О газете | Архив номеров | Архив статей | Поиск      

Кращі дипломні проекти і роботи спеціалістів – 2016


[Професор М. Подустов, О. Борисенко]
#11-12 от 31.05.2016

З 8 лютого по 31 березня в нашому університеті було проведено конкурс дипломних проектів та дипломних робіт спеціалістів, які захищались у січні 2016 р. До конкурсної комісії, яку очолював завідувач кафедри автоматизації хіміко-технологічних систем та екологічного моніторингу професор М. О. Подустов, увійшли 18 провідних викладачів з різних кафедр і факультетів вузу.

Основними критеріями, з яких оцінювали проекти, були: виконання вимог ДОСТ та якість оформлення матеріалів; інформаційно-аналітичний огляд; аналіз результатів розробки, рекомендації з їх використання; використання САПР, ПК; ресурсо- та енергозбереження; економіка; охорона праці та навколишнього середовища; експертна оцінка (актуальність, новизна, практична цінність); науково-технічний рівень.

Для участі в конкурсі було представлено 85 дипломних робіт та дипломних проектів з випускаючих кафедр 16 факультетів університету. Факультети ФТ, ЕК подали на конкурс по одній роботі, а факультети БФ, ЕІМ зовсім не представили на конкурс дипломних робіт чи проектів.

З метою більш повного урахування характерних особливостей дипломного проектування, що витікають з напрямів підготовки спеціалістів та специфіки науково-дослідної роботи на випускаючих кафедрах різних факультетів НТУ «ХПІ», підсумки конкурсу проведено по 5 групах факультетів: ІТ, ТНР, ТОР – 13 представлених проектів; ЕМ, МТ, МШ, ТМ – 38; АП, Е, ЕМБ, НТ – 16; І, ІФ, КІТ, ФТ – 17; ЕК – 1.

Отже, 1 місце у конкурсі посіли: Михайло Пантелєєв (ІФ-30в) – керівник професор М. В. Ткачук, кафедра програмної інженерії і інформаційних технологій управління; Альона Чмуж (Н-30ас) – доцент О. В. Шалигіна, технології кераміки, вогнетривів, скла та емалей; Володимир Полещук (МШ-30б) – професор С. С. Добровольський, технології машинобудування та металорізальних верстатів; Наталя Бородіна (О-20с) – доцент В. Ю. Крамаренко, технології полімерних композиційних матеріалів та покриттів; Антон Маслієв (ТМ-80ас) – професор В. В. Душенко, колісних та гусеничних машин; Владислав Гуля (ЕМ-40с) – доцент Т. В. Пугачова, теплотехніки та енергоефективних технологій; Яна Москальчук (ЕК-20ас) – доцент В. І. Борденко, організації виробництва та управління персоналом; Олександр Нєвєров (ЕМБ-20ас) – професор Б. В. Клименко, електричних апаратів; Олександр Гук (Е-20с) – доцент О. М. Довгаль, передачі електричної енергії; Богдан Шестопалов (МТ-20вс) – професор Д. О. Дьомін, ливарного виробництва; Олексій Марусенко (І-10б) – доцент Г. Ю. Мартиненко, динаміки та міцності машин; Анастасія Владиславська (ІФ-50вс) – старший викладач В. П. Прокопенко, системного аналізу і управління; Роман Головков (ФТ-20с) – професор П. З. Луб’яний, технічної кріофізики; Олександр Галка (НТ-60) – доцент С. В. Панасенко, радіоелектроніки; Олексій Онацький (АП-50с) – старший викладач Д. Г. Карашон, автоматики та управління в технічних системах; Андрій Єрмаков (ІТ-10ас) – професор М. Г. Зінченко, хімічної техніки та промислової екології.

