О газете | Архив номеров | Архив статей | Поиск      

Нових творчих здобутків!


#17 от 30.11.2021

Із 70-річчям вітали 14 листопада колеги, друзі, рідні доктора економічних наук, професора кафедри економічної кібернетики та маркетингового менеджменту Віктора Яковича Зарубу.

Його життя ще з 1968 року пов’язане з ХПІ, коли він вступив сюди на навчання. Закінчивши його в 1974-му, отримав кваліфікацію «інженер-дослідник» за спеціальністю «Динаміка польоту та управління». В студентські роки був іменним стипендіатом, очолював роботу студентського наукового товариства інженерно-фізичного факультету.

Після закінчення аспірантури ХПІ у 1977 р. по теперішній час працює в нашому університеті на науково-педагогічних посадах: асистентом кафедри автоматизованих систем управління (1978–1983), доцентом кафедри технічної кібернетики (1983–1996), завідувачем кафедри економічної кібернетики та маркетингового менеджменту (1997–2006), деканом факультету управління бізнесом (2006–2009), деканом факультету економічної інформатики та менеджменту (2009–2017), завідувачем кафедри економічної кібернетики та маркетингового менеджменту (2017–2021).

У 1981 р. Віктор Якович захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук у Київському політехнічному інституті за спеціальністю «Автоматизовані системи обробки інформації та управління». Науковий ступінь доктора економічних наук отримав у 1994 р. після захисту дисертації за спеціальністю «Економіко-математичні методи» у Харківському інженерно-економічному інституті (зараз Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця). У 2001 р. отримав вчене звання професора по кафедрі економічної кібернетики та маркетингового менеджменту НТУ «ХПІ».

Саме Віктор Якович з колективом однодумців започаткували у ХПІ підготовку фахівців економічного спрямування, ліцензувавши освітній напрям «Економіка та підприємництво».

Діяльність В.Я. Заруби не обмежується Політехом. У різні часи він брав участь у роботі секції економічної кібернетики НМК з економічної освіти МОН України, був членом Ради Всеукраїнської асоціації маркетингу, головою обласного осередку цієї організації, головою обласної організації Української асоціації логістики. Віктор Якович є членом редколегій фахових часописів, веде активну наукову, викладацьку, методичну, організаційну та виховну роботу: він опублікував понад 300 наукових та методичних праць, під його керівництвом або за його сприяння було забезпечено підготовку більш як 20 кандидатів та докторів наук, він здійснює керівництво науково-дослідними роботами, у тому числі міжнародними.

За плідну діяльність у галузі освіти і науки Віктор Якович отримав звання «Відмінник освіти України», заохочувальну відзнаку Міністерства освіти і науки України «Петро Могила», грамоти Чернівецької та Харківської облдержадміністрацій.

Викладачі, співробітники та студенти кафедри «Економічна кібернетика та маркетинговий менеджмент» щиро вітають Віктора Яковича з ювілеєм і бажають йому міцного здоров’я, щастя, нових творчих здобутків!

Разработка, поддержка и наполнение: лаборатория информационно-поисковых систем НТУ "ХПИ" © 2004 — 2021


Яндекс.Метрика

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара Національний університет цивільного захисту України Народная украинская академия Харківський національний автомобільно-дорожній університет Національний фармацевтичний університет Національний гірничий університет