХПИ» и Изюмского УКЦ.
страницы: 1, 2, 3, 4, 5

Разработка, поддержка и наполнение: лаборатория информационно-поисковых систем НТУ "ХПИ" © 2004 — 2021


Яндекс.Метрика

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара Національний університет цивільного захисту України Народная украинская академия Харківський національний автомобільно-дорожній університет Національний фармацевтичний університет Національний гірничий університет