Місце зустрічі – «Політехнік»

[Євген Сокол, ректор НТУ «ХПІ»]
#1-2 от 08.02.2021

Євген Сокол, ректор НТУ «ХПІ», член-кореспондент Національної академії наук України, доктор технічних наук, професор.

День її народження – 1 січня, перший випуск газети ХПІ вийшов саме цього дня 1951 року. І з того часу «Політехнік» був і є надійним літописцем історії нашого університету, чиє 135-річчя ми щойно відзначили. В «доінтернетську» епоху газета протягом десятиліть була єдиним засобом комунікації в нашому великому навчальному закладі і сьогодні являє собою яскраву палітру життя НТУ «ХПІ», багатого на видатні події та видатні особистості.

Пишучи історію нашого університету, вона має свою історію – від обсягу в дві шпальти формату А3 і накладу в 300 екземплярів до випусків з 8 шпальт і накладу 3–5 тис. екземплярів. Робили газету редактори Юрій Садовничий, Лєніна Бєлякова, Зоя Капустіна, Світлана Землянська, випускали у власній друкарні ХПІ, де був колись набір вручну і лінотипи (це зараз уже важко уявити). З’являлися нові журналісти, нові технічні засоби – сьогодні електронні – та сучасний офсетний друк. Газета – живий, мінливий організм, постійні в ньому лише увага до нового, до людей – героїв нашого часу, непідробний інтерес до своєї справи, до колективу політехніків.

Навчання і наукові дослідження, вдосконалення змісту освіти і створення передових технологій, перемоги викладачів і студентів у конкурсах різного рівня, ініціатива студентів і їх духовний розвиток, інтеграція до європейського і світового освітнього простору, міжнародні наукові форуми на базі НТУ «ХПІ», оновлення змісту освіти, вирішення вченими невідкладних завдань виробництва, цільова підготовка фахівців на замовлення підприємств і фірм, спорт і культурне життя вузу – все розмаїття бурхливого життя НТУ «ХПІ» відбивається на шпальтах «Політехніка».

Журналісти всіх поколінь, що працювали і працюють у нашій газеті, передають у своїх публікаціях особливу атмосферу патріотизму, непідробного колективізму, щирості в стосунках і, звичайно ж, розвиток потужного, в першу чергу людського, потенціалу нашого університету. Ми, люди старшого покоління – викладачі й професори, керівники кафедр і інститутів – пам’ятаємо свої зустрічі з газетою, ще коли були студентами. Життєвий шлях, професійне зростання багатьох із нас можна прослідкувати за публікаціями в «Політехніку», який щиро й доброзичливо пише про людей, їх перемоги й досягнення в науці, у навчанні нових поколінь студентів.

Газета робить свій внесок у розвиток і укріплення позитивного іміджу ХПІ як в Україні, так і за її межами. Творчий потенціал журналістів газети, як і завжди, спрямований на популяризацію численних здобутків нашого університету.

Разом із колективом редакції газету створюють самі політехніки – викладачі й студенти, автори багатьох публікацій. Вважаю, що в діяльності і наших журналістів, і всього колективу університету, чиїм органом є газета, є ще значні резерви: на її шпальтах має бути більше конструктивних діалогів, вона мусить стати посередником у обговоренні і вирішенні важливих проблем сьогодення в усіх сферах нашої діяльності.

З нагоди 70-річчя газету «Політехнік» секретаріат Національної спілки журналістів України нагородив Почесною грамотою «за вагомий вклад у розвиток вищої освіти України та української журналістики». Щиро вітаю колектив редакції, її суспільних кореспондентів, усіх політехніків з ювілеєм нашої газети і бажаю їй багатьох читачів і дописувачів, нових горизонтів!

Однією з найяскравіших подій 2016 року у нашому університеті був візит першого космонавта незалежної України (1997 р.), генерал-майора Військово-повітряних сил України, Героя України, кандидата технічних наук Леоніда Каденюка, приурочений до святкування 55-ї річниці першого польоту людини в космос. «Політехнік» №1 від 27.01.2017 р. Газета присвятила кілька спецвипусків внескові науковців НТУ «ХПІ» у розвиток ракетно-космічної галузі України.
Фото історичне: 80-і роки ХХ століття. Перший ряд – редакція газети університету: Зоя Капустіна, Галина Комаргіна, головний редактор Леніна Бєлякова та Світлана Землянська. У другому ряду – активісти, студентські кореспонденти Тетяна Близнюк та Наталя Зубар.
На фото сучасному – журналісти прес-служби НТУ «ХПІ» та газети «Політехнік» Аліна Косухіна, Поліна Ніколенко, Ігор Гаєвий, Світлана Землянська, Валентин Ковшик, Олена Розова. Фото Валерія Таємницького.
Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара Національний університет цивільного захисту України Народная украинская академия Харківський національний автомобільно-дорожній університет Національний фармацевтичний університет Національний гірничий університет