О газете | Архив номеров | Архив статей | Поиск      

Верстатоінструментальний технікум НТУ «ХПІ»


[І. Дідух, заступник директора з навчальної роботи]
#30 от 15.12.2006

Надати професійні знання і сформувати світогляд

Заняття в лабораторії з виробництва верстатів із програмним управлінням і роботів.

Освіта – це основа інтелектуального, культурного, духовного, соціального, економічного розвитку суспільства і держави. Відповідно до стратегічних цілей освіти діяльність вищих навчальних закладів І–ІІ рівнів акредитації і, в тому числі, Верстатоінструментального технікуму Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» спрямована на засвоєння майбутніми фахівцями систематизованих знань, умінь, навичок, професійних якостей, на формування гармонійно розвинених особистостей, соціально адаптованих і здатних до саморозвитку.

Реалізація цих завдань в межах технікуму відбувається через узгоджену, цілеспрямовану взаємодію педагогічних працівників, циклових комісій, виховної служби, технічного персоналу, керівників базових підприємств України, під керівництвом ректорату НТУ «ХПІ», ректора Л.Л. Товажнянського.

У зв’язку зі спрямуванням політики Міністерства освіти і науки України на приєднання до Болонського процесу перед керівництвом Верстатоінструментального технікуму (директор А.М. Рязанов) постають більш високі завдання, пов’язані із забезпеченням гнучкості підготовки фахівців, підвищенням якості освіти, адаптованості і мобільності випускників.

Історія верстатоінструментального технікуму налічує майже 60 років. Створений він у 1947 році постановою Ради Міністрів СРСР № 3280 як Харківський гірничий технікум. У 1957 р. технікум перейменовано у верстатоінструментальний і підпорядковано Міністерству верстатобудівної та інструментальної промисловості СРСР.

У 1997 році Харківський верстатоінструментальний технікум увійшов до складу НТУ «ХПІ».

За шістдесят років свого існування технікум підготував 12 тисяч фахівців для середньої ланки підприємств. Випускники технікуму працювали на провідних підприємствах Радянського Союзу, в різних регіонах: в Ленінграді, Московській області, Одесі, Мінську, на Північному Кавказі, в Донецькому регіоні, на Полтавщині.

Технікум надавав кадри багатьом підприємствам Харкова, такі зв’язки розвиваються і тепер з ВАТ «Турбоатом», Харківським агрегатним конструкторським бюро, заводом «ФЕД», «Комунар», ВАТ «Харверст», «Інтеко», Інститутом монокристалів та іншими. Наприклад, на державному авіаційному підприємстві, за його статистичними даними на 1 січня 2006 року працює 405 випускників технікуму, що займають різні посади від робітничих, інженерно-технічних до керівних.

Шістдесят відсотків випускників технікуму продовжують навчання у вищих навчальних закладах ІІІ–ІV рівнів акредитації, в тому числі до Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» щорічно вступають на 2 курс на профілюючі спеціальності і навчаються за узгодженими навчальними планами.

Матеріально-технічна база Верстатоінструментального технікуму НТУ «ХПІ» включає навчальний корпус, в якому розміщені 13 лабораторій і 9 навчальних аудиторій, є актова зала на 300 місць, спортивний і тренажерний зали, бібліотека з загальним фондом 50 тисяч примірників літератури, читальний зал, буфет, комп’ютерні класи. Технікум повністю задовольняє потреби в гуртожитку.

Верстатоінструментальний технікум готує фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст», за такими спеціальностями:

 • Виробництво верстатів з програмним управлінням і роботів,
 • Виробництво гідравлічних та пневматичних засобів автоматизації,
 • Обслуговування верстатів з програмним управлінням і роботизованих комплексів,
 • Обслуговування та ремонт електропобутової техніки.

Технікум за дорученням Міністерства освіти і науки України, як базовий навчальний заклад, що першим почав підготовку за цими спеціальностями, був розробником двох стандартів освіти.

Спеціальність: 5.090233 «Виробництво гідравлічних і пневматичних засобів автоматизації» готує техніків-механіків з виробництва, ремонту та технічного обслуговування гідропневмоавтоматики гідроприводів, що використовуються у металообробних верстатах, автоматах, маніпуляторах, ковальсько-пресовому обладнанні, дорожньо-будівельних і транспортних машинах, у системах автоматичного керування робочими органами машин, що забезпечують заданий технологічний цикл.

