"Передамо нащадкам наш скарб - рідну мову"

#3-4 от 20.02.2004

Проведення такого тематичного уроку в усіх групах 1 курсу передбачене планом заходів у нашому університеті. Він спрямований на реалізацію Державної програми розвитку і функціонування української мови на 2004 - 2010 роки.

Ректорат НТУ "ХПІ" дбає про розвиток і функціонування української мови в університеті. Реалізація програми залежить, у першу чергу, від рівня володіння українською мовою самими викладачами. Для забезпечення переходу на викладання державною мовою організоване навчання викладачів, аспірантів і співробітників у системі підвищення кваліфікації університету. Заняття з ними проводять викладачі кафедри української, російської мов та прикладної лінгвістики. Крім вивчення власне мови, у двох групах співробітників і аспірантів технічних спеціальностей ідуть заняття з основ термінознавства. На рік вперед сплановано підготовку нових навчальних програм та планів з курсів "Ділова українська мова" та "Основи лінгвістичної та термінологічної підготовки фахівця".

Особлива увага в університетському плані заходів звернута на видання навчальних програм, планів, навчально-методичної літератури українською мовою. На Інтернет-сайті НТУ "ХПІ" готується рубрика "Новини термінології. Довідкові матеріали", яка буде постійно поповнюватися. Кафедра української, російської мов та прикладної лінгвістики разом з відповідними кафедрами технічних спеціальностей має забезпечити викладання курсу "Основи лінгвістичної та термінологічної підготовки фахівця" і видання навчального посібника з цієї дисципліни для всіх факультетів НТУ "ХПІ".

Планом передбачені також заходи до святкування Дня рідної мови. Серед них організація виставки науково-методичних праць, виданих українською мовою, авторами яких э співробітники університету, а також проведення студентської наукової конференції "Формування мовної компетенції майбутньої гуманітарно-технічної еліти", проведення тематичних уроків, створення словників, участь студентів у конкурсах та ін.

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара Національний університет цивільного захисту України Народная украинская академия Харківський національний автомобільно-дорожній університет Національний фармацевтичний університет Національний гірничий університет