О газете | Архив номеров | Архив статей | Поиск      

Розробляє педагогіку лідерства


[Професор Олександр Романовський]
#1-2 от 08.02.2021

Наша кафедра «Педагогіка і психологія управління соціальними системами імені академіка І. А. Зязюна» ще досить молода порівняно з багатьма кафедрами НТУ «ХПІ», багато з яких є ровесницями нашого університету. Створена 2000 року з метою вдосконалення навчально-виховного процесу й розвитку в університеті психолого-педагогічного напрямку навчальної та науково-дослідницької роботи, вона стала першою і єдиною в Україні кафедрою з такою чіткою цільовою спрямованістю. За ці роки зріс не лише кількісно, а й професійно колектив кафедри, за результатами наукової діяльності наші викладачі захистили кандидатські й докторські дисертації, стали доцентами й професорами. Багато наших викладачів відзначені нагородами, зовсім нещодавно, наприклад, з боку Національної академії педагогічних наук України на честь 135-річчя нашого університету та ін.

Наприкінці минулого року переможцем конкурсу «Вища школа Харківщини: кращі імена» в номінації «Викладач гуманітарних дисциплін» стала професор нашої кафедри, доктор наук з державного управління Лариса Миколаївна Грень.

Розроблені нею теоретичні положення є новим вагомим внеском у розвиток перспективного напряму – створення інноваційних методик у педагогічній діяльності викладача ЗВО. Викладає Лариса Миколаївна такі дисципліни, як cтратегічне управління, психологія управління, педагогіка лідерства, її наукова діяльність стосується комунікативної компетентності майбутнього лідера. Результати наукової діяльності відображені в 145 друкованих працях, у тому числі у виданнях Web of Science, 2 монографіях, численних виступах на міжнародних конференціях.

Професор Л. М. Грень є членом Української асоціації дослідників освіти (УАДО); майстером-тренером з освіти для демократичного громадянства та освіти з прав людини і розвитку громадянських компетентностей, тренером Центру лідерства НТУ «ХПІ» з методик формування комунікативної компетентності, позитивного іміджу, адекватної самооцінки викладачів, студентів, майбутніх управлінців та ін. Читає лекції та проводить семінари для аспірантів НТУ «ХПІ» спеціальності 011 Освітні педагогічні науки, викладаючи курс «Педагогіка лідерства», лекції та семінари для очної форми навчання «Психологія управління» для бакалаврів навчально-наукового інституту економіки, менеджменту і міжнародного бізнесу НТУ «ХПІ», курс «Стратегічне управління» для магістрів спеціальності «Публічне управління та адміністрування» та «Основи ораторської майстерності» для бакалаврів-психологів факультету соціально-гуманітарних технологій, паралельно залучаючи їх до наукової співпраці.

Лариса Миколаївна очолює профспілкове бюро факультету соціально-гуманітарних технологій НТУ «ХПІ»; є членом вченої ради факультету. І вся різнобічна діяльність цієї талановитої енергійної жінки освітлена теплом і доброзичливістю її особистості, які вона щедро дарує людям.

Професор Олександр Романовський, завідувач кафедри педагогіки і психології управління соціальними системами ім. академіка І. А. Зязюна, член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України, доктор педагогічних наук.

Разработка, поддержка и наполнение: лаборатория информационно-поисковых систем НТУ "ХПИ" © 2004 — 2021


Яндекс.Метрика

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара Національний університет цивільного захисту України Народная украинская академия Харківський національний автомобільно-дорожній університет Національний фармацевтичний університет Національний гірничий університет