О газете | Архив номеров | Архив статей | Поиск      

Навчально-методична робота


#30 от 29.12.2005

Навчально-методична робота

Колектив кафедри робить гідний внесок в економічну освіту згідно з сучасними вимогами європейського освітнього співтовариства, здійснюючи підготовку з економічної теорії студентів усіх технічних факультетів і фундаментальну підготовку майбутніх економістів і менеджерів. Курс «Основи економічної теорії” викладається на технічних факультетах, а на економічному, бізнесу та фінансів, та на ІФ факультеті викладаються навчальні курси: «Політична економія», «Основи економічної теорії», «Мікроекономіка», «Макроекономіка», «Економічна історія», «Історія економічних вчень», «Міжнародна економіка», «Державне регулювання економіки», «Економічна політика». Ці ж курси читають і для студентів-заочників. Викладачі кафедри працюють і на факультеті дистанційної освіти, обслуговуючи філіали в Ізюмі, Балаклеї, Тростянці, а також на ФУБі. У викладанні широко використовується досвід європейських університетів, втілюються сучасні методи освіти.

Навчальні видання кафедри

Активна наукова роботасприяла початку відновлення учбово-методичних посібників: у 1998 р. були видані підготовлений колективом кафедри конспект лекцій «Основи економічної теорії», «Начала макроэкономического анализа» (М.М. Гуревичов), учбово-методичний посібник «Макроекономіка» ( Т.В. Рябова, Л.И. Шаша).

З 2000 підготовка навчальних посібників стає найважливішим напрямком роботи кафедри. Так, посібник «Основи економічної теорії» було рекомендовано Міністерством освіти і науки України для студентів вищих навчальних закладів. У 2002–2004 р. р. був підготовлений та опублікований цикл навчальних посібників з економічної теорії: «Мікроекономіка», «Макроекономіка», «Історія економічних навчань», «Державне регулювання економіки», «Экономическая история» за редакцією професора С.І. Архієреєва, доцента Н.Б. Решетняк, кожне обсягом більш 10 друкованих аркушів. У планах кафедри – завершення випуску навчальних посібників з усього циклу фундаментальних економічних дисциплін українською та російською мовами, представлення електронних версій на сайті НТУ «ХПІ».

Безсумнівний науковий інтерес являє науковий посібник «Введення у світову економіку» у двох томах, підготовлений професором М.М. Гуревічовим, що має гриф Міністерства освіти і науки України. Автор на підставі багаторічних наукових досліджень дає оригінальне трактування закономірностей розвитку глобалізаційних процесів і місця України в них.

Міжнародне співробітництво

У 1970-х почалося співробітництво кафедри політекономії з колегами з технічного університету м. Магдебурга (Німеччина), воно було успішно продовжене в 90-ті роки: у 1993–1994 був підготовлений спільний проект з розвитку кафедри економічної теорії, що переміг у конкурс і одержав фінансування Євросоюзу. З 1994 р. кафедра була включена в програму ТЕМПУС за темою «Програма освіти і підвищення кваліфікації з економічної теорії» (керівники програми – професор Г. Шведіауер і професор Ю.Костенко, відповідальні виконавці – к. е. н. К. Шимпф і доцент Т. Рябова). Успішна реалізація проекту сприяла створенню в НТУ «ХПІ» у 1995 р. економічного факультету, зміцненню поліграфічної бази НТУ «ХПІ», підвищенню кваліфікації викладачів і рівня викладання економічних дисциплін.

Зараз кафедра плідно співпрацює з вузами низки європейських країн: це участь викладачів у міжнародних програмах, конференціях і семінарах, стажування, спільне написання підручників і наукових статей.

Разработка, поддержка и наполнение: лаборатория информационно-поисковых систем НТУ "ХПИ" © 2004 — 2021


Яндекс.Метрика

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара Національний університет цивільного захисту України Народная украинская академия Харківський національний автомобільно-дорожній університет Національний фармацевтичний університет Національний гірничий університет