Проект «Учені НТУ «ХПІ» освіті, науці, промисловості: кращі видання»

[C. Костроміна, зав. відділу НТБ НТУ «ХПІ»]
#22-23 от 30.11.2016

Одним із стратегічних напрямів інноваційного розвитку нашої країни є реформування її системи вищої освіти. Політика держави в цій галузі спрямована на досягнення українською освітою сучасного світового рівня, відродження й подальший розвиток національних науково-освітніх традицій, оновлення змісту, форм і методів навчання, примноження інтелектуального потенціалу суспільства. Серед основних питань, що потребують вирішення – якість освіти. Воно значною мірою пов’язане з якістю підготовки навчально-методичної літератури – від підручника до методичних рекомендацій, що їх використовує наше студентство.

З 2002 року в нашому університеті діє програма «Підручник», завдяки якій значно активізувалася видавнича діяльність у вузі, викладачі й науковці НТУ «ХПІ» пишуть та видають набагато більше своїх робіт державною мовою. Сприяв активізації видавничого процесу і конкурс на кращий підручник та навчальний посібник із грифом МОН, що тривалий час проводився в університеті, за винятком останніх двох років. Та в 2017 році планується відновити його проведення.

Важливою складовою діяльності нашої бібліотеки є популяризація наукового доробку викладачів та наукових співробітників університету, покликана сприяти підвищенню рейтингів НТУ «ХПІ» та його науковців. В роботі бібліотеки застосовуються як традиційні форми роботи (укладання біобібліографічних покажчиків, організація персональних виставок), так і модернізовані – з представленням на сайті бібліотеки. Саме до такої форми роботи належить проект «Учені НТУ «ХПІ» освіті, науці, промисловості: кращі видання», представлений на новому веб-сайті бібліотеки. Проект було започатковано в 2015 році. Він покликаний просувати у мережевий простір Інтернету науковий доробок науковців університету, популяризувати бібліотечно-інформаційні ресурси бібліотеки та сприяти підвищенню рейтингу вищого навчального закладу й бібліотеки. В проекті будуть видання, визнані кращими за результатами конкурсів НТУ «ХПІ» за останні 5 років та нові – за поданням кафедр університету. Однією з обов’язкових умов участі видання в проекті є його наявність у фонді бібліотеки або представлення електронної версії видання в електронному репозитарії НТУ «ХПІ» (eNTUKhPIIR).

У межах проекту передбачено створення циклу віртуальних виставок навчальних та наукових видань університету, де буде подано наступну інформацію: обкладинка видання; бібліографічний опис; анотація; рецензії та відгуки на книгу (за наявності); фото авторів з короткою довідкою про їх досягнення та коло наукових інтересів; перелік їх наукового доробку. За відсутності списку літератури, наданого автором, бібліотека формує його з власних каталогів та відкритих джерел інформації.

Робота над проектом копітка та різнопланова. Багато часу займає збір та підготовка матеріалів, робота зі списками літератури, бібліографічні описи в яких повинні відповідати вимогам чинних в Україні стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи й містити гіперпосилання на повні тексти робіт, розміщених в електронному репозитарії eNTUKhPIIR та представлення матеріалів на сайті бібліотеки. Незважаючи на великий обсяг робіт, що належить ще виконати, ми маємо вже перші результати. Так на сторінці проекту представлено понад 50 видань викладачів та науковців нашого університету: підручники, навчальні посібники, монографії та збірники задач. Підготовлено більш ніж 26 бібліографічних списків робіт авторів, 12 списків знаходяться в роботі.

Висловлюємо щиру подяку керівництву та співробітникам кафедр: двигунів внутрішнього згоряння, загальної електротехніки, електричних апаратів, економіки та маркетингу, інтегрованих технологій машинобудування, парогенераторобудування, педагогіки і психології управління соціальними системами, підйомно-транспортних машин і обладнання, теоретичної та експериментальної фізики, теплотехніки та енергоефективних технологій та ін. за співпрацю та активну участь у проекті. Персональна подяка професорам нашого університету: Олександру Григоровичу Багмуту, Володимиру Федоровичу Болюху, Олександру В’ячеславовичу Єфімову, Ользі Олексіївні Дольській, Ігорю Михайловичу Посохову, Галині Дмитрівні Семченко та ін. за подані до проекту матеріали та подаровані бібліотеці примірники своїх видань.

Користуючись нагодою, запрошуємо політехніків долучатися до участі в проекті «Учені НТУ «ХПІ» освіті, науці, промисловості: кращі видання». Давайте спільними зусиллями сприяти активізації та популяризації науковців, викладачів, дослідників нашого вишу в сучасному науково-освітньому просторі й підвищувати рейтингові позиції та імідж нашого університету серед навчальних закладів України та світу.

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара Національний університет цивільного захисту України Народная украинская академия Харківський національний автомобільно-дорожній університет Національний фармацевтичний університет Національний гірничий університет