О газете | Архив номеров | Архив статей | Поиск      

Впевнений поступ НТУ „ХПІ”


#24-25 от 16.11.2004

Ректор НТУ „ХПІ” – Леонід Леонідович Товажнянський

Згідно з рішенням Конференції трудового колективу НТУ „ХПІ” від 26 жовтня 2004 року наказом Міністра освіти і науки України №1129-К від 3 листопада ректором НТУ „ХПІ” терміном на сім років призначено лауреата Державної премії України, Заслуженого діяча науки і техніки України, доктора технічних наук, професора Леоніда Леонідовича Товажнянського.

Колектив університету щиро вітає професора Л.Л. Товажнянського з заслуженою оцінкою його діяльності протягом усього життя, що вже 50 років пов’язане з нашим університетом, якому він віддає безліч сил, енергії і весь свій різнобічний талант!

 

Впевнений поступ НТУ „ХПІ”

Конференція трудового колективу НТУ „ХПІ”

Учасники конференції заслухали і схвалили виступ ректора про його діяльність та розвиток університету за п’ять років праці Л.Л. Товажнянського на цій посаді. Було відзначено, що минуло саме 5 років виконання Концепції розвитку нашого університету до 2010 року, затвердженої Вченою радою в 1999 році.

Більшість запланованого успішно втілюється в життя. Університет отримав статус національного, збільшився обсяг держзамовлень, відкриті нові спеціальності, факультети й кафедри, відроджуються архітектурні пам’ятники – навчальні корпуси, збільшилась кількість аудиторій за рахунок корпусу У-3 на вул. Гамарника, збудовані сучасна медична база – фізіотерапевтичний центр профілакторію, центр первинної медичної допомоги студентам, видавничий центр та інше.

Професор В.Б. Клєпіков, зав. кафедри „Автоматизовані електромеханічні системи”

– ...Було б правильним поглянути на справи, що зроблені за 5 років. А зроблено немало, ректор нам про це вже розповів. При цьому він свою роль окреслив скромно: „Я всього лиш диригент, а головна заслуга належить оркестрові”. Та всі ми знаємо, що від диригента залежать і репертуар, і роль кожного виконавця, і злагодженість оркестру. Зроблені справи підтвердили інтелект, волю, стратегічне мислення, вміння організувати колектив, виявлені Леонідом Леонідовичем.

Успішно виконуються програми „Підручник” і „Кадри”.

Великим, можна сказати, історичним, досягненням університету стало рішення про будівництво книгосховища бібліотеки НТУ „ХПІ” на 2 млн. томів і отримання від Кабінету Міністрів України 2 млн. гривень на початок будівництва.

За часи існування університету підготовлено більш як 135 тисяч висококваліфікованих випускників, велика кількість, із яких працює на відповідальних посадах у нашій державі. Це відомі політики, депутати Верховної Ради, академіки, Герої України, керівники підприємств, працівники вищої школи. Випускники ХПІ завжди впливали, впливають і будуть впливати на технічну й економічну політику в Україні, вносять вагомий вклад у створення сучасної техніки і новітньої технології.

Зусилля випускників НТУ „ХПІ” об’єднує створена в 2003 році „Асоціація випускників ХПІ” – громадська організація, покликана сприяти розвиткові вузу, розповсюджувати досвід та трудові досягнення університету.

Посиленню темпів розвитку НТУ „ХПІ” сприяли прийняті в державі закони, які регулюють нашу основну діяльність, а також права й можливості надавати освітні послуги, відзначали ректор та інші виступаючі. Це Закон „Про освіту”, Закон „Про вищу освіту”, Закон „Про наукову й науково-технічну діяльність”, Закон „Про пріоритетні напрямки розвитку науки й техніки”.

Велике значення для розвитку університету мають Указ Президента України Л.Д. Кучми „Про подальший розвиток вищої освіти”, Програма уряду України „Про розвиток вищої освіти в Україні”, в яких законодавчо сформульовані основні напрямки розвитку вищої освіти.

