О газете | Архив номеров | Архив статей | Поиск      

Кращі видання НТУ «ХПІ»


[Марія Єфремова, начальник редакційно-видавничого відділу]
#20 от 27.11.2019

У традиційному конкурсі на кращий підручник та навчальний посібник з грифом Вченої ради розглядалися 3 підручники та 20 навчальних посібників. Конкурсну комісію у складі 20 осіб очолював ректор професор Є. І. Сокол.

Підручники: 1 місце присуджено підручнику, над яким працював колектив кафедри «Охорона праці і навколишнього середовища» під назвою «Основи професійної безпеки та здоров’я людини» за редакцією проф. В. В. Березуцького. 2 місце зайняв підручник, виданий колективом кафедри «Міжнародний бізнес та фінанси» – «Фінанси підприємств» за редакцією проф. Н. О. Власової. На 3 місці підручник «Радіоекологія», авторами якого є викладачі кафедри «Хімічна техніка та промислова екологія» (завідувач проф. В. П. Шапорєв) і Чернівецького факультету НТУ «ХПІ».

Навчальні посібники були розподілені за напрямками: загальнонауковий, спеціальний, інформаційних та телекомунікативних технологій, економічний, гуманітарний. Місця розподілилися таким чином:

Загальнонауковий напрямок: 1 місце – «Надійність, технічне діагностування та експлуатація гідро- і пневмоприводів», Харків: ФОП Панов А. М., 2018. – 520 с. Автори: П. М. Андренко, А. Ю. Лебедєв, О. В. Дмитрієнко, М. С. Свинаренко. Кафедра «Гідравлічні машини ім. Г. Ф. Проскури». 2 місце – «Поверхневі явища і дисперсні системи», Харків НТУ «ХПІ», 2018. – 112 с. Автори: О. П. Некрасов, Б. А. Веретенченко. Кафедра «Фізична хімія»; «Технологія виробництва та переробки полімерів медико-біологічного призначення», Харків: Видавництво та друкарня «Технологічний центр», 2018. – 356 с. Автори: В. Л. Авраменко, Л. П. Підгорна, Г. М. Черкашина, О. В. Близнюк. Кафедра «Технологія пластичних мас і біологічно активних полімерів».

Спеціальний напрямок: 1 місце – «Теория и практика электромагнитных полей и процессов в электротехнике», Харьков: ФЛП Панов А. Н., 2018. – 374 с. – На рус. яз. Автор: В. І. Мілих. Кафедра «Електричні машини». 2 місце – «Системи підресорування військових гусеничних і колісних машин. Розрахунок та синтез», Харків: НТУ «ХПІ», 2018. – 336 с. Автор: В. В. Дущенко. Кафедра «Інформаційні технології і системи колісних та гусеничних машин ім. О. О. Морозова». 3 місце – «Коливання механічних систем в автомобіле- та тракторобудуванні», Харків: ФОП Панов А. М. – 316 с. Автор: А. П. Кожушко. Кафедра «Автомобіле- і тракторобудування»; «Криогенные энергосберегающие системы теплозащиты, вакуумирования и устройства», Харків: «Водний спектр Джи-Эм-Пи», 2018. – 396 с. – Рос. мовою. Автор: Г. Г. Жунь. Кафедра «Технічна кріофізика»; «Physical chemistry: Practical course for the self-study tutorial of the course of physical chemistry by students of chemical specialties and foreign students», Kharkiv: FOP Panov A. M., 2018. – 148 с. Автори: С. І. Руднєва, М. Д. Сахненко, А. В. Дженюк. Кафедра «Біотехнологія, біофізика та аналітична хімія».

Інформаційних та телекомунікативних технологій: 1 місце – «Бізнес-процеси підприємства: моделювання, аналіз, удосконалення», Харків: НТУ «ХПІ», 2018. – 336 с. Автор: Д. Л. Орловський. Кафедра «Програмна інженерія та інформаційні технології управління»; «Бізнес-процеси підприємства: моделювання, аналіз, удосконалення», Харків: НТУ «ХПІ», 2018. – 433 с. Автор: Д. Л. Орловський. Кафедра «Програмна інженерія та інформаційні технології управління». 2 місце – «Програмування промислових контролерів VIPA в середовищі WinPLC V5», Харків: «НТУ «ХПІ», 2018. – 192 с. Автори: М. О. Подустов, А. К. Бабіченко, І. Г. Лисаченко, О. Г. Шутинський, В. О. Лобойко, О. М. Дзевочко, О. В. Пугановський. Кафедра «Автоматизація технологічних систем та екологічного моніторингу». 3 місце – «Інформаційно-керуючі системи та планування в логістиці матеріальних потоків». За ред. проф. О. В. Григорова, Харків: ХНАДУ, 2018 р. – 448 с. Автори: О. В. Григоров, Г. О. Аніщенко, В. В. Стрижак, М. Г. Стрижак, М. В. Цербенко, А. О. Окунь, Д. М. Зюбанова. Кафедра «Підйомно-транспортні машини і обладнання».

Економічний напрямок: 1 місце – «Глобальна економіка», за редакцією проф. С. І. Архієреєва, Харків: Видавництво Іванченка І. С., 2018. – 192 с. – укр. та англ. мовами. Автори: С. І. Архієреєв, Н. М. Волоснікова, Н. Н. Губанова, О. О. Демьохіна, Т. А. Дяченко, С. О. Климова, Я. А. Максименко, А. С. Митрофанова, О. В. Назаренко, Н. Б. Решетняк, В. В. Яцина. Кафедра «Загальна економічна теорія». 2 місце – «Державне та регіональне управління», Харків: Видавництво Іванченка І. С., 2018. – 128 с. Автори: С. І. Архієреєв, Н. Н. Губанова, О. В. Кузьменко, А. С. Митрофанова. Кафедра «Загальна економічна теорія».

Гуманітарний напрямок: 1 місце – «Як підготуватись до першої робочої співбесіди», Харків: ФОП Панов А. М. 256 с. Автори: А. А. Бадан, М. Макгвайер, І. І. Тимченко. Кафедра «Ділова іноземна мова та переклад». 2 місце – «Психодіагностика», Харків: ФОП Панов А. М., 2018. 246 с. Автори: Ю. М. Чала, А. М. Шахрайчук. Кафедра «Педагогіка та психологія управління соціальними системами ім. академіка І. А. Зязюна». 3 місце – «Правове регулювання трудових відносин», Харків: ФОП Панов А. М., 2018. – 136 с. Автори: Л. В. Перевалова, О. В. Гаєвая, Г. М. Гаряєва, І. В. Лисенко, О. Л. Муренко. Кафедра «Право».

У вересні цього року ректор Є. І. Сокол підписав наказ про преміювання переможців конкурсу і винагороду авторів підручників, навчальних посібників. Це стимул для подальшого творчого натхнення викладачів у роботі над підручниками і навчальними посібниками для оптимізації навчального процесу.

Разработка, поддержка и наполнение: лаборатория информационно-поисковых систем НТУ "ХПИ" © 2004 — 2021


Яндекс.Метрика

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара Національний університет цивільного захисту України Народная украинская академия Харківський національний автомобільно-дорожній університет Національний фармацевтичний університет Національний гірничий університет