Інтеграція науки та виробництва як шлях до формування сучасного інженера

[Олена Мочалова, директор Центра кар’єри НТУ «ХПІ»]
#11-12 от 30.05.2019

Підготовка фахівців прикладної механіки (спеціальність 131) не може бути повною, якщо вона органічно не поєднує в собі теоретичну та практичну складові процесу навчання. При цьому практична складова процесу навчання все більше виходить на перший план як при підготовці бакалаврів і магістрів, так і при розподіленні випускників на робочі місця.

Традиційно на кафедрі інтегрованих технологій машинобудування імені М. Ф. Семка велика увага приділяється інтеграції теоретичного та практичного навчання студентів у рамках спеціалізацій: 131-01 – інтегровані технології машинобудування; 131-02 – інструментальне виробництво; 131-07 – стандартизація, сертифікація та керування якістю продукції. Цей процес поєднує роботу викладачів, персоналу кафедральних лабораторій, а також підприємств, де студенти проходять виробничу та переддипломну практики, здобувають робочі спеціальності.

Великий науково-технічний потенціал кафедри ІТМ імені М. Ф. Семка (учбово-виставковий центр метрологічних вимірювань, лабораторії різання матеріалів, високих технологій машинобудування, метрологічна та матеріалознавська лабораторії) дозволяє на високому рівні здійснювати практичну підготовку студентів під час вивчення різних спеціальних дисциплін. Разом з тим, організаційна складова процесу створення виробу (від одержання заготовки до складання вузла) не може бути повністю вивчена й освоєна без одержання практичного досвіду роботи на підприємствах повного циклу виробництва.

І тут допомогою може стати дуальна форма навчання студентів старших курсів. Важливість такої підготовки неодноразово підкреслювали у своїх виступах ректор НТУ «ХПІ» професор Є. І. Сокол, директор ННІ МІТ професор В. В. Єпіфанов.

У цьому контексті у кафедри склалися усталені навчальні та науково-виробничі зв’язки з такими підприємствами як фірми: «КОДА», «Вертикаль», заводами: ПАТ «Світло шахтаря», ДП ХМЗ «ФЕД», ВАТ «Турбоатом». Під час Днів кар’єри в інституті механічної інженерії і транспорту були організовані зустрічі студентів кафедри з представниками цих фірм і заводів. Впродовж навчального року також проведені екскурсії на підприємства галузі.

Екскурсія провідних викладачів кафедри – зав. кафедри професора О. М. Шелкового, професора Г. К. Крижного, доцентів Я. М. Гаращенка, О. Л. Мироненка, відповідальної за працевлаштування кафедри ІТМ доцента О. В. Кобець і студентів 3–5 курсів у квітні до ВАТ «Турбоатом» (на знімку) ще раз наочно продемонструвала взаємне бажання університету та підприємства спільними зусиллями готувати грамотного фахівця, що швидко адаптується до конкретного виробництва.

Це було підкреслено як у ході екскурсії, яку проводив начальник управління з роботи з персоналом заводу Г. І. Кириченко, так і при особистих контактах завідувача кафедри О. М. Шелкового з головним інженером М. Г. Іщенком. Викладачі та студенти безпосередньо побачили весь виробничий цикл складання турбіни: від лиття та штампування заготівок до їх механічної обробки на унікальних металорізальних верстатах з подальшим складанням і контролем вузлів.

У музеї заводу викладачі та студенти змогли по-справжньому оцінити географію, масштаби виробництва турбін: від невеликих парових до турбін найбільших гідро- й атомних електростанцій України. Дискусія, що зав’язалася під час відвідин, чітко показала, що не тільки керівники підприємства й університету «занедужали» ідеєю дуального навчання, а й студенти, які були присутні тут, висловили зацікавленість у навчанні й роботі на цьому підприємстві.

Подальшим логічним кроком було б створення на базі ВАТ «Турбоатом» філії кафедри, оскільки підприємство зазнає певного «кадрового голоду» на фахівців технологічного профілю (спец. 131-01, 131-02).

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара Національний університет цивільного захисту України Народная украинская академия Харківський національний автомобільно-дорожній університет Національний фармацевтичний університет Національний гірничий університет