Диплом І ступеня Івана Сажнєва

[Ігор Гаєвий]
#10 от 15.05.2019

Студент 4 курсу кафедри технології машинобудування і металорізальних верстатів Іван Сажнєв (МІТ-35б) став переможцем Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт із галузі знань «Механічна інженерія». Диплом І ступеня на засіданні Вченої ради йому вручили ректор професор Є. І. Сокол і голова Вченої ради професор Л. Л. Товажнянський.

Цим досягненням свого колишнього студента можуть пишатися викладачі коледжу Східноукраїнського національного університету ім. Володимира Даля, де хлопець починав навчання, і Харківського комп’ютерно-технологічного коледжу НТУ «ХПІ», який він успішно закінчив. На спеціальність «Автоматизоване управління технологічними процесами» за напрямом підготовки «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» кафедри ТМ і МВ Іван вступив вже на 3 курс. Він двічі брав участь у Всеукраїнській студентській олімпіаді з програмування верстатів з ЧПК, де посів 2 місце у ручному написанні програми.

«Моя бакалаврська робота, яку я виконав під керівництвом доцента О. В. Котляра, – розповідає герой цієї публікації, – присвячена підвищенню ефективності обробки колінчастих валів на шліфувальних верстатах. Ми проаналізували особливості конструкцій колінчастих валів методом початкових параметрів і імітаційного модулювання та визначили закономірності зміни їх жорсткості в залежності від кута повороту. Розробили оригінальну конструкцію слідкуючого люнета, який компенсує вплив сили різання в залежності від зміни жорсткості колінчастого вала. Це дозволило підвищити точність обробки деталі та її експлуатаційні показники. Вже отримано акти впровадження у виробництво та у науковий процес. Разом з Олексієм Віталійовичем та іншими молодими співробітниками кафедри ми підготували наукову статтю з цієї тематики, яка опублікована в бібліографічній і реферативній базі «Scopus». Я дуже вдячний також доценту Євгенії Володимирівні Басовій, яка брала активну участь у виконанні цієї наукової роботи».

У червні Іван Сажнєв захищатиме свою бакалаврську роботу, яка була вже високо оцінена експертною комісією Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт. У найближчих планах хлопця – вступ до магістратури, де він обов’язково продовжить свої наукові дослідження.

Доцент О. В. Котляр: «Іван – дуже відповідальний студент, впевнено почувається у колективі. Я запропонував йому складну тему наукової роботи бакалавра і був переконаний, що він впорається з нею. Хлопець ретельно аналізував матеріал, уважно слухав мої поради, успішно виступив з доповіддю на науковій конференції. Ми вже подали заявку на отримання патенту, а подальші дослідження за темою найближчим часом заплановано виконати разом із вченими Словаччини та Чеської республіки».

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара Національний університет цивільного захисту України Народная украинская академия Харківський національний автомобільно-дорожній університет Національний фармацевтичний університет Національний гірничий університет