О газете | Архив номеров | Архив статей | Поиск      

Мета – національна безпека


[Професор Микола Сахненко]
#11-12 от 25.11.2020

В НТУ «ХПІ» успішно продовжується розвиток 40 наукових шкіл, результати їх діяльності визнані фахівцями України та світу, вони роблять вагомий внесок в економіку нашої держави. Наукові пошуки ведуться у фундаментальних та прикладних напрямах: з фізики металів і напівпровідників, електричного приводу, азотного синтезу, тепломасообміну й енергоощадження, керамічних і композиційних матеріалів, промислової та медичної електроніки, інформаційних технологій, систем управління, технології жирів, органічного палива, турбінобудування, танкобудування, високоефективних технологій металообробки, технічної електрохімії, двигунів внутрішнього згоряння, механіки, фізики високої напруги, досліджень іоносфери Землі та ін. Протягом 2015–2019 рр. було виконано 201 бюджетну науково-дослідну роботу загальною вартістю понад 115 млн. грн., 782 госпдоговірні науково-дослідні роботи на суму понад 56 млн. грн.

Мета – національна безпека

Національна безпека будь-якої країни визначається станом розвитку таких складових, як енергетика, екологія і економіка (Е-Е-Е). Науковці НТУ «ХПІ» роблять свій внесок у розбудову країни, у цій справі ефективним є поєднання зусиль окремих колективів у розв’язанні нагальних проблем сьогодення. Повною мірою до їх числа можна віднести і творчу співпрацю кафедр фізичної хімії і двигунів внутрішнього згоряння, спрямовану на пошук нових шляхів поліпшення екологічних і економічних параметрів транспортних двигунів, що врешті решт суттєво поліпшує і економічну складову робочих процесів ДВЗ, тобто весь комплекс «Е-Е-Е».

На знімку: пояснення відвідувачам виставки дає проректор НТУ «ХПІ», лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, д. т. н., професор А. П. Марченко.

Підґрунтям нашої співпраці стало вирішення завдань зі створення каталітичних і теплозахисних покривів на поверхні поршнів ДВЗ, за присутності яких робочі процеси в камерах згоряння відбуваються в режимі внутрішньоциліндрового каталізу. Науковці лабораторії електрохімічного дизайну функціональних матеріалів (професори М. Д. Сахненко, М. В. Ведь) багато років плідно працюють над створенням новітніх матеріалів і покривів, таких як металоксидні композити і багатокомпонентні синергетичні сплави з широким спектром галузей застосування – машинобудування, енергетика, екокаталіз та ін. Наукова група кафедри ДВЗ під керівництвом професора І. В. Парсаданова є визнаним лідером країни саме в царині екологізації транспортних ДВЗ. Тому цілком природним стало поєднання наших зусиль, ініційоване фахівцями науково-дослідної частини університету. Реалізація спільних напрацювань стала можливою в межах комплексного проекту МОН України, який поєднав зусилля ЗВО Харкова, Києва, Сєверодонецька. Нами було опрацьовано декілька науково-технічних рішень, які згодом були захищені патентами України та відзначені дипломами переможців на Всеармійських конкурсах «Кращий винахід року».

Професор Микола Сахненко.

Науковці НТУ «ХПІ» взяли участь у XV Міжнародній спеціалізованій виставці «Зброя та безпека–2018», де представили свої розробки в сфері оборонної промисловості. Серед них експонувався поршень ДВЗ з каталітичним покриттям, нанесеним за новою технологією, яка суттєво поліпшує його функціональні властивості.

Разработка, поддержка и наполнение: лаборатория информационно-поисковых систем НТУ "ХПИ" © 2004 — 2019


Яндекс.Метрика

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара Національний університет цивільного захисту України Народная украинская академия Харківський національний автомобільно-дорожній університет Національний фармацевтичний університет Національний гірничий університет