Приклад чесного служіння науці

#14 от 13.10.2021

4 жовтня 2021 року минуло 100 років від дня народження чудового вченого і педагога, доктора технічних наук, професора, який понад 20 років очолював кафедру теорії механізмів і машин, О.А. Грунауера.

Ще до війни Олександр Адольфович вступив до нашого інституту, але навчання перервали трагічні події. Військові роки він провів на трудовому фронті в Барнаулі. Працював по 14 годин без вихідних і свят, налагоджуючи верстати для виробництва деталей танків і двигунів. Після війни повернувся до Харкова і продовжив навчання. Після закінчення інституту Олександр Адольфович працював на посаді начальника електростанції у місті Вятські Поляни. Але доля знову привела його у рідний політехнічний інститут, де він після навчання в аспірантурі захистив кандидатську, а потім і докторську дисертації і очолив кафедру теорії механізмів і машин.

Професор О.А. Грунауер по праву вважався одним із провідних фахівців країни в області регулювання і механіки теплових двигунів. Він дав путівку в життя десяткам претендентів на кандидатський і докторський ступені. У 1980 році став заступником голови методичної комісії Мінвузу СРСР із теорії механізмів і машин. Підготував принципово новий навчальний курс, який базується на аналітичних (а не на графічних, як було в той час прийнято) методах дослідження механізмів і став активно пропагувати по всій країні використання комп’ютерної техніки при розв’язанні задач ТММ як у навчальному процесі, так і в інженерній практиці.

Олександр Адольфович відрізнявся незмінно доброзичливим ставленням до співробітників, аспірантів і здобувачів наукових ступенів. Та при цьому Професор був вимогливим і справедливим керівником. Студенти любили його лекції, які відрізнялися глибиною, доказовістю і лаконічністю, містили багато прикладів із новітніх практичних розробок, що викликало незмінний інтерес аудиторії.

О.А. Грунауер усім своїм життям показав приклад чесного служіння науці та справі виховання технічної еліти нашої країни. Такі люди залишають найкращі спогади в душах його численних учнів, які назавжди будуть з сердечним теплом зберігати пам’ять про свого Вчителя.

Колектив кафедри ТММіСАПР.

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара Національний університет цивільного захисту України Народная украинская академия Харківський національний автомобільно-дорожній університет Національний фармацевтичний університет Національний гірничий університет