О газете | Архив номеров | Архив статей | Поиск      

Соціальне партнерство в інтересах студентів


#7 от 25.03.2009

Студентська профспілка

18 лютого 2009 р. відбулася звітна конференція Первинної профспілкової організації студентів НТУ «ХПІ».

Звіт голови профкому студентів Андрія Олеговича Нагорного:

15 грудня 2006 р. на студентській профспілковій конференції була укладена Колективна угода між адміністрацією та ППОС НТУ «ХПІ» на 2007–2008 роки. Її важливість полягає в тому, що в умовах сьогодення Колективна угода є майже єдиним інструментом, який наданий чинним законодавством для забезпечення дуже важливого принципу «соціального партнерства» у стосунках між адміністрацією і студентською профспілкою та їх спільної роботи, спрямованої, насамперед, на захист соціально-економічних інтересів студентів за багатьма напрямками. І мені приємно зазначити, що цього принципу і адміністрація, і профспілковий комітет успішно дотримувались, завдяки чому Колективна угода за 2008 р. в цілому виконана.

Отже, проаналізуємо, як принцип «соціального партнерства» відобразився на основних напрямках роботи профкому за звітний період, і які проблеми в подальшому слід вирішувати.

Соціальний захист та стипендіальне забезпечення

Безумовно, найважливішою задачею роботи студентської «первинки» у 2008 році було забезпечення соціального захисту студентів університету. І, в першу чергу, соціальний захист студентів забезпечували, безумовно, Фонд соціальної допомоги студентам, затверджений 27 липня 2004 р., та кошти профбюджету. Для цього, у відповідності з пп. 1.3. та 1.8. Колективної угоди, профком безпосередньо брав участь у плануванні та розподілі бюджетних коштів, спрямованих на соціально-побутові потреби студентів, проведення культурно-масової та спортивно-оздоровчої роботи, на формування та використання фонду соціальної допомоги студентам, який в останні два навчальних роки дорівнював 15 %.

Використання Фонду соціальної допомоги

 

Статті витрат

2007 р.

2008 р.

Всього сплачено матеріальної допомоги

2234705 грн.

4237100 грн.

В тому числі на преміювання

1249250 грн.

3434500 грн.

В тому числі на дотації до путівок до СОТ

332805 грн.

534400 грн.

Проте, не дивлячись на майже стабільне фінансування стипендіального фонду у 2008 р., від якого залежить формування Фонду соціальної допомоги студентам та наповнення профбюджету, в умовах загострення економічної кризи профком буде постійно контролювати надходження коштів для наповнення фонду, постійно звертатись до Міністерства освіти і науки та Міністерства фінансів з вимогою врегулювати це важливе питання.

Крім того, не менш важливою задачею профкому було і є надання коштів профбюджету на соціальні потреби студентів.

Використання коштів профбюджету

 

Статті витрат

2007 р.

2008 р.

Матеріальна допомога членам профспілки

35000 грн.

48705 грн.

Преміювання профактиву

36300 грн.

82040 грн.

Культурна та спортивно-масова робота

19759 грн.

37701 грн.

Напередодні Нового року профспілковий комітет традиційно придбав подарунки для дітей наших студентів, а також для студентів-сиріт на суму 10800 грн.

Комісією профкому з питань соціального та правового захисту студентів ведеться облік студентів пільгового контингенту, в тому числі постраждалих від аварії на ЧАЕС, що допомагає студентам-чорнобильцям (при необхідності) отримувати компенсацію за невикористані санаторні путівки.

У нашому університеті 104 студенти-сироти. Профком займається забезпеченням їх єдиними проїзними квитками для безкоштовного користування міським та міжміським транспортом. Крім того, сироти забезпечуються безкоштовними путівками до спортивно-оздоровчих таборів та до санаторію-профілакторію.

Протягом звітного періоду, у відповідності з п. 3.13 Колективної угоди, профком постійно займався організаційними питаннями забезпечення студентів пільговим проїздом у міському транспорті на виконання вимог ст. 54 Закону України «Про вищу освіту» та ст. 9 Закону України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді». Вкотре треба зазначити про чергові намагання Державного підприємства «Харківський метрополітен» у 2008 р. вирішити свої проблеми за рахунок студентів. І у минулому році ця проблема дуже загострилась у зв’язку з намаганнями ввести обмеження кількості поїздок всупереч вимог Закону. Не дивлячись на неодноразові зустрічі обласного комітету Профспілки з керівництвом метрополітену, під час яких були досягнуті компромісні домовленості, керівництво метрополітену зайняло антистудентську позицію, повністю знехтувавши висунуті пропозиції. Як наслідок, знов як і у 2007 р., на початку вересня пільговий проїзд був зірваний. Це спонукало обласний комітет звернутись до прокуратури і вибороти відміну незаконного положення про надання студентам пільгового проїзду з обмеженням кількості поїздок. Тому у проекті постанови є пункт, яким профком рішуче наполягає і звертається до ректорату зайняти принципову позицію, яка змусить керівництво метрополітену урахувати всі пропозиції вузів щодо організації пільгового проїзду студентів, наданого їм Законом, завадить і надалі нехтувати інтересами студентства.

Покращення житлово-побутових умов

Не менш важливою проблемою є студентські гуртожитки. Профком спільно з ректоратом проводив роботу з покращення житлово-побутових умов у гуртожитках. У звітному періоді на придбання м’якого та твердого інвентарю витрачено майже півмільйона грн.; на потреби студмістечка та роботи, пов’язані з технічним забезпеченням гуртожитків, витрачено 3,87 млн. грн.

