О газете | Архив номеров | Архив статей | Поиск      

Мова і мовлення: взаємодія людей


[Доцент Вікторія Самаріна]
#10 от 15.05.2019

Навесні святкується День науки в Україні. Проводяться різноманітні форуми, конференції та тренінги. Кафедра ділової іноземної мови та перекладу НТУ «ХПІ» організувала та провела 29 березня Всеукраїнську науково-практичну конференцію студентів та молодих науковців «Проблеми розвитку гуманітарних наук у контексті глобальних трансформацій сучасного комунікаційного простору». У пленарному засіданні взяли участь не лише молоді науковці та викладачі кафедри, а й представники інших вищих навчальних закладів Харкова: ХНУ імені В. Н. Каразіна, Національного аерокосмічного університету імені М. Є. Жуковського «ХАІ», Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. П. Василенка, Харківського національного університету радіоелектроніки, Харківського гуманітарного університету «НУА», Харківського національного автомобільно-дорожнього університету, Комунального закладу «ХГПА». Свої доповіді нам також надіслали представники Сумського державного університету та Дніпровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна.

Робота конференції пройшла в складі 4 секцій: актуальні проблеми лінгвістики, перекладу та літературознавства; проблеми міжкультурної комунікації; інтеграційні процеси в освітньому середовищі; сучасні освітні технології у вищій школі.

На чотирьох секційних засіданнях загалом виступило майже 50 доповідачів: викладачів та магістрантів. Відбулося всебічне обговорення різноманітних проблем сучасного технічного та художнього перекладу, досліджень мови та мовлення, методики викладання.

Проведення таких заходів сприяє не лише розкриттю актуальних теоретичних та практичних питань, а й може привернути увагу взагалі до значення іноземних мов у сучасному українському суспільстві у світлі процесів євроінтеграції та глобалізації. Мова і мовлення об’єднуються воєдино як засоби і способи здійснення різних видів мовленнєвої діяльності з метою взаємодії людей.

У заключному слові завідувач кафедри ДІМП професор А. А. Бадан підвела підсумки форуму, відзначила найцікавіші доповіді і запросила до участі у наступній конференції.

Разработка, поддержка и наполнение: лаборатория информационно-поисковых систем НТУ "ХПИ" © 2004 — 2019


Яндекс.Метрика

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара Національний університет цивільного захисту України Народная украинская академия Харківський національний автомобільно-дорожній університет Національний фармацевтичний університет Національний гірничий університет