О газете | Архив номеров | Архив статей | Поиск      

Методвідділ інформує


#29-30 от 23.12.2004

Шановні колеги!

2 – 4 лютого 2005 року у Національному технічному університеті “ХПІ” буде проходити VII Міжвузівська школа–семінар “Нові технології в освіті”. Він проводиться у формі ділових ігор, тренінгів, дискусій, лекцій, майстерень за напрямками. Роботою майстерень та тренінгів керу-ватимуть провідні викладачі та спеціалісти НТУ“ХПІ” та інших організацій Харкова.

Майстерні

Ігрові методи навчання – керівник професор Олексій Васильович Горілий (НТУ „ХПІ”).

Застосування ігрових методів, створених на моделюванні конфліктних ситуацій в різних галузях людської діяльності, у навчальному процесі, дозволяє суттєво його активізувати, а також залучити тих, хто вчиться, до організаційної, комунікативної, креативної діяльності. На секції буде обговорено широке коло питань в галузі ігрових методів навчання та проведено з учасниками ігрове заняття.

Дистанційне навчання – керівник професор Володимир Миколайович Кухаренко (НТУ „ХПІ”). E-mail: kvn@kpi.kharkov.ua

Практика дистанційного навчання – особливості розробки та впровадження у навчальному закладі дистанційних курсів професійної програми; методологічні аспекти віртуального навчального середовища “Веб-клас ХПІ”, якими повинні бути середовища розробника, тьютора та студента; підготовка тьютора дистанційного навчання – досвід дистанційної практичної підготовки тьютора до дистанційного навчального процесу; використання дистанційного курсу в очному навчанні – досвід кафедри технічної кріофізики НТУ „ХПІ”.

Особистісно орієнтована освітня технологія “Пробудження волі” – керівники професор Галина Петрівна Зубар, пров. н. с. Олександр Львович Топтигін (НТУ „ХПІ”). E-mail: toptygin@kpi.kharkov.ua

Фундаментальні принципи, навчаючі процеси і методи практично орієнтованої технології, спрямованої на вдосконалення діяльності засвоєння навчального матеріалу, розвитку живого мислення, незалежного судження та гармонічного розвитку особистості як викладача, так і студента. Практичні заняття, проектна робота, спеціальні вправи, тренінги передбачають: роботу з бар’єрами мислення, волі, почуттів, що чинять перепони засвоєнню знань; активізацію емоційно-вольової сфери особистості та перетворювання знань і досвіду в творчі здібності та можливості. Методологічна основа нової технології – положення вальдорфської педагогіки, що визнана ЮНЕСКО педагогікою ХХІ століття, нового європейського освітянського руху “Оновлення освіти дорослих” і Положення інноваційних педагогічних технологій НТУ „ХПІ”.

Проблеми формування сучасної культури навчання (в умовах упровадження кредитно-модульних технологій) – керівник професор Тетяна Олексіївна Олійник (ХНПУ ім. Г.С. Сковороди). E-mail: oleinik@kspu.kharkov.ua

Інтеграція вітчизняної вищої освіти до міжнародного освітнього простору потребує вирішення соціально-педагогічних завдань з урахуванням світових тенденцій та закономірностей розвитку. Це вимагає від університетської освіти досконалих механізмів швидкого врахування нових запитів ринку праці, вміння гнучко змінювати освітні стандарти і норми, що потребує розробки нових засад і принципів професійної діяльності викладацьких кадрів, які мають розумітися на важливій ролі критичної грамотності та свідомого навчання.

Розвиваюче навчання студентів: необхідність та можливості – керівник доцент Юрій Павлович Бархаєв (ХНАМГ). E-mail: barhaev@mail.ru

Теорія розвиваючого навчання пропонує засоби створення позитивної мотивації навчання ходом цього навчання, створення бажання і вміння самостійно вчитися. Вона реалізує ідеї культурно-історичної теорії розвитку людини Л.С. Вигодського, націлена на створення здібностей та навчально-пізнавальних інтересів навіть у тих, хто початково не бажав та/або не вмів учитися. Застосування принципів розвиваючого навчання, реалізація розвиваючої побудови навчання на заняттях зі студентами вузів – це науково-практична проблема. Педагогічна майстерня базується на пошукових дослідженнях з практичної побудови розвиваючого навчання студентів.

Майстер-клас “Тренінги особистого зростання”

Лідерство і менеджмент у новому тисячолітті. Актуальність проблеми лідерства за умов нових стандартів освіти. Поняття “лідерство” та “менеджмент”. Різниці між ефективним менеджером та ефективним лідером. Властивості та навички ефективного лідера. Ролі лідера. Стилі ефективного лідерства.

Тренінг асертивності (впевненої поведінки). Проблема маніпуляційного впливу, невпевненості. Відстоювання власної точки зору. Навички аналізу власної поведінки. Авторські напрацювання. Обмін досвідом.

Ефективні комунікації. Аналіз власного комунікативного стилю. Модель та види комунікацій. Критерії ефективної комунікації. Комунікативні бар’єри. Інструменти та навички ефективної комунікації. Зворотній зв’язок.

Використання мультимедійного обладнання. Методики, техніки та конкретні прийоми інтерактивного навчання для застосування у навчальному процесі.

Тренінги проводять фахівці Центру “Перспектива” НТУ „ХПІ”. Керівник – канд. екон. наук Олена Володимирівна Решетняк.
E-mail: wise@wise.kharkiv.com

Участь у тренінгах – за попереднім записом. Кількість учасників обмежена.

Запис проводиться до 20.01.05 р. за телефонами: 707-62-78; 31-63; 22-19. Адреса: 61002, м. Харків, вул. Фрунзе, 21; НТУ „ХПІ”, Головний корпус, к. 3, методичний відділ. E-mail: metodik@kpi.kharkov.ua

Участь у школі-семінарі безкоштовна.

Разработка, поддержка и наполнение: лаборатория информационно-поисковых систем НТУ "ХПИ" © 2004 — 2019


Яндекс.Метрика

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара Національний університет цивільного захисту України Народная украинская академия Харківський національний автомобільно-дорожній університет Національний фармацевтичний університет Національний гірничий університет