Професор С.М. Космачов, декан фізико-технічного факультету:

– Леонід Леонідович вміє консолідувати, об’єднувати людей з різними вдачами, різними думками і таким чином досягає стабільності в університеті – і в фінансовій, і в навчально-науковій сферах. Якщо до цього додати такі його особисті властивості як людяність, уміння з гумором, з жартом зустрічати нелегкі ситуації, підтримувати колег, то, зважаючи на все зроблене ним за 5 років, ми впевнені, що з такою людиною на чолі наш університет ще багато чого досягне.

У розвиток останнього вийшла постанова Кабінету Міністрів за підписом Прем’єр-міністра про стипендіальне забезпечення. Уперше в Україні засновані, крім академічної стипендії, стипендії соціальні та інші для великої кількості категорій студентів. Сьогодні стипендію поряд з академічною будуть отримувати мало забезпечені студенти, інваліди дитинства, інваліди 1, 2-ї груп, “чорнобильці”.

Підвищено з вересня заробітну платню в бюджетній сфері на 15, 9 %. Це підвищення зарплатні – вже друге у 2004 році. Будуть також підвищені асигнування на наукові дослідження.

Професор Є.Є. Александров, зав. кафедри „Колісні й гусеничні машини”:

– Ректор чудово розуміє, що крім найсучасніших, „модних”, які самі заробляють кошти, в університеті треба зберегти ряд традиційних спеціальностей. Те, що ректор твердо підкорив своїй компетенції університетські фінанси, є ситуацією позитивною.

...Я хочу сказати: „Леоніде Леонідовичу! Майбутнє нашого університету ми пов’язуємо з Вашим іменем. І я закликаю всіх сьогодні підтримати ректора на черговий термін обрання”.

Ці факти яскраво підтверджують, зазначив ректор, наявність в Україні економічного зростання й стабільності в суспільстві.

Система вищої освіти ще за часів Радянського Союзу в Україні була найбільш розвинутою і забезпечувала високу якість підготовки фахівців. Та сучасність ставить нові вимоги до вищої школи. І стратегічний напрямок цього розвитку пролягає на шляху до входження в Болонський процес, до відповідності його вимогам.

Це ступенева освіта (бакалавр, магістр), єдина кредитно-модульна система, мобільність студентів і викладачів, гарантія якості освіти, навчання впродовж усього життя, визнання в усій Європі професій, здобутих у вузах України, єдиний додаток до диплома та інше.

Треба сказати, що вища освіта нашої держави, в тому числі і наш університет, цілком здатні стати повноправними учасниками Болонського процесу. Це підтвердила, зокрема, Всеукраїнська нарада керівників 114 вищих технічних навчальних закладів, яка відбулася у нашому – першому технічному вузі України – з порядком денним „Вища освіта України і Болонський процес.

Підводячи своєрідний підсумок роботи нашого вузу майже за 5 років, учасники конференції трудового колективу відзначили, що Національний технічний університет „Харківський політехнічний інститут” сьогодні – один із найпотужніших технічних університетів України й світу, в якому зосереджено могутній інтелектуальний потенціал. Сьогодні в університеті 24 факультети, 91 кафедра, 2 науково-дослідних інститути, Інститут танкових військ ім. Верховної Ради, технікум, економіко-правовий факультет спільно з Національним університетом внутрішніх справ та факультет у Чернівцях.

Професор М.М. Солощук, директор Міжгалузевого інституту підвищення кваліфікації НТУ „ХПІ”:

Кожен з нас неодноразово зустрічався з ректором, щоб звітувати про виконане, спланувати, обговорити якісь питання. Остання моя зустріч була присвячена організації центра комерціалізації інтелектуальної власності та інноваційного підприємництва, ідея якого, як і більшість новацій, була з розумінням зустрінута ректором. Я підтримую пропозицію про обрання Л.Л. Товажнянського на черговий термін.

У НТУ „ХПІ” навчається 22 тисячі студентів, 350 аспірантів, 135 магістрів.

У науковому й навчальному процесах беруть участь 1500 викладачів і 670 наукових співробітників, серед яких близько 200 докторів наук, професорів, 800 кандидатів наук, доцентів. Підготовка інженерів здійснюється за 86 спеціальностями на денній формі навчання та 57 спеціальностями на заочній формі навчання.

