О газете | Архив номеров | Архив статей | Поиск      

До 60-річчя кафедри інформаційно-вимірювальних технологій і систем


#17 от 30.11.2021

Кафедра ІВТС заснована у 1961 р., але її наукові школи беруть початок ще у 1903 році. Саме тоді професор П.П. Копняєв розробив перший навчальний посібник та практикум з електричних вимірювань, а в ХТІ створений електроенергетичний факультет і відриті кафедри «Теоретичні основи електротехніки» і «Автоматика і телемеханіка». Перший випуск інженерів зі спеціалізації «Електровимірювальна техніка» відбувся в 1954 р. – це була група Е-39б.

Створення окремої профільної кафедри електровимірювальної техніки стало новим поштовхом у розвитку цього напряму в інституті. Очолив її відомий фахівець у галузі електромагнітних вимірювань О.В. Федоров, а професорсько-викладацький склад представляли лише О.А. Ушаков, В.І. Дякін, К.С. Полулях, до яких з 1962 р. приєдналася донька видатного вченого-електротехніка П.П. Копняєва Олена Павлівна Копняєва.

У 1974 р. на посаду завідувача призначений к. т. н., професор К.С. Полулях. У цей час набуває розвитку започаткований вченим науковий напрямок – дослідження електронних вимірювальних приладів. З 1975 р. кафедру очолив д. т. н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України С.М. Терентьєв. Він став ініціатором запровадження статистичних методів прийому і обробки сигналів і засновником нової наукової школи, серед здобутків котрої захисти 2 докторських та 11 кандидатських дисертацій. Упродовж 1998–2001 рр. завідувачем кафедри був лауреат Державної премії України у галузі науки і техніки, д. т. н., професор К.І. Діденко. Він сформував науковий напрям «Керування динамічними системами в умовах невизначеності з урахуванням можливості їх динамічного самоконтролю». Це дозволило значно розширити і розвинути методи і системи бездемонтажного тестового контролю вимірюваних систем на основі теорії нечітких множин.

У 2001 р. на чолі колективу став провідний фахівець у галузі тестових методів і систем контролю, академік Української технологічної академії та Академії метрологів України, д. т. н., професор С.І. Кондрашов. Його дослідження, присвячені проблемам розроблення і впровадження методів підвищення точності систем тестових випробувань, які застосовуються в електричних вимірювальних перетворювачах, стали початком нової наукової школи.

У 2007 р. кафедра отримала назву «Інформаційно-вимірювальні технології і системи». Це зумовлено необхідністю розширення впровадження інформаційних технологій у вимірювальні системи, прилади та вирішення задач їх метрологічного забезпечення.

Сьогодні кафедра ІВТС – це студенти з різних країн світу, якісна підготовка бакалаврів, магістрів та докторів філософії зі спеціальності «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка», наукові дослідження та видання підручників, розробка нових курсів і, звичайно ж, шанування традицій, яким понад сто років.

Професор Володимир Балєв, завідувач кафедри ІВТС.

На знімках: викладачі кафедри ІВТС. 1965 р.; 2011 р.

Разработка, поддержка и наполнение: лаборатория информационно-поисковых систем НТУ "ХПИ" © 2004 — 2021


Яндекс.Метрика

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара Національний університет цивільного захисту України Народная украинская академия Харківський національний автомобільно-дорожній університет Національний фармацевтичний університет Національний гірничий університет