О газете | Архив номеров | Архив статей | Поиск      

Наша сила – в поєднанні традицій і інновацій


#8 от 27.08.2020

Наша сила – в поєднанні традицій і інновацій

Євген Сокол, в. о. ректора НТУ «ХПІ», член-кореспондент Національної академії наук України, д. т. н., професор.

Початок нового навчального року – це завжди свято і для студентів, і для їх наставників, викладачів і професорів. А цей рік для нас, політехніків, особливий. 135 років виповнюється рідному Політеху, мудрому, сивочолому і, водночас, вічно юному університету. Цій поважній даті передував довгий і складний шлях розвитку Харківського політехнічного, який гідно долав труднощі й перешкоди, досягав видатних перемог і сьогодні займає лідерську позицію серед ЗВО України, є інноваційним, дослідницьким, технічним університетом нового типу. НТУ «ХПІ» інтегрує передові навчальні технології, наукоємні технології світового рівня для підготовки інтелектуальної, інженерної еліти, активно впливає на процеси розвитку економіки України і, водночас, відомий у світі, як один із переможців численних рейтингів.

Першу позицію серед технічних ЗВО та третє місце серед усіх українських закладів вищої освіти другий рік поспіль (2019 і 2020) займає НТУ «ХПІ» у рейтингу кращих світових університетів QS World University Rankings. У рейтингу кращих світових університетів Times Higher Education World University Ranking 2020 НТУ «ХПІ» посів друге місце серед усіх ЗВО України. НТУ «Харківський політехнічний інститут» увійшов до числа лідерів академічного рейтингу «Топ-200 Україна 2020» Центру міжнародних проектів «Євроосвіта».

Навчальний процес цього року проходив у незвичних, складних умовах, спричинених Ковід–19. Та наш університет успішно виконав усі навчальні завдання, завдяки своїм попереднім розробкам у галузі дистанційного навчання якісно забезпечив викладання й контроль, атестацію і захист бакалаврських проектів.

Наші студенти, як і щороку, мали змогу брати участь у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт і в предметних олімпіадах, де гідно відстояли честь університету. Команда НТУ «ХПІ» в складі студентів кафедри «Електричні машини» (завідувач професор В. І. Мілих) виборола І місце в онлайн-конференції ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу за спеціалізацією «Електричні машини і апарати», студенти цієї ж кафедри здобули І місце в командному заліку на олімпіаді з електричних машин і апаратів. Переможцем Міжнародної олімпіади з інформаційних технологій IT-Universe-2020 став Євген Рубєжин – студент кафедри обчислювальної техніки і програмування (завідувач професор С. Г. Семенов).

Сприятливі умови створив університет і для дослідницької активності студентів і викладачів, мотивації студентів, молодих вчених університету до проведення наукових та інноваційних розробок, отримання навичок комерціалізації ідей і розробок, напрацювання механізмів реалізації інноваційних проектів. Продовжується успішна реалізація програми співпраці з Фондом Черновецького – міжнародною інвестиційною компанією Chernovetskyi Investment Group (CIG). Переможцями 1-го етапу освітньо-стипендіальної програми Chernovetskyi Investment Group від НТУ «ХПІ» – CIG R&D LAB стали 2 стартапи, розробники яких отримали від CIG інвестиції для подальшого розвитку проектів загальною сумою 500 тис грн. У фіналі другого сезону CIG R&D Lab 2019/2020 учасниками були 6 нових проектів політехніків, відібраних із 33-х, поданих для участі. Перемогли 2 наших кращих стартапи – чат-бот психолог «Elomia» та проект «Space Ceramic» – технологія виробництва елітної цегли. Кожна з команд-переможниць отримає інвестиції на суму 250 тис. грн. на подальший розвиток своїх стартапів.

Українсько-Турецький координаційний центр науково-технічних досліджень, створений шляхом об’єднання технопарків НТУ «ХПІ» і Стамбульського технічного університету, сприяє розвитку та комерціалізації високотехнологічних стартапів, створенню інноваційних технологій у таких галузях, як електроніка, космос, авіація, двигуни внутрішнього згоряння, гідравлічна трансмісія передачі, електронні блоки керування тощо. За 2019 р. співробітниками Центру підготовлено 14 стартап-проектів вчених університету.

Створено стартап-простір для інноваційного бізнес-інкубатора Еō Business Incubator, що працює на базі НТУ «ХПІ». У ньому надається менторська підтримка регіональним і загальноукраїнським стартапам, йде навчання технологіям їх просування та фінансування на вітчизняному та міжнародному ринках.

НТУ «ХПІ» витримав конкурс і отримав грант на створення «Інноваційного та підприємницького Bootcamp» – проведення тренінгу з кваліфікованої роботи зі стартапами. Це ще одна чудова можливість допомогти нашим активним, креативним студентам – потенційним підприємцям, як головним об’єктам освітньої реформи.

Ці та інші конкретні заходи допомагають студентам, молодим вченим бачити перспективу, здобувати цінний практичний досвід і цікаву роботу, будувати власну кар’єру в Україні.