Сьогодні НТУ „ХПІ” по праву зберігає свої позиції одного з лідерів технічної освіти в Україні і світі та крупнішого наукового центру. Тут забезпечується високий рівень викладання й підготовки фахівців практично для всіх галузей промисловості.

Не буде перебільшенням зазначити, що останні кілька років – це роки зростання популярності НТУ „ХПІ”, підвищення престижу навчання в ньому. Середній конкурс при вступі до університету збільшувався щорічно і досяг 3 чоловік на 1 місце.

Прийом заяв цього року проводився за 48 спеціальностями на заочному факультеті, факультеті дистанційного та доуніверситетського навчання (в містах Ізюмі, Полтаві, Балаклеї, Бердянську), на економіко-правовому та Чернівецькому факультетах і факультеті управління бізнесом.

До безперечних досягнень нашого університету слід віднести працевлаштування випускників. Вже 10 років як створена і ефективно працює потужна система презентації наших випускників. Її учасниками щороку стають представники близько 300 промислових підприємств і 70 відсотків майбутніх випускників укладають з ними тристоронні договори.

Значних успіхів досягнув університет і в таких сферах діяльності як участь студентів у Всеукраїнських предметних олімпіадах, і в проведенні конкурсів бакалаврських і магістерських робіт, у проходженні ліцензування й акредитації, у методичній роботі, у підвищенні кваліфікації наших викладачів.

А.О. Нагорний, голова профкому студентів:

За дуже активної участі ректора Л.Л. Товажнянського ми успішно реалізуємо важливий принцип виховання зміни, майбутніх лідерів університету через впровадження студентського самоуправління. Хочу відзначити, що студентство вбачає і особі нашого ректора гаранта покращення свого життя в усіх сферах і сподівається бачити його і в подальшому лідером університету.

Успішно працює нова концепція виховної роботи, в ній беруть участь Палац студентів, спортивна і військова кафедри. Відродилася практика факультетських вечорів, спортивних змагань між факультетами, концерти симфонічного оркестру, виступів артистів харківських театрів, проведення соціологічних опитів у різних напрямках діяльності. Велика виховна робота проводиться зараз у гуртожитках, в якій велика роль відводиться самоврядуванню студентів.

Широко відомі в нашому місті, в Україні й за кордоном видатні спортивні результати, досягнуті вихованцями НТУ „ХПІ”. Четверо наших студентів увійшли до складу олімпійської збірної України, а Олександр Сердюк став бронзовим призером у стрільбі з лука. Політехніки за останні роки на міжнародних та республіканських змаганнях отримали 79 золотих, 59 срібних, 50 бронзових медалей.

Сьогодні НТУ „ХПІ” – це один із найпотужніших науково-освітніх центрів системи вищої освіти України. Рік у рік збільшуються обсяги госпдоговірної тематики, плідно діють наукові школи, на високому рівні проходять наукові конференції, збільшується обсяг друкованих наукових праць, вісників НТУ „ХПІ”, журналів, постійною є участь університету в найпрестижніших виставках в Україні та за її межами, розширюється міжнародне науково-технічне співробітництво тощо.

Л.О. Бєлова, начальник головного управління освіти і науки Харківської облдержадміністрації:

– Будучи присутньою на вашій конференції, я хочу ще раз підкреслити значимість і роль, яку відіграє сьогодні в освіті нашої країни і Харківського регіону Харківський політехнічний. ...Це лідерські позиції серед технічних вузів України в науці, у відкритті нових спеціальностей, у розвитку неперервної освіти, у допомозі середній школі.

...Я хочу побажати вам зробити сьогодні єдино правильний вибір для того, щоб Харківський політехнічний і далі стабільно розвивався.

Виконання госпдоговірних науково-дослідних робіт є важливим напрямком діяльності вищого навчального закладу. Станом на січень 2004 року загальний обсяг госпдоговірних робіт за останні 4 роки зріс у 14 разів і становить 5,5 млн. грн., що свідчить про значні успіхи нашого університету в цьому важливому напрямі діяльності. У 2004 році університет приймав участь в 12 виставках, в т.ч. 7 міжнародних, на яких презентував 300 експонатів і розробок.

