О газете | Архив номеров | Архив статей | Поиск      

У Вченій раді


#20 от 27.11.2019

1 листопада відбулося чергове засідання Вченої ради університету під головуванням заступника голови Вченої ради професора О. А. Пермякова та за участі ректора професора Є. І. Сокола

Засідання розпочалося із вручення атестатів, грамот та дипломів співробітникам та студентам університету.

Відзнакою Президента України «За участь в антитерористичній операції» був нагороджений начальник відділу забезпечення якості освітньої діяльності полковник Юрій Юрійович Кошкаров.

Подяку 11-ї Міжнародної виставки «Інноватика в сучасній освіті» отримали ректор професор Євген Іванович Сокол – за вагомий внесок у забезпечення сучасного розвитку освіти; проректор професор Андрій Петрович Марченко – за ефективну працю у розвитку освітнього й наукового потенціалу закладу освіти; НТУ «ХПІ» – за презентацію освітніх інновацій і активну участь у розбудові національної освіти.

Почесну грамоту Міністерства освіти і науки України «За організацію наукового і методичного забезпечення закладів вищої освіти та участь у розробленні стандартів вищої освіти на компетентнісній основі» було вручено професору Леоніду Михайловичу Любчику (зав. кафедри комп’ютерної математики і аналізу даних).

Подяку Міністерства освіти і науки України «За високий професіоналізм та участь у розробленні стандартів вищої освіти на компетентнісній основі» отримав професор Олександр Сергійович Куценко (зав. кафедри системного аналізу і інформаційно-аналітичних технологій).

Атестат доцента було вручено Ганні Анатоліївні Дроздовій (кафедра фізики).

Грамотами Міжнародної студентської олімпіади з інформаційних технологій «IT-Universe – 2019» були нагороджені Єгор Челак (конкурс «Адміністрування Linux»), Денис Пасько («Кращий інноваційний диплом (проект)» – 1 місце, Олексій Горносталь та Віктор Челак («Кращий диплом з кібербезпеки») здобули 1 місце під керівництвом професора Світлани Юріївни Гавриленко; Анна Хорошайло та Олександр Сидоренко «Дизайн та просування бренду», Ілля Кристал («Управління підприємством в ERP-системі»), Михайло Грошевий та Володимир Хлудєєв («Розробка мобільних застосунків»), Микита Букрєєв та Михайло Грошевий («Роботи з нами, роботи навколо нас») – 2 місце; Владислав Бугай та Едуард Малохвій («Роботи з нами, роботи навколо нас») – 3 місце.

За підсумками всіх конкурсів фіналу олімпіади наш університет в командному заліку серед вищих навчальних закладів виборов 1 місце та став переможцем і чемпіоном. Офіційним представником університету, відповідальним за успішну участь наших студентів на цій олімпіаді був старший викладач кафедри «Обчислювальна техніка та програмування» Сергій Геннадійович Межерицький.

Дипломом було нагороджено династію Любчик «за вагомий внесок у розвиток університету, сумлінну працю, збереження та продовження традицій НТУ «ХПІ».

Доповідь ректора професора Є. І. Сокола була присвячена розвитку підготовки фахівців за напрямом ІТ технологій в НТУ «ХПІ».

Про підсумки прийому до аспірантури на 2019–2020 навчальний рік членам Вченої ради доповів проректор професор А. П. Марченко.

Вчена рада підтримала пропозицію щодо представлення наших науковців до вчених звань, призначення на посади вчених та викладачів (доповідач ректор Є. І. Сокол).

Члени Вченої ради заслухали звіти голови спеціалізованої вченої ради Д64.050.03 професора Георгія Вікторовича Лісачука, докторанта кафедри електрохімії Антоніни Олександрівни Майзеліс.

Були також затверджені тимчасове положення про утворення разових спеціалізованих вчених рад, порядок проходження процедури захисту та присудження ступеня доктора філософії у НТУ «ХПІ»; кандидатури голів екзаменаційних комісій для проведення атестації випускників освітнього ступеня «магістр» у період з 09.12.2019 по 22.12.2019 року; форми індивідуальних семестрових відомостей для студентів І та V курсів; зміни до навчального плану заочного навчання другого рівня підготовки в галузі знань 12 – «Інформаційні технології» за спеціальністю 123.02 – «Системне програмування»; положення про атестаційний екзамен з прикладної лінгвістики першого (бакалаврського) рівня освіти за спеціальністю 035 «Філологія» за освітньою програмою «Прикладна лінгвістика» (голова Вченої ради професор Леонід Леонідович Товажнянський), навчальні плани підготовки першого (бакалаврського) рівня вищої освіти скороченої форми навчання за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки» освітньої програми «Комп’ютерні науки та інтелектуальні системи» (професор Михайло Дмитрович Годлевський).

Вчена рада затвердила теми докторських дисертацій докторанту кафедри загальної та неорганічної хімії, к. т. н. Тетяні Олександрівні Ненастіній «Електролітичні сплави і композити на основі кобальту з тугоплавкими металами для еко- і енерготехнологій»; докторанту кафедри промислової і біомедичної електроніки, к. т. н. В’ячеславу Вікторовичу Куліченку «Вдосконалення електронних систем медичної діагностики шляхом використання методів дослідження нестаціонарних сигналів».

Члени Вченої ради підтримали пропозицію щодо створення Центру колективного користування науковим обладнанням «Лабораторія високовольтної та імпульсної техніки» на базі Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» (проректор професор Андрій Петрович Марченко).

Вчена рада рекомендувала до друку цілу низку наукових видань науковців нашого університету

Разработка, поддержка и наполнение: лаборатория информационно-поисковых систем НТУ "ХПИ" © 2004 — 2021


Яндекс.Метрика

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара Національний університет цивільного захисту України Народная украинская академия Харківський національний автомобільно-дорожній університет Національний фармацевтичний університет Національний гірничий університет