О газете | Архив номеров | Архив статей | Поиск      

Якість світового рівня


[Світлана Землянська]
#20 от 27.11.2019

У далекому 1885 році новонароджений майбутній ХПІ прийняв на навчання 125 студентів – майбутніх інженерів-механіків і хіміків. Сьогодні наш університет готує інженерів і менеджерів, перекладачів і психологів, науковців-фізиків і фахівців із найсучасніших інформаційних технологій, усього за 43 спеціальностями. Майже одночасно з ювілеєм університету буде відзначатися 70-річчя спеціальності «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» на кафедрі «Електроізоляційна та кабельна техніка». За спеціалізацією «Електроізоляційна, кабельна та оптоволоконна техніка» тут готують для промисловості спеціалістів високого рівня, здатних впроваджувати складні розрахункові та експериментальні методи, технологічні процеси виробництва кабельних систем світового рівня.

– Свої наукові розробки кафедра впроваджує через наших випускників, які стали висококваліфікованими спеціалістами, керівниками виробництва, – розповідає А. Г. Гурин, професор, д. т. н., лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки. – Випускники кафедри – генеральний директор ПАО «Завод Південкабель», д. т. н., професор кафедри В. М. Золотарьов, технічний директор заводу, к. т. н. Ю. О. Антонець – обидва Заслужені діячі науки і техніки України – виховали з молодих випускників наступних поколінь справжніх майстрів своєї справи. Лауреатами Державної премії України в галузі науки і техніки за 2018 рік стали В. В. Золотарьов – к. т. н., директор заводу з нової техніки, Є. Ю. Чопов – заступник головного інженера, А. Л. Обозний – головний технолог заводу.

Наша газета вже писала («Політехнік» №10 від 15 травня 2019 р.) про створення електротехнологічного комплексу виробництва кабельних систем надвисоких напруг, здатного підвищити пропускну спроможність, надійність та екологічність силових кабелів та арматури кабельних систем на напругу до 400 кВ в системах електроспоживання енергоємних виробництв. Вперше в Україні із цим завданням упоралися колектив Південкабелю та науковці НАНУ разом із співробітниками Київського та Харківського політехнічних інститутів. Саме ця робота відзначена Державною премією України.

– Наша кафедра та завод складають єдиний науково-виробничий колектив, який створює наукоємну кабельну продукцію європейського та світового рівня, – продовжує професор А. Г. Гурин. – Проведення теоретичних та експериментальних досліджень надвисоковольтних кабельних ліній супроводжується захистом докторських та кандидатських дисертацій співробітниками кафедри і заводу. 2 докторські та 2 кандидатські дисертації були захищені при розробці методів та створенні випробувальної апаратури для визначення рівня часткових розрядів у кабельних системах на рівні 5–10 пКл. А сама робота була відзначена як кращий товар року. У співдружності з ХФТІ НАН України вивчаємо механізми теплового і радіаційного старіння кабельних систем та створюємо програми обстеження технічного стану кабелів АЕС України. Рівень цієї роботи підтверджено захистом 3 кандидатських дисертацій. Науковці нашої кафедри розробили сучасні методи розрахунку кабельних мереж та їх елементів. Створено новий статистичний метод моніторингу технологічних процесів накладання ізоляції та захисних оболонок кабелів, що забезпечує підвищення якості кабельних систем, їх надійність і безпеку.

Багаторічна співпраця з ПАО «Завод Південкабель» сприяє досягненню обома колективами високого рівня наукових і виробничих результатів. 27 наукових організацій і підприємств електроізоляційної, кабельної та оптоволоконної техніки України входять до складу створеного на кафедрі ЕІКТ НТУ «ХПІ» Технічного комітету №131 «Електроізоляційна та кабельна техніка» Мінекономрозвитку України, діяльність якого забезпечує виробництво продукції європейського та світового рівня. Провідна роль у досягненні таких вагомих результатів цієї галузі промисловості України належить кільком поколінням випускників Харківського політехнічного.

Підготувала Світлана Землянська

Нас усіх об’єднує кафедра електроізоляційної та кабельної техніки НТУ «ХПІ»:

від співпраці в ТК 131 із розроблення та впровадження стандартів на кабельно-провідникову продукцію відповідно до Міжнародних – до підготовки магістрів та кандидатів наук!

На фото Ігоря Гаєвого члени Технічного комітету №131, нарада якого відбулася 14 листопада (зліва направо): зав. кафедри передачі електричної енергії НТУ «ХПІ» професор С. Ю. Шевченко; головний спеціаліст науково-технічного центру ПАТ «Завод «Південкабель» к. х. н. Л. Г. Василець; генеральний директор ПАТ «Завод «Південкабель» професор, д. т. н. В. М. Золотарьов – випускник кафедри; зав. кафедри електроізоляційної та кабельної техніки НТУ «ХПІ» професор А. Г. Гурин – голова ТК 131; технічний директор ПП «Інтеркабель» (м. Київ) М. В. Гринишина – випускниця кафедри; генеральний директор ПрАТ «Український науково-дослідний інститут кабельної промисловості» (м. Бердянськ) І. В. Савушкін; професор кафедри електроізоляційної та кабельної техніки Г. В. Безпрозванних – заступник голови ТК 131; зав. лабораторією ПрАТ «Український науково-дослідний інститут кабельної промисловості» (м. Бердянськ) А. С. Щербина – випускник кафедри; технічний керівник заводу «ТФКабель» (м. Чернігів) О. М. Фатіков

Разработка, поддержка и наполнение: лаборатория информационно-поисковых систем НТУ "ХПИ" © 2004 — 2021


Яндекс.Метрика

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара Національний університет цивільного захисту України Народная украинская академия Харківський національний автомобільно-дорожній університет Національний фармацевтичний університет Національний гірничий університет