О газете | Архив номеров | Архив статей | Поиск      

URAN –мережу об’єднує НТУ «ХПІ»


[Підготувала М. Михайлина]
#26-27 от 26.12.2007

Інформаційні технології

Інформаційні технології – один із найпріоритетніших напрямків розвитку НТУ «ХПІ». Наш університет одним з перших серед вузів України почав активне впровадження сучасних інформаційних технологій в усі сфери своєї діяльності i сьогодні в цій області займає одне з провідних місць. Істотних результатів у цьому напрямку університет досяг завдяки комплексному підходу до рішення організаційних i технічних задач, пов’язаних з інформатизацією. Це побудова університетської комп’ютерної мережі; побудова міської комп’ютерної науково-освітньої мережі; інформаційне наповнення українського сегмента Інтернет; використання сучасних інформаційних технологій в навчанні; розробка i впровадження системи автоматизації керування навчальним процесом.

Про сьогодення та перспективи ми поговоримо з начальником ЦНІТ В.П. Щетиніним.

Вікторе Павловичу, одним із перших досягнень Центру було створення університетської комп’ютерної мережі. Які заходи проведено останнім часом для вдосконалення локальної мережі?

– Центр Новітніх Інформаційних технологій створено в січні 1992 року, а вже наприкінці року 10 корпусів університету були з’єднані з центральним вузлом мережі коаксіальним кабелем i в наступному році до мережі були підключені всі деканати, ректорат, бухгалтерія i наукова бібліотека університету. Вже в 1994 році комп’ютерна мережа університету поєднувала більш як 250 комп’ютерів, розташованих у 16 корпусах, а до кінця 2000 року кількість комп’ютерів, включених в університетську мережу, складала понад 600. Відзначу, що на сьогодні комп’ютерний парк вузу нараховує близько 2500 IBM-сумісних комп’ютерів, більшість з яких підключена до локальної мережі. У 1996 році розпочалася робота із заміни коаксіальних кабелів, які з’єднували навчальні корпуси університету з центральним вузлом мережі на волоконно-оптичні. На цей час практично усі корпуси університетського містечка переведені на оптику з пропускною спроможністю 1 Гб/с. У цьому році до університетської мережі волоконно-оптичним кабелем підключено віддалені навчальні корпуси: У-4 (вул. Пушкінська, 85), підготовчий факультет для іноземних громадян (вул. Весніна, 5а), гуртожиток «Гігант».

– З розвитком локальної університетської мережі зрозуміло, а як йдуть справи з міською науково-освітньою мережею? Які вузи до неї входять?

– Українська науково-освітня телекомунікаційна мережа URAN (Ukrainian Reserch & Academic Network) створена за рішенням Міністерства Освіти України та НАН України при підтримці університетів, інститутів Міністерства Освіти та НАН десять років тому – у 1997 році. Головне призначення URAN – забезпечити сферу освіти, науки та культури України інформаційними послугами на основі Інтернет-технологій для реалізації професійних потреб та розвитку галузей. Це і оперативний доступ до інформації, і обмін нею, її розповсюдження, накопичення та обробка для проведення наукових досліджень, дистанційного навчання, це і функціонування електронних бібліотек, віртуальних лабораторій, проведення телеконференцій, реалізація дистанційних методів моніторингу.

Національний технічний університет «ХПІ» з самого початку функціонування мережі URAN є базовою організацією її Харківського регіонального сегмента. Протягом трьох останніх років нашим університетом проводяться роботи по переводу міської науково-освітньої мережі на волоконно-оптичну технологію. На цей час по Харкову прокладено понад 20 км волоконно-оптичного кабелю, що об’єднав в єдину освітню мережу наступні вузи та НДІ міста: Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, Харківський національний університет радіоелектроніки (ХНУРЕ), Харківський національний економічний університет (ХНЕУ), Національний фармацевтичний університет (НФаУ), Харківську державну академію культури, Українську інженерно-педагогічну академію, Харківську державну академію дизайну і мистецтв (ХАДМ), Президію Академії Правових наук України, Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди, Харківський національний автомобільно-дорожний університет, Харківський національний технічний університет сільського господарства (ХНТУСГ) (два навчальні корпуси – по вул. Артема, 46 та вул. Мироносицькій, 92), Академію цивільного захисту МЧС України, Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини УААН, Харківський гуманітарний університет «Народна українська академія», Інститут медичної радіології ім. С.П. Григор’єва АМНУ, Інститут іоносфери НАН та МОН України, Національний технічний університет «ХПІ».

Вікторе Павловичу, на одному із засідань Вченої ради ректор Л.Л. Товажнянський відзначив, що не всі кафедри та факультети раціонально використовують Інтернет, не оновлюючи вчасно свої сторінки на сайті університету.

– Так, проблема інформаційного наповнення офіційного сайту університету є дуже актуальною. Без активної участі у наданні інформації для нього усіх підрозділів університету неможливо мати якісний інформаційний ресурс, який би гідно представляв наш університет у мережі Інтернет. Ми постійно працюємо над удосконаленням сайту. Нещодавно на ньому з’явилися такі інтерактивні розділи, як форум та гостьова книга. У зв’язку з цим велике прохання до керівників усіх служб університету, особливо навчальних та наукових підрозділів, регулярно знайомитись з інформацією цих розділів та оперативно відповідати на листи, які там публікуються, а також брати активну участь у дискусіях. Зараз працюємо над тим, щоб інформація про кафедри на сайті була оформлена у єдиному стилі з університетським сайтом. Для спрощення процедури введення даних для кафедр розроблено спеціальну форму, заповнення якої не потребує особливих навичок роботи з комп’ютером – лише вміння працювати з текстом. Відповідні інструкції для введення інформації були передані деканам факультетів ще в середині листопада, але, на превеликий жаль, за три тижні з цією роботою впоралася лише половина кафедр. Мабуть, причина у тому, що там не призначені відповідальні за оперативне надання інформації на університетський сайт.

– Звісно ж, сайт в Інтернеті – це ж візитна картка університету…

– Так, це могутній засіб створення іміджу. І, мабуть, крім стилю оформлення, важливі також свіжість інформації, її суспільна і наукова вага. Якщо кафедри й факультети забезпечать вчасне наповнення своїх сторінок, то ми оперативно й на високому технологічному рівні зробимо цю інформацію надбанням світової наукової і освітньої громадськості.

Разработка, поддержка и наполнение: лаборатория информационно-поисковых систем НТУ "ХПИ" © 2004 — 2021


Яндекс.Метрика

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара Національний університет цивільного захисту України Народная украинская академия Харківський національний автомобільно-дорожній університет Національний фармацевтичний університет Національний гірничий університет