О газете | Архив номеров | Архив статей | Поиск      

О.Я. Лобойко


#22-23 от 17.10.2006

З 1986 року кафедру хімічної технології неорганічних речовин, каталізу та екології очолює професор Олексій Якович Лобойко.

Перший зліва професор О.Я. Лобойко

У 70-х роках він захистив кандидатську і докторську дисертації, працював заступником декана, а у 1981–1985 роках – деканом факультету технології неорганічних речовин. Професор О.Я. Лобойко – відомий вчений хімік-технолог, фахівець у галузі технології неорганічних речовин, каталізу та екології. Основні наукові напрямки його діяльності: дослідження і розробка каталітичних і масообмінних процесів, у тому числі каталізаторів, сорбентів, з метою створення екологічно чистих і ресурсозберігаючих хімічних технологій неорганічних виробництв; кінетика і каталіз у процесах зв’язування азоту (конверсії метану, оксиду вуглецю, окислення аміаку до оксидів азоту у викидних газах); зменшення витрат платинових каталізаторів.

Професор О.Я. Лобойко досліджував кінетику риформінгу природного газу під високим тиском різними окислювачами (Н2О; СО2) та середньотемпературної конверсії оксиду вуглецю з допомогою пару води, розробив високоактивні каталізатори для цих процесів, брав участь у розробці та впровадженні у виробництво ефективних сорбентів для уловлювання платинового каталізатора в процесах окислення аміаку і окислювальному амонолізі метану, а також активації та регенерації каталізаторів.

Він досліджував процес відновлення оксидів азоту до азоту з допомогою аміаку та водню, розробив оксидні каталізатори для цих процесів, які не вміщують платинові метали. Професор О.Я. Лобойко опублікував понад 285 наукових статей, разом зі співробітниками кафедри видав 8 монографій та підручників («Технологія зв’язаного азоту», «Каталітичні та масообмінні процеси в ТНР під тиском», «Розрахунки в технологіях неорганічних виробництв» тощо), розробив та викладає для студентів лекційні курси «Теоретичні основи технології неорганічних речовин», «Промисловий каталіз» та інші.

Він підготував 2 докторів і 17 кандидатів наук, у тому числі чотирьох – для закордонних країн. Багато років очолював спеціалізовану вчену раду із захисту дисертацій, є членом Державного комітету з присудження Державних премій в галузі науки і техніки, академіком АН Вищої школи України, членом Фахових рад Міністерства освіти і науки України і т. ін.

Разработка, поддержка и наполнение: лаборатория информационно-поисковых систем НТУ "ХПИ" © 2004 — 2021


Яндекс.Метрика

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара Національний університет цивільного захисту України Народная украинская академия Харківський національний автомобільно-дорожній університет Національний фармацевтичний університет Національний гірничий університет