До 100-річчя М.А. Любчика

[Ганна Бистріченко, директор Музею історії НТУ «ХПІ»]
#17 от 30.11.2021

27 жовтня відбулася онлайн конференція, яка у зв’язку з пандемією була перенесена з 2020 року. Захід був присвячений 100-літньому ювілею доктора технічних наук, професора Михайла Абрамовича Любчика – засновника династії політехніків, відомого вченого, спеціаліста в галузі проблем теорії, проектування та промислового впровадження технічних засобів електроавтоматики, робототехніки та медичної техніки, Заслуженого працівника народної освіти України, Державного стипендіата Президента України в галузі освіти, Почесного доктора НТУ «ХПІ», лауреата Національної іміджевої програми «Лідери ХХI століття».

На конференції спікерами були випускники ХПІ різних років. Почесний ректор НТУ «ХПІ», голова Вченої ради НТУ «ХПІ», член-кореспондент НАНУ Леонід Леонідович Товажнянський згадував: «Все життя професора М.А. Любчика було присвячене Харківському політехнічному інституту. Довгі роки він працював членом робочої групи Міністерства освіти України з штатного розрахунку професорсько-викладацького складу. Михайло Абрамович був видатним методистом та організатором навчального процесу, багато зробив для збільшення обсягу викладання фундаментально-теоретичних дисциплін з математики, фізики, механіки, що значно підвищило рівень підготовки випускників ХПІ. Він дбав про залучення інформаційних технологій до навчального процесу та наукових досліджень, придбання перших ЕОМ, створення обчислювального центру».

Проректор ХПІ з навчальної роботи і міжнародних зв’язків у 1972–1985 рр., директор департаменту промисловості ООН у 1985–1999 рр., завідувач кафедри турбінобудування у 2004–2017 рр., професор Анатолій Володимирович Бойко зупинився на внеску професора М.А. Любчика в підготовку на кафедрі електричних апаратів 49 іноземних фахівців для таких країн як Алжир (8), Куба (25), Ліван (3), Болгарія, Нігерія, Польща, Танзанія та ін., про його особливу участь у долі здібного студента з Гвінеї, випускника 1981р. Мамаду Сіссе, який навчався в аспірантурі.

Найголовнішим надбанням професора М.А. Любчика назвав проректор НТУ «ХПІ», професор Юрій Іванович Зайцев виховання дуже талановитого сина – доктора технічних наук, професора Л.М. Любчика, знаного не тільки в Харківському політехнічному інституті, а й за кордоном – завідувача кафедри комп’ютерної математики та математичного моделювання НТУ «ХПІ» у 2004–2021 рр. (нині – комп’ютерної математики та аналізу даних), лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки, члена Науково-методичної ради МОН України, Національного комітету України з автоматичного керування, члена Нью-Йоркської академії наук (США), Міжнародного наукового товариства IEEE, академіка АНВШ України, доктора технічних наук.

Наступний спікер, проректор ХПІ з адміністративно-господарчої роботи у 1993–1995 рр, завідувач кафедри соціально-гуманітарної політики Інституту державного управління ХНУ ім. В.Н. Каразіна, професор Віктор Павлович Єлагін, випускник кафедри електричних апаратів, зосередився на багатогранності інтересів ювіляра, який займався і впровадженням технічних засобів електроавтоматики, і вдосконаленням учбового процесу, і приладів технічних засобів робототехніки та магнітотерапії, і створенням штучного серця...

Директор музею Г.В. Бистріченко запропонувала переглянути найяскравіші сторінки життєдіяльності професора. Зі світлин довоєнного часу про життя студентів ХЕТІ, важкого періоду війни та післявоєнного часу відбудови міста та інституту, розквіту наукових досягнень ХПІ, присутні дізналися про внесок професора М.А. Любчика у розвиток електротехнічної науки в ХПІ. З розповіддю про навчання в ХЕТІ майбутньої дружини М.А. Любчика, Суламіфі Йосипівни Шульман, яка потім довгі роки готувала спеціалістів у електромеханічному технікумі, зі спогадами про навчання у цього прекрасного викладача технікуму виступив завідувач кафедри інженерної електрофізики у 1996–2005 рр., д. т. н., професор Валерій Михайлович Михайлов.

Професори М.М. Резінкіна, Є.І. Байда поділилися незабутніми враженнями від навчання у професора, спільної роботи та участі у виконанні проектів з ним, спілкування з ювіляром. Ще один спікер, О.Я. Толстунов, багаторічний голова спортивного клубу «Політехнік», можна сказати завершив «образ» династії Любчиків, охарактеризувавши Леоніда Михайловича та Галину Леонідівну, а особливо Марію та Євгена – молоде покоління родини, як завзятих плавців, бадмінтоністів, які все життя з задоволенням займаються спортом.

На завершення зустрічі професор Л.М. Любчик разом з дружиною подякували всім учасникам конференції, побажали здоров’я, натхнення у роботі та житті.

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара Національний університет цивільного захисту України Народная украинская академия Харківський національний автомобільно-дорожній університет Національний фармацевтичний університет Національний гірничий університет