О газете | Архив номеров | Архив статей | Поиск      

У Вченій раді


#8-9 от 22.04.2019

29 березня відбулося чергове засідання Вченої ради університету під головуванням голови Вченої ради професора Л. Л. Товажнянського та за участі ректора професора Є. І. Сокола

Подяку Міністерства освіти і науки України «за багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів та плідну науково-педагогічну діяльність» отримав проректор НТУ «ХПІ» Руслан Павлович Мигущенко.

Почесною грамотою Національної академії педагогічних наук України «за вагомий особистий внесок у розвиток і впровадження інноваційних педагогічних і управлінських технологій» був нагороджений проректор НТУ «ХПІ» Андрій Петрович Марченко.

Почесну грамоту Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» «за багаторічну зразкову науково-педагогічну роботу з розвитку рідного Політеху, плідні успіхи в вихованні цілих поколінь студентів та з нагоди 65-річчя» було вручено проректору НТУ «ХПІ» Юрію Івановичу Зайцеву.

Атестат професора отримала Ольга Петрівна Арсеньєва (кафедра інтегрованих технологій, процесів та апаратів).

Атестат доцента було вручено Роману Валентиновичу Зайцеву (фізичного матеріалознавства для електроніки та геліоенергетики), Тетяні Юріївні Назаровій (міжнародного бізнесу та фінансів), Наталії Георгіївні Пономарьовій (інтегрованих технологій, процесів та апаратів).

Вчене звання старшого дослідника отримала Ірина Юріївна Єрмоленко (Військовий інститут танкових військ НТУ «ХПІ»).

Диплом кандидата наук отримали Анна Олександрівна Голоскокова (програмної інженерії та інформаційних технологій управління ім. професора А. В. Дабагяна), Єгор Павлович Димко (ливарного виробництва), Олег Олександрович Ілляшенко, Марія Юріївна Лісюткіна (технології кераміки, вогнетривів, скла та емалей), Артем Євгенович Перепелицин, Ольга Володимирівна Турчин (підйомно-транспортних машин і обладнання), Ірина Валер’ївна Хавіна та Микола Корнійович Чеботарьов (педагогіки та психології управління соціальними системами ім. акад. І. А. Зязюна).

Наукова бібліотека ім. М. Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка нагородила дипломом у номінації «Найактивніший читач» Павла Ситникова.

Сертифікати за розробку дистанційних курсів отримали Ірина Юріївна Адашевська, Олена Олександрівна Краєвська – «Нарисна геометрія та комп’ютерна графіка», Тетяна Олексіївна Снігурова, Юрій Олександрович Романов, Валерія Юріївна Парамонова – «Російська для початківців».

Диплом переможця Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань із спеціальності «Будівництво та цивільна інженерія» отримала Валентина Пугач.

Дипломами переможців та призерів другого туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальностей «Електричні машини і апарати» та «Гірництво/ Гірнича електромеханіка» були нагороджені студенти кафедри електричних машин Руслан Бредун (на знімку вгорі), Михайло Тимін, Павло Вакулик, Євген Близнюк, Віталій Кропінов, Євген Морозов, Олександр Першин.

Вчена рада ухвалила систему для визначення рейтингу кафедр університету. Доповідь із цього питання зробив ректор професор Є. І. Сокол.

Була також затверджена стратегія розвитку наукової діяльності в університеті та підсумки наукової роботи за 2017–2018 навчальний рік (проректор професор А. П. Марченко).

Про наукові та освітні заходи НТУ «ХПІ» в інноваційному проекті Британської ради «Програма розвитку лідерського потенціалу університетів України» доповів завідувач кафедри професор О. Г. Романовський.

Про участь студентського самоврядування в організації навчального процесу та вихованні студентів Вченій раді доповів голова «Stud Heads» Володимир Хлудєєв.

Про припинення діяльності Чернівецького факультету НТУ «ХПІ» шляхом ліквідації у зв’язку з невідповідністю ліцензійним умовам доповів ректор професор Є. І. Сокол.

Вчена рада підтримала пропозиції щодо висунення кандидатур докторів наук Р. В. Зайцева та О. О. Ларіна на здобуття іменної стипендії Верховної Ради України для молодих учених (проректор професор А. П. Марченко).

Вчена рада ухвалила рішення про представлення претендентів на посаду директора Полтавського політехнічного коледжу, представлення наших науковців до вчених звань, призначення на посади вчених та викладачів (ректор професор Є. І. Сокол).

Вчена рада заслухала звіти голови спеціалізованої вченої ради Д 64.050.14. професора П. О. Качанова, докторанта А. О. Зуєва.

На засіданні Вченої ради були затверджені ряд звітів, змін до положень та назв дисциплін, пропозиції щодо відкриття на бакалаврському рівні спеціалізації «Міжнародний маркетинг».

Вчена рада ухвалила Положення про галерею «ХПІ-Art» (проректор Ю. І. Зайцев), затвердила теми докторських дисертацій наших науковців та рекомендувала до друку цілу низку наукових видань нашого університету (проректор А. П. Марченко).

Вчена рада поздоровляє всіх нагороджених з врученням дипломів і грамот!

Разработка, поддержка и наполнение: лаборатория информационно-поисковых систем НТУ "ХПИ" © 2004 — 2019


Яндекс.Метрика

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара Національний університет цивільного захисту України Народная украинская академия Харківський національний автомобільно-дорожній університет Національний фармацевтичний університет Національний гірничий університет