Професор О. О. Клочко: міцна наука і виробництво, міцна наша Україна!

[Поліна Ніколенко]
#14 от 28.08.2019

У травні 2019 року Премію Кабінету Міністрів одержав Олександр Олександрович Клочко – д. т. н., професор кафедри технології машинобудування та металорізальних верстатів НТУ «ХПІ».

Випускник Краматорського індустріального інституту, інженер-механік, він працював на Краматорському заводі важкого верстатобудування, де встиг подати 365 рацпропозицій, 305 з яких були впроваджені у виробництво.

У 2001 році О. О. Клочко захистив в ХПІ кандидатську дисертацію, отримав вчене звання доцента, викладав у Краматорському індустріальному інституті, Донбаській державній машинобудівній академії, працював на керівних посадах на крупних підприємствах, одночасно займаючись науковою роботою. У 2014 р. у НТУ «ХПІ» Олександр Олександрович захистив докторську дисертацію, у 2015-му отримав вчене звання професора. Він має 193 публікації, у тому числі 8 монографій, 10 авторських свідоцтв та патентів. Керує підготовкою 5 аспірантів (один його здобувач захистив у 2018 р. кандидатську дисертацію), є також науковим консультантом докторської дисертації.

Лауреатом Премії Кабінету Міністрів професор О. О. Клочко став у складі групи відомих вчених і виробничників, яка виконала розробку та впровадження інноваційних технологій під керівництвом ректора ДДМА, лауреата Державної премії України, д. т. н., професора Віктора Дмитровича Ковальова.

«Наша праця, – розповідає професор О. О. Клочко, – спрямована на вдосконалення технологічних основ високошвидкісної зубообробки лезовим інструментом загартованих зубчастих коліс з регламентованими режимами різання при урахуванні диференціальних кутів сковзання, створення високоефективних зубчастих і рейкових передач, трибологічних методів застосування зубчастих передач на основі неньютонівського стану робочої рідини. Ці дослідження проводилися спільно з провідними спеціалістами в галузі машинобудування Академії наук України, ІСТМ, НТУУ «КПІ ім. І. Сікорського», УІПА, ДДМА. Зараз вчені кафедри технології машинобудування та металорізальних верстатів НТУ «ХПІ» під керівництвом завідувача професора О. А. Пермякова, а також вчені Бєларуського національного технічного університету, Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, Приазовського державного технічного університету та вчені із США займаються розробками стратегічних напрямків з удосконалення високошвидкісних зубчастих передач на беззносній основі, які мають зменшену шумову характеристику і можуть бути застосовані в оборонній промисловості для забезпечення надійності військової техніки. Ми вдячні ректору, професору Євгену Івановичу Соколу за те, що він вживає всіх заходів до того, щоб вчені університету робили значний вклад у розвиток науки в НТУ «ХПІ»! Ми дотримуємося гасла: міцна наука і виробництво, міцна наша Україна!»

Вітаємо професора О. О. Клочка з почесною нагородою та ювілеєм, який він відзначив 29 травня! Бажаємо Вам, Олександре Олександровичу, міцного здоров’я та нових звершень!

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара Національний університет цивільного захисту України Народная украинская академия Харківський національний автомобільно-дорожній університет Національний фармацевтичний університет Національний гірничий університет