Спеціальність 5090231 «Технічне обслуговування верстатів із програмним управлінням і робототехнічних комплексів» готує техніків-електромеханіків.

Тут навчаються фахівці з обслуговування та ремонту електропобутової техніки.

За своєю природою ця спеціальність базується на останніх досягненнях електроніки і обчислювальної техніки. Зараз спеціальність перебуває у стані освоєння нової техніки з урахуванням високої інтеграції елементної бази і значного ухилу в бік програмної реалізації багатьох функцій систем управління електромеханічними системами. У цьому прагненні технікум підтримують і надають допомогу споріднені кафедри університету, зокрема завідувач кафедри АЕМС, професор В.Б. Клєпіков.

Технікум розвиває співробітництво з провідними світовими фірмами-виробниками, а також харківськими інженерними фірмами. Так «Сіменс» надала технікуму сучасну систему ЧПУ «Сінумерік» і електропривод «Сімодрайв». Значну інформаційну і технічну допомогу надають інженерні фірми «Плакс», «Інтеко» та ін.

Спеціальність 5.092208 «Обслуговування та ремонт електропобутової техніки» готує техніків-електромеханіків. Ремонт електропобутової техніки характеризується широтою вирішення загальноінженерних задач і задач автоматичного управління. Спираючись на власний досвід у підготовці техніків-електромеханіків, розроблені сучасні програми з фундаментальних і спеціальних дисциплін, проведена значна робота по створенню матеріально-технічної бази. Технікум спирався на допомогу Харківської філії сервісних центрів провідних фірм-виробників побутової техніки. Так, зокрема, сервісний центр фірми «LG» надав технікуму сучасну побутову техніку і уклав договір про проходження технологічної практики.

Спеціальність 5.090229 «Виробництво верстатів з програмним управлінням і роботів» готує техніків-технологів. Завдяки розвитку інженерно-технічного мислення при розробці технологічних процесів механічної обробки деталей верстатів і роботів випускники мають можливість працювати в конструкторських бюро, у відділах з технологічної підготовки виробництва.

У технікумі вивчаються дисципліни, що дозволяють використовувати в практичній діяльності та навчанні інформаційні технології та обчислювальну техніку:

 • комп’ютерне забезпечення технічної підготовки виробництва – на базі AutoCad, MathCad;
 • моделювання технологічних процесів – на базі програми Adem;
 • моделювання електромеханічних та електронних систем – на базі MathLab.
У гуртожитку технікуму.

Практична підготовка в технікумі є невід’ємною складовою частиною процесу підготовки фахівців, охоплює 4 види практики, метою яких є отримання професійних навичок, умінь, закріплення теоретичного матеріалу, стажування на різних посадах, придбання досвіду. Практика відбувається як на базі навчальних майстерень технікуму, так і на базі підприємств. До керівництва залучаються досвідчені викладачі та працівники підприємств. У процесі практики студенти мають можливість обирати підприємство для роботи після закінчення технікуму.

Також технікум надає повну середню освіту студентам, які навчаються на базі 9 класів, і після закінчення навчання випускники отримують два державні документи: диплом та атестат.

Технікум співпрацює з різними підрозділами НТУ «ХПІ»:

 • використовує спортивний майданчик університету;
 • проводить окремі лабораторні роботи на кафедрах ТММ, інтегрованих технологій у машинобудуванні, технології машинобудування, гідропневмоавтоматики;
 • проводить екскурсії до Інституту танкових військ;
 • оздоровлює студентів на базі профілакторію НТУ «ХПІ».

Формування спеціаліста і громадянина – це складний багаторівневий і безперервний процес, що відбувається впродовж усього життя людини. Його витоки в сім’ї, школі. Призначення ж вищої освіти не тільки в тому, щоб дати необхідну професійну базу знань і навичок, але й сформувати світогляд, активну життєву позицію майбутнього фахівця.

Разработка, поддержка и наполнение: лаборатория информационно-поисковых систем НТУ "ХПИ" © 2004 — 2019


Яндекс.Метрика

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара Національний університет цивільного захисту України Народная украинская академия Харківський національний автомобільно-дорожній університет Національний фармацевтичний університет Національний гірничий університет