О газете | Архив номеров | Архив статей | Поиск      

Творчого довголіття й наснаги!


[І. Гамаюн, декан факультету комп’ютерних наук і програмної інженерії]
#22-23 от 30.11.2016

26 листопада 2016 року виповнилося 70 років завідувачу кафедри системного аналізу і управління, професору, доктору технічних наук О. С. Куценку.

Олександр Сергійович – відомий фахівець у галузі системного аналізу та процесів керування, закінчив Харківський політехнічний інститут (1970 р.), в 1974 році захистив кандидатську дисертацію, з 1974 р. до 1997 р. працював в Інституті проблем машинобудування НАН України, завідувач кафедри системного аналізу і управління з 1997 р., доктор технічних наук (1996 р.), професор (2001 р.)

Під керівництвом О. С. Куценка кафедра системного аналізу і управління відрізняється тенденцією постійного розвитку при збереженні традицій фундаментальної освіти. Так, за останні 20 років на кафедрі були ліцензовані спеціальності «Прикладна математика», «Інформаційні системи в менеджменті», «Системний аналіз і управління», «Інформатика», «Соціальна інформатика» і «Видавничо-поліграфічна справа». Сьогодні вона готує студентів за спеціальностями «Комп’ютерні науки і інформаційні технології», «Системний аналіз», «Видавництво і поліграфія». Вже понад 10 років кафедра є базовою при проведенні ІІ туру Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Інформатика», переможцями та призерами якої вже стали понад 20 студентів кафедри.

Основний науковий вклад О. С. Куценка пов’язаний із розвитком наукових досліджень у галузі математичного моделювання складних техніко-економічних систем та методів системного аналізу і синтезу систем автоматичного керування різноманітними процесами в технічних та соціальних системах на основі сучасних методів прикладної математики та інформаційних технологій. Основні наукові результати в цьому напрямі пов’язані перш за все з дослідженнями в теплоенергетичній галузі та енергоресурсозбереженні, а також у галузі використання альтернативних джерел енергії, що стало основою докторських дисертацій О. С. Куценка та докторантів кафедри системного аналізу і управління, відомих керівників підприємств Г. К. Вороновського та О. Х. Гореліка, яких консультував професор О. С. Куценко. Ці роботи стали основою нової наукової школи, яка базується на впровадженні сучасних методів системного аналізу, прикладної математики та теорії керування в галузі теплоенергетики та енергозбереження.

Разом із науковими дослідженнями в галузі технічних наук О. С. Куценко взяв безпосередню участь у розробках і впровадженні сучасних методів керування та прийняття рішень в системі міськвиконкому Харкова, а також у розробці пілотного проекту адміністративно-територіальної реформи Харківської області, який засновано на кластерному аналізі якісного та кількісного розподілу населення, економічного та соціального потенціалу окремих регіонів.

За основними науковими напрямами професор О. С. Куценко опублікував понад 150 наукових робіт, серед яких 2 монографії та 13 патентів на винаходи.

Значну увагу О. С. Куценко приділяє підготовці наукових кадрів вищої кваліфікації. Під його безпосереднім керівництвом підготовлено 5 докторів та 10 кандидатів технічних наук. Він працює у двох спеціалізованих вчених радах, одну з котрих очолює вже 16 років. За цей час у спеціалізованій раді було захищено понад 120 докторських та кандидатських дисертацій за спеціальностями «Автоматизація процесів керування», «Інформаційні технології», «Математичне моделювання та обчислювальні методи».

Професор О. С. Куценко є головою комісії з «Системного аналізу» Науково-методичної ради МОН України, членом Національного комітету української асоціації з автоматичного управління.

Значний вклад у наукову та науково-організаційну роботу професора О. С. Куценка пов’язаний з організацією багатьох наукових та науково-технічних міжнародних конференцій в якості члена програмних комітетів, серед яких слід відзначити щорічні конференції з автоматичного управління та системного аналізу.

За багаторічну плідну працю і особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів професор О. С. Куценко нагороджений Почесною грамотою МОН України, а також знаком «Петро Могила».

Колектив факультету комп’ютерних наук і програмної інженерії щиро вітає Олександра Сергійовича з ювілеєм і бажає йому міцного здоров’я, сімейного благополуччя, творчого довголіття і наснаги!

Разработка, поддержка и наполнение: лаборатория информационно-поисковых систем НТУ "ХПИ" © 2004 — 2021


Яндекс.Метрика

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара Національний університет цивільного захисту України Народная украинская академия Харківський національний автомобільно-дорожній університет Національний фармацевтичний університет Національний гірничий університет