Підтвердили високий потенціал у розробці високих технологій

[Світлана Землянська]
#10 от 15.05.2019

На знімках: професор А. Г. Гурин;

Високий рівень наукових досліджень, успіхи наукових шкіл нашого університету практично щороку відзначаються присудженням вченим НТУ «ХПІ» Державної премії України в галузі науки і техніки. Нещодавно ми вітали з високою відзнакою професора А. Г. Гурина – завідувача кафедри «Електроізоляційна і кабельна техніка» – із присудженням йому з колективом авторів Державної премії за роботу «Електротехнологічний комплекс виробництва кабельних систем надвисоких напруг». До складу авторського колективу увійшли також представники Інституту електродинаміки НАН України, Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського» та ПАТ «Завод Південкабель».

– Мені дуже приємно, що разом зі мною стали лауреатами ще троє випускників Харківського політехнічного, кафедри «Електроізоляційна і кабельна техніка», – відзначає Анатолій Григорович Гурин. – Це директор ПАТ «Завод Південкабель», к. т. н. Володимир Володимирович Золотарьов, головний технолог заводу Андрій Леонідович Обозний, заступник головного інженера Євген Юрійович Чопов. Внесок нашої кафедри у відзначену Державною премією роботу – це один з результатів багаторічної співпраці з колективом заводу. На цьому підприємстві працює багато випускників НТУ «ХПІ» та нашої кафедри, зокрема. Це, в першу чергу, генеральний директор ПАТ «Завод Південкабель» Володимир Михайлович Золотарьов, професор нашої кафедри, академік Інженерної академії України, лауреат Державної премії України, Заслужений машинобудівник України. За його сприяння свого часу на підприємстві створений і успішно діє філіал кафедри, що забезпечує нам високу якість освіти майбутніх інженерів. У тісній співпраці з університетом, з нашою кафедрою підвищують свій професійний рівень спеціалісти заводу. Досить лише такого прикладу: випускниками кафедри є заступник Генерального директора «Південкабелю» Юрій Антонець та двоє його синів – Станіслав і Тарас, що теж працюють на відповідальних посадах на цьому підприємстві. Всі вони захистили кандидатські дисертації у нашій спеціалізованій вченій раді з приладів і методів контролю.

справа наліво: директор ПАТ «Завод Південкабель», к. т. н. Володимир Володимирович Золотарьов, заступник головного інженера Євген Юрійович Чопов, головний технолог заводу Андрій Леонідович Обозний.

Розробка інноваційної наукової концепції створення і функціонування електротехнологічного комплексу кабельних систем на напругу до 420 кВ, що відповідає світовому рівню розвитку промисловості та енергетики, – продовжує професор А. Г. Гурин, – наш внесок у забезпечення не лише енергетичної безпеки країни, це також сприяння реалізації енергетичної стратегії України «Безпека, енергоефективність, конурентноздатність» до 2035 року, спрямованої на інтеграцію української енергосистеми в зону континентальної Європи та підвищення ефективності економічності електричних систем країни.

– Практичну цінність наукових результатів досліджень підтверджує їх потужне впровадження на ПАТ «Завод Південкабель» з економічним ефектом майже 5 млрд. грн. Експорт надвисоковольтних кабельних систем створює при цьому позитивний імідж не лише заводу-виробнику, а й Україні, як державі – розробнику високих технологій, – це відгук професора Віталія Лисенка.

Професор Юрій Шумілов, заст. директора Слов’янського заводу високовольтних ізоляторів: – Робота свідчить про велику перемогу твердої полімерної електроізоляції в області високовольтної потужної енергетики, що підвищує надійність і пропускну здатність ліній електропередачі в регіонах України, в яких через бойові дії пошкоджено магістральні електромережі. Виробництво заводом «Південкабель» сучасних кабелів на напругу 220 кВ для підстанції «Кремінська» в Луганській області дозволить синхронізувати систему електропостачання зазначених регіонів із об’єднаною енергосистемою України та забезпечити Північнодонецькому об’єднанню «Азот» і Лисичанському нафтопереробному заводу стійкі умови для роботи на повну потужність.

Дмитро Яримбаш, зав. кафедри електричних машин Запорізького національного технічного університету: – Цей комплекс дозволяє не тільки повністю забезпечити нашу країну сучасною високовольтною кабельною продукцією, а й експортувати її за кордон. Переконаний, що за новизною і оригінальністю технічних і технологічних рішень робота, відзначена Державною премією, перевершує відомі аналогічні досягнення у світі в цій області.

Професор Станіслав Толмачов: – Вважаю, що наукові й технічні результати потужного колективу авторів Комплексу є не лише вагомим внеском у розвиток науки і техніки України в галузі електроенергетики і суміжних областей, а й свідченням високого потенціалу науковців України в розробці високих технологій.

Це лише невелика частина відгуків експертів, що оцінювали електротехнологічний комплекс виробництва кабельних систем надвисоких напруг, автори якого отримали Державну премію України в галузі науки і техніки за 2018 рік.

Вітаємо його розробників – фахівців, чиє професійне становлення починалося саме в нашому університеті, хто своїми досягненнями прославляє НТУ «ХПІ»: професора А. Г. Гурина та його колег-заводчан!

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара Національний університет цивільного захисту України Народная украинская академия Харківський національний автомобільно-дорожній університет Національний фармацевтичний університет Національний гірничий університет