О газете | Архив номеров | Архив статей | Поиск      

Творчих успіхів і натхнення!


[Колектив кафедри електричних машин]
#16 от 28.08.2009

22 червня виповнилось 60 років від дня народження і 37 років трудової діяльності завідувача кафедри «Електричні машини», професора Володимира Івановича Мілих – доктора технічних наук, відмінника освіти України, відомого вченого в галузі електротехніки та електромеханіки.

Професор В.І. Мілих є визнаним фахівцем та керівником в держбюджетних та госпдоговірних НДР у таких наукових напрямках як проектування та розрахунок турбогенераторів, електричних машин з напівпровідниковими перетворювачами потужності, лінійних двигунів для сейсморозвідки корисних копалень та ін. За результатами розробок він опублікував понад 180 наукових праць.

В.І. Мілих є членом Науково-методичної комісії МОНУ з електротехніки та електромеханіки, редакційно-видавничої ради НТУ «ХПІ», редколегій журналу «Електротехніка та електромеханіка» і Вісника НТУ «ХПІ», членом оргкомітетів Міжнародного симпозіуму SIEMA електричних машин і апаратів «Проблеми удосконалення області розрахунку та аналізу електромагнітних полів і процесів в електричних машинах» та «Проблеми удосконалення електричних машин і апаратів» і Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів «Електротехніка, електроніка і мікропроцесорна техніка», членом Наукової ради НАНУ з комплексної проблеми «Наукові основи електроенергетики» та членом спеціалізованої вченої ради з захисту докторських та кандидатських дисертацій.

Протягом своєї педагогічної діяльності В.І. Мілих викладає низку навчальних дисциплін, він є автором або співавтором біля 50 навчально-методичних розробок, в т. ч. 12 навчальних посібників. Найбільш відомі його навчальний посібник – «Електротехніка та електромеханіка», а також підручник «Електротехніка та мікропроцесорна техніка», чотиритисячний тираж яких розійшовся по Україні і використовується в різних вузах. Дуже серйозну увагу В.І. Мілих приділяє роботі зі студентами, які опублікували з ним десятки наукових праць, багаторазово ставали призерами і переможцями Всеукраїнських студентських олімпіад і конкурсів наукових робіт. Окрім того, під його керівництвом захищені дві кандидатські дисертації і продовжують навчання нові аспіранти.

Очолюючи кафедру «Електричні машини» НТУ «ХПІ» з вересня 2004 р., професор В.І. Мілих продовжує її традиції і активно розвиває науково-методичну роботу та зв’язки з профільними підприємствами, на яких студенти проходять усі види практики і працевлаштовуються, очолює наукову школу з електричних машин, що діє на кафедрі.

Щиро вітаємо Володимира Івановича з ювілеєм і бажаємо йому міцного здоров’я, подальших успіхів в науково-педагогічній діяльності, довгих років життя!

Разработка, поддержка и наполнение: лаборатория информационно-поисковых систем НТУ "ХПИ" © 2004 — 2019


Яндекс.Метрика

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара Національний університет цивільного захисту України Народная украинская академия Харківський національний автомобільно-дорожній університет Національний фармацевтичний університет Національний гірничий університет