Студентська профспілка плідно співпрацює з дирекцією студмістечка та деканатами з питань організації огляду-конкурсу на кращий гуртожиток, проведення різноманітних заходів, дотримання в гуртожитках гідних житлово-побутових умов й організації дозвілля.

Слід відзначити, що усі накази на поселення і сплату послуг в обов’язковому порядку узгоджуються з ППОС. Студентам-сиротам, родинам з дітьми, чорнобильцям, інвалідам надаються пільги у сплаті за проживання.

Організація дозвілля студентів

Для організації дозвілля та культурно-масової роботи зі студентами, ректорат спільно з профкомом забезпечує функціонування Палацу студентів НТУ «ХПІ» – центру творчості та відпочинку студентів університету. З метою удосконалення цієї роботи профком щорічно проводить опитування студентів щодо їх бажання займатись тим чи іншим видом творчості. За результатами опитування ректоратом були запрошені для роботи провідні фахівці – керівники колективів художньої самодіяльності. Сьогодні у Палаці студентів працюють ансамблі сучасного й бальних танців, гітаристів, баяністів, скрипалів, колективів естрадного танцю, театр «Політехнік», студії вокально-хорового і циркового мистецтв, театр англійських мініатюр. Сподіваємось і на відкриття нових. У квітні 2008 року успішно розпочав свою роботу «Центр гумору», який відродив дух КВК, започаткував Лігу КВК, вивів на нові оберти «Гуморину». У квітні 2008 р. відбувся вже ІІІ музичний фестиваль «Зоряна планета – Політех», у якому взяли участь 82 студенти, 19 з них стали лауреатами фестивалю. Приємно відзначити, що ректорат усіляко сприяє цьому студентському заходу. Це дає нагоду профкому щороку нагороджувати переможців безкоштовними путівками до спортивно-оздоровчих таборів. Крім того, при культурно-масовій комісії профкому успішно працюють відділ з питань туризму та екскурсій і фотоклуб.

Не можна не відзначити величезну роботу, яка була проведена адміністрацією університету у справі ремонту та відновлення Палацу студентів. Сьогодні це витвір мистецтва: з оновленим фасадом, коридорами, з новою просторою глядацькою залою зі зручними сидіннями, освітленням, новою сценою. Сподіваємось, що це дасть можливість Палацу студентів відігравати визначну роль у духовному й культурному розвитку студентів-політехніків.

Спортивно-оздоровча робота зі студентами

Профком спільно зі спортклубом та адміністрацією забезпечував пропагування здорового способу життя, сприяв якнайбільшому заохоченню студентів до занять у спортивних секціях. Також не менш важливим напрямком спільної роботи є оздоровлення студентів у спортивно-оздоровчих таборах та санаторії-профілакторії «Політехнік». У 2007 році у спортивно-оздоровчих таборах оздоровилось 565 студентів, у санаторії-профілакторії – 1200; у 2008 році у спортивно-оздоровчих таборах оздоровилось 500 студентів, у санаторії-профілакторії – 1200.

Проблема оздоровлення студентів є дуже важливою в умовах відсутності у студентів можливості отримувати путівки до санаторіїв. Тому санаторій-профілакторій «Політехнік» на сьогодні – єдина можливість дбати про здоров’я студентів. Проте, профбюро деяких факультетів недостатньо активно залучають студентів до оздоровлення в СП «Політехнік»: так, при достатньо великій кількості членів профспілки на факультеті кількість оздоровлених удвічі, утричі менша, ніж можливість реально протягом року оздоровитись, дуже повільно ведеться робота з студентами, що перебувають на диспансерному обліку.

Не можна не висловити щиру подяку ректору за дотації до путівок. Не дивлячись на зростання цін, ректорат щороку утримує розмір дотацій до СОТ на рівні 50 % від вартості путівки, що є у відповідності до п. 6.1. Колективної угоди.

Розміри дотацій до путівок до СОТ

 

Повна вартість путівки до СОТ «Студентський» та «Політехнік»

1470 грн.

2030 грн.

2450 грн.

930 грн.

Розміри дотацій

893 грн.

1097 грн.

1131 грн.

561 грн.

Вартість путівки для студента (склала в середньому 44 % від повної вартості)

577 грн.

933 грн.

1319 грн.

369 грн.

 Крім того, хочу відзначити активізацію спортивно-масової роботи в профорганізаціях факультетів. Щорічно проводяться спартакіади та спортивні свята серед факультетів. Профком, у відповідності з п. 6.9. та 6.10. Колективної угоди, у 2008 р. надавав та надаватиме допомогу в проведенні цих заходів, спрямовуючи кошти профбюджету на придбання призів та інші форми заохочення.

Хотів би особливо подякувати профспілковому активу – головам комісій профкому – стипендіатам обкому: С. Савицькому (АП-14а); К. Сумцовій (ІФ-34б); Т. Жиленко (КІТ-64); Я. Рудому (ЕМ-15а); М. Ожередовій (І-16а); О. Тапесі (МБ-36а); М. Мастерній (ЕК-55б); М. Шевченку (Е-35а). Це ваші помічники і захисники, надійна зміна своїм вчителям, наставникам та керівництву – запорука престижу не тільки профспілкової організації університету, а й майбутнього ювіляра – славетного ПОЛІТЕХУ.

Разработка, поддержка и наполнение: лаборатория информационно-поисковых систем НТУ "ХПИ" © 2004 — 2019


Яндекс.Метрика

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара Національний університет цивільного захисту України Народная украинская академия Харківський національний автомобільно-дорожній університет Національний фармацевтичний університет Національний гірничий університет