О газете | Архив номеров | Архив статей | Поиск      

Інфіз: нариси історії творчості


[Д. Бреславский, доктор технічних наук, декан інженерно-фізичного факультету]
#13-14 от 17.05.2005

Книгу з такою назвою, яка виходить у видавництві „Інней”, підготовлено до ювілею колективом співробітників і студентів Інженерно-фізичного факультету. Видання містить матеріали, документи і факти історії, нариси про життя чудових людей і наукових ідей, з якими тісно пов'язані історичні періоди становлення і розвитку факультету. Представлені також автори творчих робіт в мистецтві, театрі і кіно, літературно-поетичні та спортивні здобутки співробітників і студентів різних років.

Видання призначене для всіх, хто цікавиться одним з найстаріших технічних вузів України – Національним технічним університетом «Харківський політехнічний інститут» і Інженерно-фізичним факультетом, що відзначає свій 75-річний рубіж у 120-річній історії університету.

Нелегку працю зі створення цього унікального видання виконав доктор технічних наук, професор О.К. Морачковський, усе життя якого зі вступу до ХПІ у 1964 р. до сьогодні пройшло в нашому університеті.

Необхідність створення книги не раз відзначали випускники різних років, але щораз стримувала свідомість неможливості відтворити правдиву і повну історію факультету. Перелом у сумнівах наступив тоді, коли почалося втілення ідеї залучення вузів України до так званого Болонського процесу з європейськими цінностями вищої освіти.

У книзі історія факультету відтворена мозаїчно, але є надія, що переконливо і вірогідно в головному – у фактичному матеріалі про формування створеної на факультеті унікальної системи освіти, що одержала популярність, як „система фізтеху”.

По-перше, з часу організації кафедр на факультеті їх основними завданнями були створення і передача нових знань шляхом поєднання наукових досліджень і навчання. Викладання і дослідження завжди були нероздільними, а навчання студентів відповідало актуальним потребам і відповідало кращим досягненням світового рівня в науковому знанні.

По-друге, основою діяльності кафедр завжди служила свобода в дослідницькій і викладацькій роботі, що гарантувалася керівниками кафедр і факультету в рамках їх компетентності.

По-третє, на кафедрах відкидалася нетерпимість, і викладачі були відкриті для діалогу. Кафедра вважалася ідеальним місцем зустрічей викладачів і студентів. Викладачі відбиралися з числа випускників, здатних передавати свої знання і самовдосконалюватися за рахунок досліджень і інновацій. Студенти, які навчалися на факультеті, мали здібності і бажання збагатити свій розум знаннями. У здійсненні свого покликання викладачі кафедр постійно прагнули до оволодіння високою кваліфікацією і високим рівнем у пізнанні.

По-четверте, більшість викладачів і наукових співробітників володіли іноземними мовами, виїжджали для закордонних наукових стажувань, підтримували нагальну потребу в пізнанні і взаємодії різних культур.

І, нарешті, на факультеті і кафедрах дбайливо зберігалися історичні традиції.

У нарисах відтворено немовби груповий портрет тих, хто створив історію факультету. У роботі над книгою взяли участь співробітники та випускники факультету. Неоціненну допомогу надали: професори Є.Г. Голоскоков, Л.В. Курпа, В.В. Бортовий, В.І. Лавінський, доцент В.Б. Успенський, інженер І.Р. Грабовська і багато інших, за що їм велика подяка.

Разработка, поддержка и наполнение: лаборатория информационно-поисковых систем НТУ "ХПИ" © 2004 — 2021


Яндекс.Метрика

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара Національний університет цивільного захисту України Народная украинская академия Харківський національний автомобільно-дорожній університет Національний фармацевтичний університет Національний гірничий університет