О газете | Архив номеров | Архив статей | Поиск      

Наука


#27-28 от 16.12.2005

Наука в Національному технічному університеті сьогодні це:

 • Висококваліфіковані науково-педагогічні кадри – близько 200 докторів наук, професорів і 800 кандидатів наук, доцентів
 • 25 відомих в Україні і світі наукових шкіл
 • 7 лауреатів Державної премії лише за останні 5 років
 • 2 об’єкти, що становлять національне надбання держави. Це експериментальні бази науково-дослідних інститутів „Молния” та „Іоносфера”, кожна з яких внесена у своїй галузі до світових реєстрів найважливіших 10 об’єктів
 • 13 спеціалізованих рад, де щороку працівниками НТУ „ХПІ” та інших організацій захищаються близько 20 докторських та 60 кандидатських дисертацій
 • Близько 300 господарських договорів з промисловими підприємствами обсягом близько 6 млн. гривень щороку
 • 100 прикладних і фундаментальних науково-дослідницьких робіт, що виконуються щороку на замовлення Міністерства освіти і науки України
 • 10-12 міжнародних наукових грантів щороку
 • 350 аспірантів та близько 20 докторантів, які ведуть дослідження з актуальних наукових проблем
 • 20 щорічних випусків науково-технічних Вісників університету та 8 фахових журналів
 • 20-25 щорічних міжнародних та всеукраїнських науково-технічних конференцій, організованих НТУ „ХПІ” в співдружності з установами НАНУ, провідними вітчизняними і зарубіжними університетами
 • Понад 20 перемог наших студентів у Всеукраїнських олімпіадах щорічно
 • Близько 5 тисяч студентів, які беруть щороку участь у наукових дослідженнях
 • Понад 150 науково-дослідницьких дипломних робіт магістрів щороку з актуальних проблем науки і техніки
 • Інтеграція зі світовою наукою, творчі наукові зв’язки з університетами в Україні та за кордоном.

Разработка, поддержка и наполнение: лаборатория информационно-поисковых систем НТУ "ХПИ" © 2004 — 2021


Яндекс.Метрика

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара Національний університет цивільного захисту України Народная украинская академия Харківський національний автомобільно-дорожній університет Національний фармацевтичний університет Національний гірничий університет