О газете | Архив номеров | Архив статей | Поиск      

НТУ «ХПІ» у світових рейтингах


[Євген Галкін, фахівець НДЧ]
#21-22 от 17.12.2019

Наш університет вже багато років традиційно бере участь у державних та світових рейтингах. Це дає змогу виявити що собою являє наш університет порівняно з кращими вітчизняними та світовими університетами. Слід зазначити, що оцінку дають неупереджені фахівці на базі широкого спектру інформації, частково отриманої від університетів безпосередньо, а взагалі отриманої з відкритих джерел інформації (наприклад, офіційний сайт університету), науково-метричних баз даних, таких як Scopus, Web of Science та інших. Згідно запитів організаторів рейтингів оцінку тих чи інших напрямів діяльності університетів дають академічні експерти та експерти роботодавці.

Тому оцінка діяльності того чи іншого університету з боку організаторів таких рейтингів є досить об’єктивною.

Цього року у рейтингу кращих світових університетів
QS World University Rankings 2020
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» зайняв позицію 601-650, що є третім місцем серед усіх українських закладів вищої освіти та першим місцем серед технічних ЗВО. Це є найкращим показником нашого університету за всю історію його участі у цьому світовому рейтингу, складеному британською консалтинговою компанією Quacquarelli Symonds.

Основними показниками, за якими оцінюються університети, є такі: індекс репутації у академічному середовищі, індекс репутації серед роботодавців, співвідношення кількості професорсько-викладацького складу до кількості студентів, індекс цитування наукових статей викладацького складу в Scopus, кількість іноземних студентів та викладачів.

У рейтингу кращих світових університетів Times Higher Education World University Ranking 2020 (THE WUR 2020), який по праву вважається одним з найпрестижніших рейтингів ЗВО у світі та проводиться відомою рейтинговою компанією The Times Higher Education, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» вперше за декілька років, протягом яких до цього рейтингу нами направлялись дані по університету, потрапив до переліку ранжованих університетів світу (місце 1001+), зайнявши друге місце серед усіх ЗВО України, розділивши його з чотирма іншими відомими університетами України, а саме КНУ ім. Т. Г. Шевченка (Київ), ХНУ ім. В. Н. Каразіна (Харків), ЛНУ ім. І. Я. Франка (Львів), СДУ (Суми), та другу позицію серед технічних ЗВО України.

За підсумками цього рейтингу за окремими напрямами (2020 THE World University Ranking by subject) університет потрапив до ранжованих університетів світу з напрямків «Фізичні науки» (місце 801+) та «Техніка і технології» (місце 801+). Це також друга позиція серед ЗВО України, ранжованих у цьому рейтингу.

Слід зазначити, що в 2019 році НТУ «ХПІ» взяв участь у новому рейтингу THE University Impact Rankings, який з цього року почав проводитися вищезгаданою рейтинговою компанією The Times Higher Education.

Це новаторська ініціатива компанії з обліку соціального і економічного впливу університетів у всьому світі на рішення цілей і завдань, що стоять перед людством і сформульовані у вигляді Цілей сталого розвитку націй (United Nations Sustainable Development Goals (SDGs), який є офіційним документом ООН.

Результати нашого університету за напрямами, в яких він брав участь, досить непогані, а саме:

 – SDG13: Дії, пов’язані з кліматом – місце 101-200, та перше серед українських ЗВО;

 – SDG16: Мир, справедливість і сильні інститути – місце 101-200, та друге/третє серед українських ЗВО;

 – SDG9: Промисловість, інновації та інфраструктура – місце 201-300, та перше серед українських ЗВО;

 – SDG4: Якісна освіта – місце 301+. Усі українські ЗВО мають однакові показники.

НТУ «ХПІ» займає високі позиції у міжнародному рейтингу U-Multirank, який визначив більшість показників навчальної, наукової, міжнародної та інших сторін діяльності НТУ «ХПІ» такими, що перевищують середньосвітові значення.

Науково-педагогічні працівники кафедр і підрозділів університету виконали великий обсяг робіт із підготовки та своєчасного представлення великого обсягу якісної інформації щодо діяльності університету у найрізноманітніших сферах, що дозволило університету вперше зайняти такі престижні позиції на світовому і особливо на державному рівнях.

Євген Галкін, фахівець НДЧ.

Разработка, поддержка и наполнение: лаборатория информационно-поисковых систем НТУ "ХПИ" © 2004 — 2021


Яндекс.Метрика

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара Національний університет цивільного захисту України Народная украинская академия Харківський національний автомобільно-дорожній університет Національний фармацевтичний університет Національний гірничий університет