А.Й. Фомін, голова профкому співробітників і студентів:

– Щорічне укладення колективного договору є, по суті, соціальним контрактом ректора з колективом. І хочу сьогодні відзначити, що цей соціальний контракт ректор виконує в повному обсязі – і стосовно оздоровлення, і охорони праці, і соціального захисту. Ректор робить усе від нього залежне для активної, спільної з профспілкою, діяльності.

Учені університету щорічно захищають 10-15 докторських і 30-35 кандидатських дисертацій. Лише за останній рік виголошено 860 доповідей і повідомлень на наукових форумах, в т.ч. 60 у співавторстві зі студентами, видано 16 випусків 6 фахових наукових журналів і збірок, 41 випуск Вісника НТУ „ХПІ”, 15 монографій, 6 підручників і 50 навчальних посібників. У наукових виданнях опубліковано 1453 статті. Загальна кількість друкованих робіт досягла 2493.

Полковник А.М. Сиротенко, начальник Інституту танкових військ ім. Верховної ради України в складі НТУ „ХПІ”:

Я щасливий з того, що сьогодні відношу себе до колективу політехніків, що Інститут танкових військ працює у складі такого престижного великого університету. Леонід Леонідович Товажнянський той єдиний кандидат, якого я і мої соратники по службі одностайно підтримуємо

Сьогодні в аспірантурі НТУ “ХПІ” навчається біля 390 аспірантів, серед них 21 – на контрактній основі, 20 – іноземців, в тому числі за очною формою навчання – 230, за заочною – 160. На виконання програми “Кадри”, прийнятою вченою радою університету, при розподілі випускників аспірантури майже 74% рішенням ректора залишені в університеті для викладацької роботи, що направлено на поповнення викладацького складу університет молоддю.

НТУ „ХПІ” здійснює активне міжнародне співробітництво з закордонними партнерами – 64 вищими навчальними закладами й фірмами з 25 країн світу (Росія, Німеччина, США, Англія, Франція, Бельгія, Іспанія, Австрія, Швеція, Індія, Китай, Італія та інші).

М. І. Баранов, д. т. н.

– Ми, політехніки, знаємо Леоніда Леонідовича як чудового керівника одного з крупніших вузів України, як талановитого вченого, як крупного організатора навчального і наукового процесів у вищій школі. Це думка не лише моя особисто, а й усього колективу НДПКИ „Молния”. Ми підтримуємо кандидатуру Л.Л. Товажнянського на посаду ректора НТУ „ХПІ”.

У 2003-2004 навчальному році наш університет брав участь у виконанні 25 міжнародних проектів у рамках програм: INKO-COPERNICUS, TEMPUS, INTAS, УНТЦ, в рамках спільної українсько-німецької програми, а також науково-дослідних фондів Угорщини, Швейцарії, США, Німеччини. Загальний обсяг фінансування наукових проектів складає біля 2,9 млн. доларів.

Виконувалися госпдоговірні роботи на замовлення фірм Італії, Швейцарії, Індії, Росії.

Інтенсивно використовуються у навчальному та науковому процесах інформаційні технології. Університет має 1808 персональних комп’ютерів, з яких 1200 об’єднано в мережу і виходять до Інтернету. Сьогодні вже 27 корпусів і 9 гуртожитків об’єднано в єдину мережу. Ми проклали для цього більш як 1300 м волоконно-оптичного кабелю. Розробляється система управління університетом, навчальним процесом: абітурієнт-деканат-студентський відділ і т.д.

Активно розвиваються матеріальна база університету та учбовий фонд, проводиться ремонт гуртожитків, виділяються кошти на організацію відпочинку наших студентів, викладачів і їх дітей. От і цього року 1234 студентів оздоровлені в наших спортивних таборах, в санаторіях і профілакторіях. Більш як 300 співробітників і викладачів, 230 наших дітей відпочили в Алушті і 117 у Фігуровці.

Разработка, поддержка и наполнение: лаборатория информационно-поисковых систем НТУ "ХПИ" © 2004 — 2021


Яндекс.Метрика

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара Національний університет цивільного захисту України Народная украинская академия Харківський національний автомобільно-дорожній університет Національний фармацевтичний університет Національний гірничий університет