Підтримка, спрямована на розвиток

[Богдан Стисло, голова Ради молодих вчених 2020–2021 рр.]
#1-2 от 10.02.2022

Наш університет має величезну кількість фахових спеціалістів за різними напрямками, в тому числі з представників наукової молоді. Суттєву підтримку в їх згуртованості надає Рада молодих вчених НТУ «ХПІ». Саме цей орган сприяє знайомству молодих фахівців найрізноманітніших спеціальностей, що дозволяє поєднати зусилля над вирішенням не лише наукових, а й спільних організаційних задач. Однак, на етапі становлення молодих науковців, в будь-якому закладі освіти важливою є ґрунтовна та послідовна підтримка, а також наставництво з боку адміністрації університету. І в цьому сенсі наш Політех надає всі необхідні умови для розвитку активної молоді. Будь яка ініціатива представників Ради, що спрямована на розвиток потенціалу молодого науковця, завжди находить підтримку в ректораті. Так, в 2015 році, бажаючи розвивати міжнародне співробітництво та здійснювати презентацію своїх наукових результатів за межами України, молоді науковці звернулися до ректора з проханням допомогти з організацією курсу вдосконалення мовної підготовки. Євген Іванович охоче підтримав цю ініціативу. Проект виявився надзвичайно корисним, і вже протягом восьми років університет щорічно фінансує заняття з англійської мови для своїх молодих науковців!

Свого часу представники Ради відчули потребу в окремому приміщенні – інтелектуальному клубі, де можна було б проводити спільні зустрічі, майстер-класи та презентації. Сьогодні ми маємо в своєму розпорядженні одразу два приміщення – креативний простір «Аренал ідей» та «Науковий андеграунд». Рада є організатором власної Міжнародної конференції; керує окремою серією фахового видання «Вісника Харківського політехнічного інституту». Університет сприяє розвитку викладацької та професійної майстерності молодих науковців. Щороку ми проводимо конкурс «Кращий молодий науковець», переможці якого не лише відзначаються нашим закладом, а й отримують рекомендацію на участь в інших регіональних та загальноукраїнських конкурсах!

Це лише невелика кількість прикладів, коли ініціативи і потреби молодих науковців знаходили розуміння з боку університету, проте й вона характеризує ту підтримку, без якої зростання молодого науковця було б неможливим!

Богдан Стисло, голова Ради молодих вчених 2020–2021 рр.

На знімку: ректор Євген Сокол вітає молодих учених на загальних зборах. Другий справа – Богдан Стисло.

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара Національний університет цивільного захисту України Народная украинская академия Харківський національний автомобільно-дорожній університет Національний фармацевтичний університет Національний гірничий університет