О газете | Архив номеров | Архив статей | Поиск      

Спеціальність «Педагогіка вищої школи»


#18-19 от 27.08.2010

З 2005 року кафедра проводить підготовку магістрів зі спеціальності «Педагогіка вищої школи» з присвоєнням кваліфікації «Викладач університетів та вищих навчальних закладів». Протягом 2005–2010 років підготовлено понад 150 магістрів з педагогіки вищої школи, 123 з яких працюють у вищих навчальних закладах.

Навчальний процес забезпечують доктори та кандидати наук з 10 спеціальностей, які мають значний педагогічний стаж та проходили стажування у провідних вищих навчальних закладах Європи та США. Кафедра має ділові зв’язки з Академією педагогічних наук України, провідними вищими навчальними закладами України та інших країн світу.

Для проведення навчально-виховного процесу підготовки магістрів кафедра має відповідну матеріально-технічну базу, сучасний комп’ютерний клас з доступом до мережі Інтернет, бібліотеку з новітньою науковою літературою, російськими, українськими періодичними виданнями.

Навчально-виховний процес забезпечено підручниками, навчальними посібниками з грифом Міністерства освіти і науки України, методичними розробками та вказівками.

Майбутні викладачі вищої школи вивчають такі дисципліни як теорія і практика вищої професійної освіти в Україні; педагогічна та професійна психологія; фізична культура та психофізіологічний тренінг; моделювання діяльності фахівця; моделювання освітньої та професійної підготовки фахівця; педагогічний контроль у системі освіти; дидактичні системи у вищій школі; інформаційні технології в освіті; соціальна та екологічна безпека; логіка педагогічної діяльності; філософія освіти; методика викладання у вищій школі та ін., усього близько 20 спеціальних предметів.

Студенти, що навчаються в магістратурі, беруть участь у наукових конференціях, конкурсах студентських наукових робіт відповідного напрямку та мають можливість публікувати матеріали власних досліджень у збірці наукових праць «Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти», який започатковано і видається кафедрою.

Успішне навчання в магістратурі надає можливість вступу до аспірантури, яку відкрито у 2002 році зі спеціальності «Теорія і методика професійної освіти (педагогічні науки)».

Студенти також мають можливість пройти стажування, педагогічну практику та виконати кваліфікаційну роботу у Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут», а також у провідних вищих навчальних закладах Харкова та України, або за місцем основної роботи.

Результати досліджень магістрів у галузі вищої освіти можуть бути впроваджені в діяльність вищих навчальних закладів. Захист кваліфікаційних робіт можливий російською, англійською, німецькою та французькою мовами.

Разработка, поддержка и наполнение: лаборатория информационно-поисковых систем НТУ "ХПИ" © 2004 — 2019


Яндекс.Метрика

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара Національний університет цивільного захисту України Народная украинская академия Харківський національний автомобільно-дорожній університет Національний фармацевтичний університет Національний гірничий університет