Взірець відданого служіння людям

[О. Пономарьов, професор кафедри]
#10-11 от 18.05.2007

У травні відзначає свій ювілей професор кафедри педагогіки і психології управління соціальними системами Зінаїда Олександрівна Черваньова. Яскрава особистість, висококультурна людина, вдумливий і талановитий вчений, чудовий педагог – справді педагог від Бога, вона майже все своє трудове життя пов’язала з викладацькою діяльністю. Випускниця історичного факультету Харківського державного університету (тоді ще ім. М.Горького), Зінаїда Олександрівна з 1969 року працює в нашому університеті. Блискуче захистивши у 1970 році дисертацію, кандидат філософських наук З.О. Черваньова продовжує активно здійснювати наукові дослідження в галузі актуальних соціально-гуманітарних проблем і водночас постійно працює над подальшим удосконаленням своєї професійної компетенції і педагогічної майстерності.

Особливої інтенсивності та більш високого рівня науково-педагогічна діяльність Зінаїди Олександрівни набуває з переходом її на новостворену кафедру педагогіки і психології управління соціальними системами. Тут вона активно розробляє і активно впроваджує у навчально-виховний процес принципово нові авторські курси, викладання яких стає частиною практичної реалізації розробленої в університеті концепції формування національної гуманітарно-технічної та управлінської еліти. Нею у співавторстві та за активної особистої участі були підготовлені чотири навчальних посібники з грифом Міністерства освіти і науки України. В їх числі – «Педагогіка управління» і «Основи педагогіки вищої школи», які використовуються у процесі підготовки фахівців за магістерськими програмами.

Досвідчений педагог, блискучий лектор і прекрасний методист, Зінаїда Олександрівна брала активну участь у відкритті спеціальності з педагогіки вищої школи та у розробці необхідної для цього нормативної та організаційно-методичної документації. Саме завдяки її наполегливості до навчального плану було включено такі важливі дисципліни, як «Риторика» і «Педагогічна етика». Коли виникла необхідність терміново підготувати і прочитати курси з філософських проблем екології та з логіки, Зінаїда Олександрівна і тут з притаманними їй добросовісністю, наполегливістю й енергію блискуче виконала це далеко не просте завдання.

У той же час Зінаїда Олександрівна не замикається виключно на своїх професійних справах. Вона активно цікавиться політичним і культурним життям України і світу. Яскрава особистість, людина надзвичайно високої духовності й культури, справжній представник національної інтелектуальної еліти, вона постійно відвідує театральні вистави і концерти у філармонії та органному залі. Свої враження і широку загальнокультурну ерудицію вона охоче використовує, завжди доречно включаючи у зміст лекцій, практичних і семінарських занять. Це робить їх цікавими і пробуджує інтерес студентів як до дисциплін, що вивчаються, так і до проблем формування і розвитку своєї загальної і професійної культури.

Чуйна і доброзичлива людина, Зінаїда Олександрівна завжди готова прийти на допомогу і дійсно допомагає всім, хто звертається до нею за консультацією, багато працює зі своїми магістрами та аспірантами. Завдяки своєму високому професіоналізмові, своїй принциповості й чіткій системі життєвих цінностей, твердим морально-етичним принципам і переконанням, а також завдяки прекрасним особистісним рисам вона користується незаперечним авторитетом і глибокою повагою колег і всіх, кому доводиться спілкуватися з нею. Студенти ж завжди із щирим захопленням і глибоким задоволенням висловлюються про її чітко продумані, змістовні, завжди логічно побудовані й майстерно прочитані лекції.

Надзвичайно відповідальне й уважне ставлення до аудиторії і глибока повага до слухачів та вимогливість до себе змушують Зінаїду Олександрівну ретельно готуватись до кожної лекції, незалежно від того, в перший, чи в двадцять перший раз вона її читатиме. Очевидно, саме ці риси й мають характеризувати кожного, дійсно професійного, педагога. Невипадково найвищу оцінку слухачів отримали її виступи в системі підвищення кваліфікації інженерно-технічного персоналу заводу «Южкабель» та в системі підготовки соціальних працівників, які виконувались у рамках господарських договорів кафедри.

Разом з тим Зінаїда Олександрівна лишається не тільки чарівною жінкою, цікавим і приємним співбесідником, прихильницею класичної музики і поезії, а й люблячою дружиною і турботливою мамою та бабусею. Адже тільки у рідкі хвилини відвертості, але завжди з незмінною любов’ю і ніжністю вона розповідає про своїх близьких і рідних. На наш погляд, це є свідченням особистісної саморелізації.

В день ювілею колектив кафедри педагогіки і психології управління соціальними системами щиро зичить нашій дорогій колезі і другу Зінаїді Олександрівні та її родині міцного здоров’я і щастя, глибокого натхнення і радості нових творчих злетів!

О. Романовський, проректор університету, завідувач кафедри педагогіки і психології управління соціальними системами, доктор педагогічних наук, професор, академік Академії політичних наук України;

 

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара Національний університет цивільного захисту України Народная украинская академия Харківський національний автомобільно-дорожній університет Національний фармацевтичний університет Національний гірничий університет