Здоров’я та творчої наснаги!

[Ректорат, колектив факультету ТНР і кафедра технічної електрохімії]
#19 от 31.08.2005

Зазвичай вересень в Україні – це пора збору врожаю, коли земля віддає свої багатства, виплекані невтомною працею людей, а вони стають добрішими, їх обличчя розквітають розмаїттям посмішок. Цієї осінньої пори свій 75-річний ювілей святкує кафедра технічної електрохімії, а її завідувач, Борис Іванович Байрачний, відзначає 70-ліття.

Закінчивши з відзнакою ХПІ за спеціальністю „Технологія електрохімічних виробництв”, Б.І. Байрачний усе свідоме життя присвятив цій кафедрі. Тут відбулося його формування як особистості, громадського діяча, вченого та педагога.

Після захисту у 1968 році кандидатської дисертації Борис Іванович цілеспрямовано та наполегливо шліфує свою педагогічну та організаційну майстерність, працюює доцентом, а після захисту докторської дисертації – професором кафедри, яку він очолив у 1983 році.

Віддаючи належне адміністративним обов’язкам, Б.І. Байрачний плідно співпрацює з промисловими предприємствами, велику увагу приділяє розвитку наукових напрямків кафедри, зокрема дослідженню хімічних джерел струму (ХДС), анодних процесів на вентильних металах; розробці та впровадженню способів електросинтезу оксидних систем з каталітичними властивостями, їх використанню у виробництві ХДС, конденсаторів, електрохімічному каталізі. Результати його наукових розробок викладені в 4 монографіях та підручниках, 400 наукових працях, авторських свідоцтвах та патентах на винаходи.

Б.І. Байрачний – досвідчений лектор, педагог та вихователь, який з батьківською дбайливістю та увагою ставиться до студентів, з перших кроків плекає їх становлення як спеціалістів. Понад 10 років він працював заступником декана та деканом факультету технології неорганічних речовин.

Велику виховну роботу проводить він із дипломниками та аспірантами, відточуючи їхню професійну майстерність. Його випускники працюють у вищих навчальних закладах та науково-дослідних установах, стали відомими фахівцями в різних галузях промисловості, громадськими діячами.

Вагомим внеском в розбудову сучасної методичної бази в Україні та відбитком професійно-педагогічного досвіду й майстерності стала серія підручників з технічної електрохімії за редакцією Б.І. Байрачного. Кафедра технічної електрохімії стала одним із провідних навчальних центрів завдяки зусиллям її завідувача щодо оснащення сучасним обладнанням, комп’ютерною технікою, лабораторними стендами, а також підготовки фахівців вищої кваліфікації, серед яких 2 доктори та понад 20 кандидатів наук, які є носіями новітніх ідей та технологічних рішень.

Б.І. Байрачний користується великим авторитетом у наукових колах України: він є членом експертної ради ВАК України, наукової ради НАН з проблеми „Електрохімія”, академіком АН Вищої школи, входить до складу експертної ради МОН України в галузі „Хімія”.

Висока професійність педагога і вченого, енергійність, небайдуже ставлення до роботи та людей, доброзичливість та щира участь у їхній долі, велика рушійна сила здобули йому авторитет та повагу не тільки студентів та колег, а й земляків: Б.І. Байрачний – почесний громадянин м. Валки Харківської області.

Щиро вітаємо Вас, шановний Борисе Івановичу, з ювілеєм та бажаємо міцного здоров’я, доброї вдачі та творчої наснаги!

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара Національний університет цивільного захисту України Народная украинская академия Харківський національний автомобільно-дорожній університет Національний фармацевтичний університет Національний гірничий університет