О газете | Архив номеров | Архив статей | Поиск      

Наукових і творчих звершень!


#1-2 от 10.02.2020

Наукових і творчих звершень!

У січні 2020 року виповнилося 70 років завідувачу кафедри стратегічного управління Ігорю Володимировичу Кононенку.

І. В. Кононенко – професор, доктор технічних наук, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, кавалер ордена «За заслуги» ІІІ ступеня, дійсний член (академік) Міжнародної академії наук і інноваційних технологій, Почесний член Української асоціації управління проектами (UPMA), національного відділення Міжнародної асоціації управління проектами (IPMA), заступник директора з наукової роботи Інституту машин і систем Мінпромполітики і НАН України у 1993–2002 р. р., національний експерт Організації Об’єднаних Націй з Промислового Розвитку (UNIDO) у 1995–1996 р.р., експерт Міжвідомчої аналітично-консультативної ради з питань розвитку продуктивних сил і виробничих відносин при Кабінеті Міністрів України (1996–1997р.р.). У 1998 р. був членом робочої групи, створеної Спеціальною контрольною комісією Верховної Ради України з питань приватизації, експерт Голови Фонду державного майна України (1998 р.), член ради Спілки підприємців Харківської області з 2002 р., член секретаріату Державної програми прогнозування науково-технологічного та інноваційного розвитку на 20042006 р. р., член секретаріату Державної програми прогнозування науково-технологічного розвитку на 2008–2012 р.р.

У 1973 р. Ігор Володимирович з відзнакою закінчив Харківський авіаційний інститут. В той час знайомиться з завідувачем кафедри автоматичного управління рухом ХПІ професором А. В. Дабагяном. Враження, що справив на молодого спеціаліста цей відомий вчений, було настільки сильним, що він назавжди пов’язав свою долю з Харківським політехнічним.

І. В. Кононенко починав інженером кафедри та заочним аспірантом водночас. Тема його дисертації була присвячена створенню та впровадженню метода прогнозування стану складних систем. Після успішного захисту кандидатської дисертації в 1979 р. І. В. Кононенко продовжує розробку нових методів прогнозування, працював асистентом, старшим викладачем, доцентом ХПІ. На замовлення головних галузевих інститутів вирішує задачі прогнозування інтенсивності польотів літаків цивільної авіації СРСР, прогнозування розвитку верстатів спеціального призначення, формування стратегій розвитку підприємств.

Професор І. В. Кононенко започаткував новий науковий напрямок, який пізніше отримав назву «Розробка методології та високоефективних методів інтегрованого стратегічного управління, управління проектами та програмами розвитку виробничо-економічних систем, їх впровадження в промисловості та освіті».

У 1992 р. І. В. Кононенко успішно захистив докторську дисертацію «Автоматизація управління розвитком технологічних систем на основі прогнозування і планування з використанням алгоритмічних моделей».

Професор І. В. Кононенко є одним із організаторів створення у 1993 р. Інституту машин і систем (ІМіС) Міністерства промислової політики та Національної академії наук України. У відповідності до закладених ним принципів в Інституті машин і систем в 1994–1996 р.р. створено комп’ютеризовану систему управління розвитком виробничо-економічних об’єктів. За допомогою цієї системи розроблено проекти стратегій розвитку таких галузей, як автомобілебудування та тракторобудування України, ряду підприємств України.

У період роботи І. В. Кононенка національним експертом Організації Об’єднаних Націй з Промислового Розвитку (UNIDO) за його безпосередньої участі за короткий термін вдалося підготувати в Україні десятки інвестиційних проектів у відповідності до світових вимог і почати широко презентувати їх за кордоном.

Наказом ректора Л. Л. Товажнянського у вересні 2000 року в НТУ «ХПІ» була створена перша в Україні кафедра стратегічного управління. Завідувачем її став д. т. н. І. В. Кононенко.

Професор І. В. Кононенко доклав багато зусиль до відкриття в нашому університеті у 2001 р. спеціальності «Управління проектами». Всього кафедрою випущено понад 500 магістрів за фахами «Управління проектами» та «Управління проектами у сфері інформаційних технологій». Її випускники займають відповідальні посади в багатьох великих компаніях у сфері ІТ в Україні й за кордоном.

Під керівництвом професора І. В. Кононенка розроблялися прогнози соціально-економічного розвитку України у 1994 та 1998 р.р., прогнози науково-технологічного розвитку країни у 2008–2012 р.р. Було виконано понад 30 науково-дослідних робіт на замовлення Верховної Ради України, Міністерства економіки, Мінпромполітики, МОН і окремих підприємств України, Росії, Великої Британії.

У 2005 р. професор І. В. Кононенко і аспірант А. М. Рєпін виявили нову закономірність в світовій економіці, яку назвали «Закономірність впливу змін приросту ВВП країни на обсяги капітальних інвестицій в її економіку». Ця закономірність має велике значення для опису і прогнозування процесів в сучасній економіці. Результати дослідження було опубліковано у восьми наукових працях, в тому числі, у двох за кордоном. Отримано 3 свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір від Державного департаменту інтелектуальної власності МОН України.

За роки існування напряму досліджень опубліковані 3 монографії, понад 170 інших наукових праць, 6 навчальних посібників, підготовлено 2 дистанційні курси. Професор І. В. Кононенко зробив доповіді на наукових конгресах, конференціях, симпозіумах в Австралії, Азербайджані, Болгарії, Великій Британії, Греції, Італії, Німеччині, Польщі, Росії, Туреччині, Фінляндії, Франції.

Професор І. В. Кононенко багаторазово проводив тренінги за програмами USAІD, міністерств і відомств України для представників державних адміністрацій і органів місцевого самоврядування України, підприємців, фахівців.

У 2009 р. колективу вчених, серед яких був і професор І. В. Кононенко, присуджено Державну премію України в галузі науки і техніки за роботу «Системи прогнозованого активного управління проектами та програмами соціально-економічного розвитку України в сферах освіти, науки і виробництва».

Під науковим керівництвом професора І. В. Кононенка 10 аспірантів захистили дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук. З 2010 р. по теперішній час кафедра стратегічного управління організовувала і проводила Міжнародну науково-практичну конференцію «Інтегроване стратегічне управління, управління портфелями, програмами, проектами». У 2020 р. у межах цієї конференції пройде «International Workshop IT Project Management 2020». Матеріали цього заходу будуть проіндексовані у Scopus.

З 2014 р. кафедра двічі на рік видає Вісник НТУ «ХПІ», серія «Стратегічне управління, управління портфелями, програмами, проектами». Професор І. В. Кононенко є його головним редактором.

Колектив кафедри стратегічного управління сердечно вітає Ігоря Володимировича з ювілеєм і бажає йому міцного здоров’я, щастя, наукових і творчих втілень! Нехай успіхи і перемоги окриляють на нові досягнення!

Разработка, поддержка и наполнение: лаборатория информационно-поисковых систем НТУ "ХПИ" © 2004 — 2019


Яндекс.Метрика

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара Національний університет цивільного захисту України Народная украинская академия Харківський національний автомобільно-дорожній університет Національний фармацевтичний університет Національний гірничий університет