Є 25-й факультет!

[Л. Логачева]
#19-20 от 21.09.2004

Новий факультет - біологічних та харчових технологій - створено в структурі НТУ „ХПІ”. Наказом ректора, професора Л.Л. Товажнянського від 10 серпня цього року його було відділено від факультету технології органічних речовин; безпосередніми засновниками стали завідувач кафедри біотехнології та аналітичної хімії, професор Микола Федосович Клещов та завідувач кафедри технології жирів, д.т.н., професор Федір Федорович Гладкий.

До складу новоствореного факультету увійшли дві спеціальні та одна загальна кафедри. Спеціальна кафедра біотехнології і аналітичної хімії готуватиме фахівців за спеціальностями:

Промислова біотехнологія (якій присвоєно індекс „1”); та біотехнологія біологічно активних речовин (індекс „2”).
Спеціальна кафедра технології жирів і жирозамінників готуватиме спеціалістів з технології бродильних виробництв і виноробства (індекс „4”) та технології жирів та жирозамінників (індекс „5”).

Загальна кафедра факультету у повному складі функціонуватиме під назвою „Органічна хімія, біохімія та мікробіологія”. Деканат розміщено у хімічному корпусі на першому поверсі (кімната 11).

На думку професора М.Ф. Клещова, важливість такого факультету для НТУ „ХПІ” полягає в тому, що наш університет, уже кілька років готуючи фахівців у згаданих галузях, не мав відповідного структурного підрозділу, який би пропонував підприємствам та організаціям біотехнічного та харчового напрямків підготовку спеціалістів та розширення науково-дослідницької праці.

На території Східної України - пояснює проф. М.Ф. Клещов, - досі взагалі не існувало підготовки спеціалістів-біотехнологів та фахівців бродильного виробництва, таких важливих для економіки будь-якої держави. А відкриті нами обидва напрямки мають по декілька спеціальностей, які можуть забезпечити країну необхідними фахівцями.

В НТУУ „КПІ” відкрито факультет біотехнології та біотехніки, а у Львівській Політехніці. Зараз відкривається факультет біотехнології та фармації. Викладачі та вчені цих факультетів і створеного в нашому університеті факультету БХТ в умовах здорової конкуренції співпрацюють у галузі вдосконалення навчального процесу та проведення наукових досліджень.

Відкриття нового факультету підвищує рейтинг будь-якого вузу, збільшує концентрацію педагогічних та наукових сил перед вступом України до Болонського процесу, в рамках якого можлива тісна співпраця з університетами Німеччини, Швеції, Фінляндії, Польщі, Угорщини та інших країн.

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара Національний університет цивільного захисту України Народная украинская академия Харківський національний автомобільно-дорожній університет Національний фармацевтичний університет Національний гірничий університет