За допомоги голови Наглядової ради НТУ «ХПІ» Василя Хмельницького реалізуємо інноваційну освітню програму Innovation Campus, розроблену командою українських ІТ-фахівців UNIT Factory у співпраці з нашим університетом. Студенти 5 кафедр Політеху, які беруть участь у цьому проекті на принципах геймифікації та peer-to-peer (співпраця на рівних), пройдуть навчання вже в новій системі за програмою Innovation Campus.

Принциповою для керівництва університету завжди була і залишається турбота про постійне зростання рівня якості освіти, удосконалення організації навчально-виховної діяльності. Впроваджена реструктуризація організації навчального процесу на основі кластерного підходу надає НТУ «ХПІ» нового імпульсу для підготовки висококваліфікованих кадрів та прискорення розвитку економіки України.

Із 2007 року НТУ «ХПІ» є членом Асоціації європейських університетів (EUA) і став єдиним представником закладів вищої освіти України на 14-му європейському форумі із забезпечення якості освіти «The European Quality Assurance Forum» (EQAF). 11 спеціальностей нашого університету є учасниками Пілотного проекту МОН України «Дуальна освіта».

Важливою складовою освітнього процесу в НТУ «ХПІ» є науково-дослідна діяльність, спрямована на проведення фундаментальних та прикладних наукових досліджень. У 2020 р. за обсягом бюджетного фінансування наукових досліджень та розробок НТУ «ХПІ» зайняв другу позицію серед технічних і четверту позицію серед всіх ЗВО України.

Ключовими факторами для модернізації університету сьогодні є інтернаціоналізація вищої освіти та підвищення академічної мобільності студентів і викладачів. Все активнішою є участь нашого університету в міжнародних навчальних і наукових проектах та програмах сприяння академічному обміну студентами, викладачами та науковцями. Запроваджується практика подвійного керівництва аспірантами, коли наукове керівництво одночасно здійснюють українські та закордонні професори. Це дозволяє суттєво підвищити рівень експериментальних досліджень за рахунок використання найсучаснішого обладнання та отримати публікації в престижних міжнародних виданнях.

НТУ «ХПІ» – один із передових українських ЗВО за кількістю отриманих проектів Міжнародної програми академічної мобільності ЕРАЗМУС+К1. Разом із зарубіжними партнерами ми втілюємо в життя 16 програм подвійного диплому. Водночас зростає кількість іноземних студентів в НТУ «ХПІ», сьогодні їх в нашому університеті майже1500, для навчання яких університет успішно пройшов ліцензування. На 22 кафедрах впроваджено навчальний процес англійською мовою.

Фестиваль науки «Hands on Science».

Вибудуваний за останні 5 років такий імідж університету в світовому й вітчизняному освітньому просторі відчутно впливає на його привабливість для молоді. В НТУ «ХПІ» успішно розвивається STEM освіта як довгострокова стратегія формування контингенту для технічних спеціальностей. Ця робота та впровадження інших нових форм профорієнтаційної діяльності посилили увагу абітурієнтів до технічних спеціальностей і до НТУ «ХПІ» в цілому.

Якість освіти – сьогодні це одне з першочергових питань нашого «порядку денного», її гарантії підпорядковане створення в університеті Системи корпоративної комунікації, яка дозволить оптимізувати використання комп’ютерного устаткування, ресурсів мережі Інтернет, зберігання та розповсюдження інформації. Це особливо важливо в умовах дистанційного провадження навчального процесу. Серед наших актуальних завдань – вдосконалення системи підготовки за програмою Innovation Campus, концепція якої – перехід від декларативної схеми навчання до проектної, спрямованої на набуття практичних навичок створення продуктів і систем. Ми маємо повною мірою скористатися здобутим грантом «Інноваційний та підприємницький Bootcamp» і забезпечити якомога більше число учасників цього тренінгу – як викладачів, так і студентів. Подальшій комерціалізації інтелектуальної власності політехніків, ринковому просуванню їх розробок сприятиме також нова структура, яка створюється зараз у науково-дослідній частині НТУ «ХПІ».

Серед наших актуальних завдань – подальша трансформація науково-дослідної діяльності університету, підвищення її ефективності, інноваційної складової. Це можливо за умов співпраці з високотехнологічними підприємствами України та закордонними фондами. Найближчим часом ми маємо створити центри партнерства між НТУ «ХПІ» та ЗВО Німеччини, Польщі, Угорщини, Австрії, Туреччини, Азербайджану, Туркменістану, Узбекистану, Єгипту.

На порозі нового навчального року хочу привітати студентів-політехніків і висловити сподівання на їх активну позицію. Лише за співпраці ми з вами, дорогі колеги, досягнемо справжнього успіху в підготовці сучасних фахівців, яка забезпечить вам упевненість у своїх силах, допоможе збудувати гідну кар’єру.

Вітаю весь колектив університету з новим, ювілейним, навчальним роком!

НТУ «ХПІ» на основі єдності кращих традицій та інновацій продовжує свій розвиток у системі вищої освіти України. Ми бачимо Харківський політехнічний і в майбутньому флагманом освіти і науки нашої держави, діяльність якого спрямована на суспільний і економічний розвиток України.

Разработка, поддержка и наполнение: лаборатория информационно-поисковых систем НТУ "ХПИ" © 2004 — 2019


Яндекс.Метрика

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара Національний університет цивільного захисту України Народная украинская академия Харківський національний автомобільно-дорожній університет Національний фармацевтичний університет Національний гірничий університет