2 місце зайняли: Сергій Палаус (МШ-10в) – доцент О. В. Котляр, технології машинобудування та металорізальних верстатів; Дмитро Довбій (ІФ-50бс) – професор О. С. Куценко, системного аналізу і управління; Юрій Єрмоленко (ІФ-30б) – професор В. О. Гужва, програмної інженерії і інформаційних технологій управління; Сергій Білоусов (ТМ-20бс) – професор Б. І. Кальченко, автомобіле- і тракторобудування; Олена Дрозденко (МТ-40) – доцент В. В. Шеліхова, геометричного моделювання; Станіслав Лисенко (ЕМБ-10бс) – доцент В. П. Шайда, електричних машин; Микола Зубенко (ЕМ-10ас) – професор О. В. Єфімов, парогенераторобудування; Маргарита Ніхаєнко (Е-40с) – професор Г. В. Безпрозваний, електроізоляційної та кабельної техніки; Дмитро Піддубний (КІТ-30с) – доцент Г. Є. Філатова, обчислювальної техніки та програмування; Євген Поломошнов (ЕМБ-10бс) – доцент О. Ю. Юр’єва, електричних машин; Ганна Кузьменко (ІТ-50ас) – доцент Л. Ф. Підгорна, технології пластичних мас; Ірина Буровиченко (Н-20) – доцент С. Г. Дерібо, технічної електрохімії; Анна Горячева (О-40вс) – доцент Г. І. Сокол, технології жирів та продуктів бродіння; Олексій Рогозін (І-20бс) – професор Д. В. Бреславський, систем і процесів управління; Вікторія Пономаренко (АП-30) – професор Ю. І. Под’ячний, радіоелектроніки.

3 місце посіли: Сергій Сидоренко (ЕМ-20ас) – доцент О. В. Лапузін, турбінобудування; Ілля Бойченко (МШ-20) – професор П. М. Гладкий, гідропневмоавтоматики і гідроприводу; Анастасія Тарасова (ЕМ-70с) – доцент О. В. Круглякова, теплотехніки та енергоефективних технологій; Олександр Калінін (КІТ-10ас) – професор О. І. Скородєлов, обчислювальної техніки та програмування; Руслан Віхров (МТ-40) – доцент О. А. Глібко, геометричного моделювання; Ганна Струтинська (ЕМБ-20б) – доцент О. О. Чепелюк, електричних апаратів; Владислав Мілько (ЕМБ-10бс) – доцент В. П. Шайда, електричних машин; Михайло Мишнєв (ТМ-80ас) – професор О. Я. Ніконов, колісних та гусеничних машин; Олег Ковтун (ІФ-20с) – асистент І. І. Бабіч, стратегічного управління; Денис Стрижов (ІФ-30г) – професор М. Д. Годлевський, програмної інженерії і інформаційних технологій управління; Олександра Жалковська (ІТ-10бс) – доцент І. В. Пітак, хімічної техніки та промислової екології; Юлія Позенюк (ІТ-20бс) – доцент О. М. Філенко, хімічної техніки та промислової екології; Ганна Занора (Н-30с) – професор Г. Д. Семченко, технології кераміки, вогнетривів, скла та емалей; Максим Щербина (І-20бс) – професор Ю. М. Андрєєв, систем і процесів управління; Олена Алісова (Е-10с) – професор С. Ф. Артюх, електричних станцій.

Абсолютними переможцями конкурсу стали Михайло Пантелєєв (ІФ-30в), який набрав найбільшу суму балів – 61,3, Альона Чмуж (Н-30ас) – 60,3 бала та Володимир Полещук (МШ-30б) – 59,7 балів.

Таким чином, згідно кількості набраних балів, з урахуванням експертної оцінки було встановлено переможців конкурсу по групах факультетів і університету в цілому. Визначення переможців конкурсу дипломних проектів за 2016 р. було проведено в результаті детального обговорення представлених даних на засіданні конкурсної комісії, де було затверджено підсумкові результати роботи конкурсної комісії.

Професор М. Подустов, Голова комісії, зав. кафедри АХТС та ЕКМ,
О. Борисенко, секретар комісії, доцент кафедри парогенераторобудування

Разработка, поддержка и наполнение: лаборатория информационно-поисковых систем НТУ "ХПИ" © 2004 — 2021


Яндекс.Метрика

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара Національний університет цивільного захисту України Народная украинская академия Харківський національний автомобільно-дорожній університет Національний фармацевтичний університет Національний гірничий університет