Про роботу міського науково-технічного семінару „Досягнення технічної електрохімії – виробництву”

[Т. Кулікова, секретар семінару]
#1 от 16.01.2006

Першого грудня 2005 року напередодні 120-річчя університету на базі НТУ „ХПІ” відбулося засідання семінару, в роботі якого взяли участь представники більш як 20 підприємств та організацій Харкова і області. Зокрема, активну зацікавленість у роботі семінару виявили фахівці ДП Завод ім. Шевченка, ДП Завод ім. Малишева, ВАТ „Конектор”, ВАТ „Турбоатом”, ДНВО „Комунар”, завод „Електроважмаш”, НВО „Радмир”, ВАТ УкрНДІХіммаш, співробітники та студенти кафедри технічної електрохімії. Учасників семінару привітав завідувач кафедри технічної електрохімії, професор Б.І. Байрачний та побажав плідної роботи.

Про координацію робіт у галузі технічної електрохімії у Харківському регіоні доповів керівник семінару професор М.Д. Сахненко, який звернув увагу на актуальність проблем, що обумовили тематику семінару, та нагальну потребу сьогодення – плідну співпрацю представників різних галузей промислового комплексу України. С. н. с. Л.В. Трубнікова (НТУ „ХПІ”) ознайомила учасників семінару з розробками кафедри технічної електрохімії щодо економії води та утилізації матеріалів у гальванохімічному виробництві. Запропоновані технологічні схеми дозволяють у 10 разів зменшувати витрати води на промивні операції та вилучати зі стічної води з поверненням у виробництво цінні кольорові метали, такі як нікель, мідь та ін.

Певну зацікавленість викликала доповідь к. т. н. В.М. Цюрюпи – начальника лабораторії покриттів ДП „Завод ім. Малишева”, в якій вона поділилася досвідом хімічного осадження покриттів потрійним сплавом нікель-мідь-фосфор, технологію нанесення якого запропоновано працівниками заводу. Авторам розробки вдалося суттєво збільшити термін служби технологічних розчинів та отримати покриття з високими функціональними характеристиками.

Обґрунтуванню вибору корозійностійких матеріалів нового покоління для експлуатації в агресивних середовищах присвятив доповідь зав. відділом ВАТ УкрНДІХіммаш к. т. н. В.А. Качанов. У доповіді знайшли віддзеркалення новітні розробки у галузі виробництва та застосування економнолегованих сталей і сучасні уявлення щодо прогнозування терміну служби матеріалів та надійності обладнання в умовах експлуатації.

В обговоренні доповідей взяли участь В.А. Бурик (ВАТ „Чугуєвська паливна апаратура”), який звернув увагу на енергетичні проблеми, що мають місце на багатьох заводах. Начальник техбюро В.В. Клишнікова (ДП „Завод ім. Шевченка”) додала, що частково ці проблеми можна вирішити за рахунок впровадження новітніх низькотемпературних технологій оксидування, фосфатування та знежирювання, які вже впроваджені на цьому підприємстві.

Учасники одностайно відзначили доцільність проведення таких семінарів, їх корисність та окреслили коло проблем, розв’язання яких потребує допомоги науковців НТУ „ХПІ” та колег з інших підприємств.

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара Національний університет цивільного захисту України Народная украинская академия Харківський національний автомобільно-дорожній університет Національний фармацевтичний університет Національний гірничий університет