О газете | Архив номеров | Архив статей | Поиск      

Переможці – молоді вчені


#8 от 20.05.2014

Є.В. Купріянов, к. філол. наук, старший викладач кафедри інтелектуальних комп’ютерних систем, заступник декана факультету інформатики і управління з наукової роботи – переможець у секції «Соціально-політичні, природничі та гуманітарні науки, спорт і здоров’я людини»

Євген Купріянов – випускник філологічного факультету Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, який він закінчив у 2005 році, здобувши кваліфікацію лінгвіста-інформатика, програміста, викладача інформатики та англійської мови, перекладача.

Кар’єра та науковий пошук Євгена Валерійовича розпочалися одразу по закінченню університету. Він працював технічним перекладачем (англійська та іспанська мови) у ВАТ «Турбоатом» у відділі Головного конструктора гідротурбін (СКБ «ТГМ»).

У жовтні 2011 р. у спеціалізованій вченій раді Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна Є.В. Купріянов захистив кандидатську дисертацію на тему «Українська термінологічна підсистема «Гідротурбіни» як об’єкт комп’ютерного словника» під науковим керівництвом к. філол. н., доцента М.І. Філон зі спеціальності «Українська мова». Трохи пізніше Євген Валерійович став асистентом кафедри інтелектуальних комп’ютерних систем, а у грудні 2012 – заступником декана з наукової роботи.

Є.В. Купріянов бере активну участь у регіональних, всеукраїнських та міжнародних наукових та науково-практичних конференціях. Наукові інтереси Євгена Купріянова пов’язані з комп’ютерною лексикографією, термінографією, проблемами технічного перекладу. Одним із важливих досягнень останніх років є створення електронного словника гідротурбінних термінів, який сполучає як традиційні принципи укладання (алфавітний та ідеографічний), так і новий, заснований на технології гіпертексту. Він містить 1176 словникових статей, що охоплюють власне гідротурбінні терміни, а також терміни інших технічних галузей (литва, зварювальне виробництво, механічна обробка тощо), які активно вживають у гідротурбінній галузі і без яких її не можна повністю описати. Це видання дозволить точніше та швидше зробити переклад.

Важливим та корисним для студентів є також розроблений Є.В. Купріяновим проект створення Інтернет-ресурсу для викладання лінгвістичних дисциплін на кафедрі інтелектуальних комп’ютерних систем. Цей сайт допоможе студентам засвоїти матеріал дистанційно.

«Студентам І, ІІ, ІІІ та ІV курсів факультету інформатики і управління я читаю лекційні курси: «Загальне мовознавство», «Основи структурної лінгвістики», «Усна практика англійської мови», «Теорія та практика перекладу», – каже Євген Валерійович. – Вважаю, що такий тандем технічних і філологічних дисциплін піде на користь сучасному та майбутньому інженеру та дозволить спеціалісту творчо підходити до вирішення суто технічних завдань».

 

Разработка, поддержка и наполнение: лаборатория информационно-поисковых систем НТУ "ХПИ" © 2004 — 2021


Яндекс.Метрика

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара Національний університет цивільного захисту України Народная украинская академия Харківський національний автомобільно-дорожній університет Національний фармацевтичний університет Національний гірничий університет