Викладання англійською: спільні дослідження

[Зінаїда Мельник]
#16 от 11.10.2018

На знімку: проблеми викладання англійською мовою обговорюють професори Марина Ведь та Павло Землянський

Глобалізація вищої освіти у всьому світі та все зростаюча глобальна мобільність студентів і викладачів спонукала багато вузів, як в Україні, так і в інших країнах, впровадити програми навчання та наукових досліджень іноземними мовами. До цього аспекту діяльності НТУ «ХПІ» виявили цікавість дослідники з Університету центральної Флоріди (University of Central Florida, Орландо, США). Професор Павло Землянський (Директор Університетської програми викладання академічних письмових комунікацій) та доцент Енджела Раунсвілл (Директор Університетської програми академічного письма для першокурсників) досліджують навігацію академічного та професійного письма різними мовами серед викладачів університетів України, Норвегії та США.

«Ми хочемо зрозуміти, – говорить професор Землянський, – як автори наукових публікацій користуються різними жанрами, специфічними для дисциплін, написаних англійською та іншими мовами. Як вони приймають рішення про відмінності між мовними жанрами у важливих професійних контекстах, та як ці викладачі використовують свій репертуар жанрів у різних ситуаціях, щоб підвищити їх загальну кваліфікацію в галузі академічної грамотності». Професор О. І. Горошко, зав. кафедри «Міжкультурна комунікація та іноземна мова» запросила для інтерв’ю кількох викладачів НТУ «ХПІ» та деяких інших харківських університетів, які викладають свої дисципліни англійською та публікують цією мовою статті в іноземних виданнях. «Для нас участь у дослідженнях іноземних колег важлива тим, що ми представляємо бренд НТУ «ХПІ», професійний рівень викладачів, сприяємо інтеграції університету у світовий освітній та науковий простір і, що важливо, маємо можливість підвищити свій професійний рівень», – повідомила Олена Ігорівна.

Професор М. В. Ведь, учасниця інтерв’ю: «Такі контакти допомагають нам продемонструвати потенціал викладачів і вчених університету в різних його аспектах – викладання й публікації англійською мовою. Дуже добре, що ця інформація стане надбанням наукової спільноти».

Професор Л. М. Любчик, учасник інтерв’ю: «При підготовці фахівців з наукомістких спеціальностей, придатних для роботи в умовах міжнародної кооперації, ми стоїмо перед проблемою формування у випускників мовних компетентностей, пов’язаних з професіональними комунікаціями, технічним і науковим письмом, підготовкою документації за міжнародними стандартами. У зв’язку з цим нам будуть надзвичайно корисні контакти з зарубіжними спеціалістами, що працюють в області вдосконалення і реформування системи вивчення іноземних мов в умовах глобалізації».

«Інтерв’ю з викладачами НТУ «ХПІ» пройшли успішно, – констатує професор Павло Землянський. – Ми дізналися багато нового й цікавого про їх роботу зі студентами та аспірантами. Особливе враження справила їх здатність викладати, вести дослідження і публікувати їх результати як українською, так і англійською мовами. Учасники інтерв’ю підкреслили важливість розвитку міжнародних контактів з метою підвищення престижу НТУ «ХПІ» та української освіти і науки в цілому. На їх думку, одним із важливіших шляхів розвитку таких контактів можуть стати спільні наукові дослідження з колегами з інших країн і публікації результатів у європейських і світових виданнях».

Розмовляла Зінаїда Мельник

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара Національний університет цивільного захисту України Народная украинская академия Харківський національний автомобільно-дорожній університет Національний фармацевтичний університет Національний гірничий університет