У лабораторії біомедичної електроніки

#1-2 от 10.02.2022

Підготовка спеціалістів з біомедичної електроніки в ХПІ розпочалася з 1991 року на кафедрі промислової електроніки. Спершу за спеціалізацією «Електронні пристрої медичної та побутової техніки», а згодом, з 1998 р., – «Фізична та біомедична електроніка». Для забезпечення навчального процесу під керівництвом професора Є.І. Сокола молоді викладачі доцент А.В. Кіпенський і асистент М.А. Шишкін підготували курси з розробки та обслуговування медичної техніки. Для успішної науково-дослідної роботи за цим напрямком у 1998 році створено спеціалізовану навчальну лабораторію біомедичної електроніки, першим завідувачем якої став Андрій Володимирович Кіпенський.

За ці роки лабораторія випустила більш як 200 спеціалістів з біомедичної електроніки, серед яких директор ННІ ЕЕЕ, професор, д. т. н. Роман Томашевський, доцент кафедри ПБМЕ, к. т. н. В’ячеслав Куліченко, заступник директора ННІ ЕЕЕ, к. т. н. Оксана Чмихова, провідний спеціаліст Харківського обласного клінічного центру урології та нефрології ім. В.І. Шаповала Богдан Ткачук, директор ООО «НМT» Дмитро Дейнеко.

У лабораторії активно проводяться дослідження з розробки сучасної біомедичної апаратури. У співпраці з провідними медичними закладами та установами студенти та науковці ЛБМЕ розробили кілька десятків приладів, більшість з яких успішно застосовуються у медичній практиці. Це серії апаратів низькочастотної терапії «АНЕТ» та фототерапії «Барва», «Геліос», прилади медичної озонотерапії «Озон», медичний спірометр «ЦПС-14/1» та інші.

З 2014 року в лабораторії працює вчена рада з захисту кандидатських і докторських дисертацій за спеціальностями «Біологічні та медичні прилади та системи» та «Теоретична електротехніка» (голова ради – професор А.В. Кіпенський). Тут під керівництвом д. т. н., професора Є.І. Сокола захистилися більше десяти докторів і кандидатів технічних наук.

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара Національний університет цивільного захисту України Народная украинская академия Харківський національний автомобільно-дорожній університет Національний фармацевтичний університет Національний гірничий університет