У Вченій раді

[О. Пермяков, заступник голови Вченої ради]
#3 от 28.02.2017

27 січня 2017 р. під головуванням голови Вченої ради, професора Л. Л. Товажнянського та за участі ректора, професора Є. І. Сокола відбулося засідання Вченої ради університету, на якому за порядком денним розглянуто наступні питання та прийняті відповідні рішення

1. Вручення атестатів, грамот та дипломів студентам та співробітникам університету

Диплом доктора наук отримав Купріянов Олександр Володимирович.

Атестат професора НТУ «ХПІ» отримав Сергієнко Микола Єгорович.

Дипломи кандидата наук отримали Атрошенко Олександр Олександрович, Єріцян Багіш Хачикович, Горюшкіна Алла Ернестівна, Петров Сергій Олександрович.

2. Участь кафедр університету в міжнародних наукових і освітянських проектах

Була заслухана доповідь проректора НТУ «ХПІ», професора Хрипунова Г. С. Із проектом рішення від комісії Вченої ради університету виступив професор Заполовський М. Й. У постанові Вченої ради з цього питання йдеться про завершення призначення відповідальних за міжнародне співробітництво на всіх без виключення кафедрах університету, створення презентацій наукової діяльності кафедр, удосконалення рівня підготовки з англійської мови студентів, аспірантів та викладачів. Визначені строки подання проектів для участі у програмах мобільності ЕРАЗМУС+ КА1 і ЕРАЗМУС+ КА2. 6. Кожному факультету подати пропозиції щодо спільних проектів з університетами Польщі, Німеччини, Австрії та інших країн для участі в національних програмах підтримки наукового міжнародного співробітництва. Планується також збільшити загальну кількість слухачів літніх мовних курсів до 50 осіб, розглянути можливість залучення до мовних курсів зацікавлених у цьому студентів університетів провідних країн Європейського Союзу.

3. Підсумки роботи та напрями подальшого розвитку Чернівецького факультету НТУ «ХПІ»

Зі змістовною доповіддю виступив голова Вченої ради НТУ «ХПІ», професор Товажнянський Л. Л. У її обговоренні взяли участь декан Чернівецького факультету, доцент Горбулик В. І., професор Пермяков О. А., ректор університету, професор Сокол Є. І. Від комісії з проектом рішення виступив професор Гапон А. І. У постанові Вченої ради детально визначені шляхи й конкретні заходи вдосконалення навчального процесу на факультеті, зміцнення його бази. Буде складено план стратегічного розвитку факультету, як його матеріальної бази, так і поетапного відкриття підготовки фахівців за новими спеціальностями, підготовки кадрів високої кваліфікації через аспірантуру та докторантуру.

4. Затвердження: Положення про організацію освітнього процесу в НТУ «ХПІ»; Положення про екзаменаційну комісію (ДЕК); Положення про відкриття та запровадження спеціалізацій зі спеціальностей; Правила призначення та виплати стипендій студентам НТУ «ХПІ»; Порядок формування стипендіального рейтингу студентів НТУ «ХПІ» для призначення академічних стипендій

За доповіддю проректора Мигущенка Р. П. Вчена рада затвердила положення.

5. Конкурс на заміщення вакантних посад

Вчена рада підтримала призначення на посади завідувача кафедри технології пластичних мас і біологічно активних полімерів, к. т. н., професора Авраменка В’ячеслава Леонідовича, професора кафедри фізичної хімії – д. т. н., професора Близнюк Ольги Миколаївни, професора кафедри інженерної електрофізики – д. т. н., професора Михайлова Валерія Михайловича, професора кафедри передачі електричної енергії – к. т. н., доцента Хоменка Ігора Васильовича.

6. Кадрове питання

За поданням ректора НТУ «ХПІ», професора Сокола Є. І. Вчена рада підтримала призначення професора Зайцева Юрія Івановича на посаду проректора.

7. Розміщення тимчасово вільних коштів університету на депозитному рахунку державного банку

Вчена рада підтримала пропозицію ректора НТУ «ХПІ», професора Сокола Є. І. про розміщення тимчасово вільних коштів університету на депозитному рахунку.

Далі Вчена рада підтримала за доповіддю проректора Мигущенка Р. П. призначення іменних стипендій Президента України Авдєєвій Анні Дмитрівні (ЕІМ-43), Кобєлєвій Анні Валеріївні (ЕК-33), Безкоровайному Владиславу Вікторовичу (ТМ-73а), Прилуцькій Юлії Дмитрівні (МТ-44), Сухіній Ользі Миколаївні (Е-21м), Фіногенову Олексію Михайловичу (Н-23) та іменної стипендії Кабінету Міністрів України (соціальної) Жуку Сергію Сергійовичу (АП-22м).

Були схвалені звіт спеціалізованої вченої ради Д64.050.11, а також звіт докторанта кафедри обчислювальної техніки та програмування Заковоротного Олександра Юрійовича, затверджена зміна назви кафедри системного аналізу і управління на кафедру системного аналізу та інформаційно-аналітичних технологій (САІТ) (завідувач кафедри професор Куценко О. С., зміна назви кафедри автоматизації енергосистем на автоматизації та кібербезпеки енергосистем (завідувач кафедри професор Гриб О. Г.).

За результатами доповіді завідувача кафедри хімічної техніки та промислової екології професора Шапорєва В. П. Вчена рада підтримала відкриття філії кафедри на ТОВ «НТЦ «ЕКОМАШ» (м. Харків).

Вчена рада рекомендувала до друку: збірник наукових праць «Вісник НТУ «ХПІ» (тематичні випуски «Стратегічне управління, управління портфелями, програмами та проектами» №2 (12240), №3 (1225); монографію «Електролітичні покриття сплавами заліза для зміцнення і захисту поверхні» (автори: Каракуркчі Г. В., Ведь М. В., Єрмоленко І. Ю., Сахненко М. Д.); журнал «Електротехніка і Електромеханіка» №1’2017; монографію «Теория и проектирование пневматических приводов дискретного действия» (автори: Крутіков Г. А., Стрижак М. Г.); монографію «Електротехнічна галузь України другої половини ХХ ст.: напрями розвитку і здобутки» (Тверитнікова О. Є.).

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара Національний університет цивільного захисту України Народная украинская академия Харківський національний автомобільно-дорожній університет Національний фармацевтичний університет Національний гірничий університет