О газете | Архив номеров | Архив статей | Поиск      

Наукові та освітні досягнення


[Віктор Шайда, доцент кафедри, к. т. н.]
#1-2 от 08.02.2021

Напрямки та результати наукової діяльності кафедри завжди безпосередньо пов’язані з постаттю її завідувача, який, зазвичай, очолював наукову школу, але це не значить, що дослідження проводилися тільки в одному напрямку. Завжди поряд були вчені, які розвивали суміжні напрямки наукової роботи. Це дозволило гармонійно розвивати і наукові школи кафедри, й електромашинобудівну промисловість нашої країни.

Керівниками наукових шкіл у різні роки були П. П. Копняєв, Г. І. Штурман, О. О. Скоморохов, І. С. Рогачов, В. О. Яковенко, А. М. Ткаченко, М. О. Осташевський, В. В. Наній, В. І. Мілих.

Наукові групи кафедри за останні десятиліття виконали велику кількість госпдоговірних НДР на замовлення підприємств, а також конкурсних наукових робіт за кошти державного фінансування.

За науковими напрямками діяльності кафедри можна вивчати історію розвитку електромеханіки. Наприклад, на базі науково-дослідних робіт, виконаних на кафедрі, підготовлено 136 кандидатів технічних наук, серед них 12 іноземців та 10 докторів. Напередодні 100-річчя кафедри захистили дисертації доктора філософії Л. В. Шилкова у грудні 2020 р. та доктора технічних наук професор В. В. Шевченко у січні 2021 р.

Говорячи про розвиток наукових шкіл, слід згадати й про видавничу роботу кафедри. За останні 15 років викладачі кафедри видали 23 книги, з них 6 підручників, 9 навчальних посібників, 6 монографій та два науково-популярні видання. Серед авторів найбільш плідною була праця завідувача кафедри В. І. Мілих, професорів В. В. Шевченко, В. Д. Юхимчука та доцента О. Ю. Юр’євої.

Підручники й посібники кафедри розійшлися Україною та стали популярними в Інтернеті. Особливо відомою стала книга В. І. Мілих та О. О. Шавьолкіна «Електротехніка, електроніка та мікропроцесорна техніка: Підручник / За ред. В. І. Мілих». Підручник придбали і використовують у навчальному процесі багато технічних університетів і коледжів країни. Перший його наклад у 2007 році мав 1000 примірників і швидко розійшовся, тому одразу надрукували другу тисячу, й історія повторилася. Загалом цей підручник мав три варіанти видання.

Наприкінці минулого року друком вийшли підручник В. І. Мілих «Електромагнітні поля, параметри та процеси в електротехнічних пристроях» та навчальній посібник М. О. Осташевського, О. М. Петренка, О. Ю. Юр’євої «Теплові розрахунки електричних машин».

Продовжуються славні традиції, примножуються досягнення минулих років, і кафедра електричних машин залишається одним із провідних центрів з розвитку теорії та практики електромашинобудування України.

Разработка, поддержка и наполнение: лаборатория информационно-поисковых систем НТУ "ХПИ" © 2004 — 2021


Яндекс.Метрика

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара Національний університет цивільного захисту України Народная украинская академия Харківський національний автомобільно-дорожній університет Національний фармацевтичний університет Національний гірничий університет